– UiS kryssa av på alle punkt, seier økonomistudent Syed Aqib Ali

Syed Aqib Ali tar master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og har klappa seg sjølv på skulderen for valet han tok.

Published Sist oppdatert
Syed Aqib Ali

Alder: 25

Studerer: Master i økonomi og administrasjonHandelshøgskolen ved UiS

Spesialisering: Strategi og leiing

Anna: Studentassistent og jobbar med samarbeid mellom Lyspæren og UiS Ingenious

Lev livet fullt ut mens du er student på UiS - eg kan forsikre om at det er ei oppleving som forandrar livet.

Syed Aqib Ali , student
Syed Aqib Ali
Syed Aqib Ali

Kvifor valde du å ta en mastergrad i økonomi og administrasjon?

Gjennom mine bachelorgradar såg eg at eg var flink til å utføre oppgåver på kreative måtar med ei smart proaktiv tilnærming og hadde alltid ein trong til å sjå ting frå eit anna perspektiv. Etter å ha jobba i bransjen i eitt års tid innsåg eg kor raskt firmaa utvikla seg globalt, så eg bestemte meg for å lære meg problemløysingsferdigheiter og få litt bransjebasert kunnskap. På same måte var det ei kritisk avgjerd for karriera mi, og eg følte at det var det rette tidspunktet for å oppfylle min livslange draum om å studere i utlandet.

Kvifor valde du Stavanger og Handelshøgskolen ved UiS?

Eg hadde andre tilbod frå forskjellige regionar i Europa, men Noreg var min prioritet på grunn min kjærleik til naturen, og på grunn av at dei hadde gratis utdanning. Universitetet i Stavanger kryssa av alle punkt for eit passande internasjonalt masterprogram som har fleire valmoglegheiter i spesialiseringer. Eg såg tilfeldig på campus gjennom Google Earth, og det var då eg følte ein nærleik til denne staden. I tillegg var byen og vêrforholda ideelle. Etter å ha kome hit, klappa eg meg sjølv på skulderen sidan eg tok ei god avgjerd.

Kvifor valde du di spesialisering?

Sidan min akademiske og profesjonelle karriere dreiar seg om digital marknadsføring, og eg ønska å oppgradere ferdigheitene mine på dette temaet, så valde eg å ta strategi og leiing. I tillegg hadde eg ei moglegheit til å lage ein kombinasjon av bifag og hovudfag, noko som blei den beste pakken for meg.

Les også: Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

Korleis ser ein typisk dag på UiS ut for deg?

Ein typisk dag startar med å kome til campus på el-sykkel, sjå på den vakre naturen og dei rolige omgjevnadane, og så møte studievener. Me sit saman, deler latter og kreative idear, og nokre produktive argument. Desse diskusjonane hjelper oss å løyse komplekse problem på ein effektiv måte. Etter desse gruppearbeida og førelesingane går eg gjennom korridorane på campus for å få motivasjon frå andre studentar. Seinare blir eg ofte med på arrangement og hackathons organisert av MinSiS og . Og som ein del av Lyspæren, UiS Ingenious og StartUiS, jobbar eg med prosjekt basert på bærekraft for å gjere UiS til ein meir ideell stad for læring.

Les også: Oppstartsbedrift vil ha studentanes løysinger

Har du nokre spesielle minne frå UiS til nå?

Eg har opplevd så mange fantastiske minne som har hjelpt meg med mykje energi på dei meir dystre vinterdagane. Eit av dei eg hugsar best er då eg filma dronebilde av UiS i vinter. Dei kalde vintrene kan vere vanskelege, men for meg gav den dagen ei rekke samanhengande hendinger som igjen gav meg eventyrlege augeblikk som spelte ein viktig rolle for sjølvtilliten min.

Les også: Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

Har du nokre råd til framtidige studentar?

Som internasjonal student bør du førebu deg på å kome ut av komfortsona di, men dette er igjen avgjerande for ditt praktiske liv for det kan la deg bli ein betre versjon av deg sjølv. Det er du som bestemmer deg for enten å sjå Netflix på hybelen din eller å gå ut å oppleve det som skjer i den verkelege verda. Eg har sett draumar gå i oppfylling, og eg trur på det. Studer smart, invester i fritida di i kreative aktivitetar, sosialiser og lær av deira erfaringer, og del historiane dine. Lev livet fullt ut mens du er student på UiS - eg kan forsikre om at det er ei oppleving som forandrar livet.

Les også: To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

Aktuelt frå Handelshøgskolen ved UiS

Roald Martinussen 70 år

Vi gratulerer vår kjære kollega, dosent Magnus Roald Martinussen med 70-årsdag søndag 28. januar.

Menn og yngre har høyest lederambisjoner blant sykepleiere

Ledere som støtter, lytter og verdsetter ansatte er svært viktig for sykepleieres ambisjoner om videre karrierevalg i he...

Nytt årsstudium i økonomi og ledelse

Lyst til å teste økonomistudier? Nå kan du ta et årsstudium i økonomi og ledelse ved Universitetet i Stavanger!

Doktorgrad om hvordan elevers tankesett påvirker læringsresultater

Elin Svensen disputerte for ph.d.-graden i sosiologi, sosialt arbeid, kultur og samfunn ved Det samfunnsvitenskapelige f...

Ser verden med nye briller etter fullført Executive MBA

– Jeg kommer til å få nytte av denne graden både i jobben min i politiet og i politikken sier Mushrifa Ali Mubarak. Hun ...

Studentar konkurrerte om beste konsulentrapport

Også i år fekk studentane i kurset “Economics of Motivation” prøva seg som konsulentar i arbeidslivet for å testa ut teo...

Nordens største økonomifestival – for sjuende gang

Tradisjonen tro inntar økonomer, samfunnsdebattanter, politikere og fagfolk en rekke scener og puber i Stavanger i slutt...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2023?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

Øk barnetrygden og innfør løpende barnehageopptak for å forhindre at fattigdom går i arv

Ekspertgruppen om barn i fattige familier leverte tirsdag 17. oktober sine anbefalinger til barne- og familieminister Kj...

Møt Mona, ein av dei første masterstudentane i rettsvitskap i Stavanger

Denne hausten starta dei første studentane på det nye masterstudiet i rettsvitskap ved Universitetet i Stavanger. Om to ...

Lærer studentane å bruka AI

Det vil vera avgjerande å meistra AI-teknologi i framtida. Som student ved Handelshøgskolen ved UiS lærer du korleis du ...

Marte Solheim tildelt pris for framifrå bidrag til regionsforsking

Marte Solheim er tildelt Regional Studies Associations pris "Distinguished Service Award" for 2023. Prisen blir delt ut ...

Rune Dahl Fitjar blir ny leder for Senter for innovasjonsforskning

Fitjar er professor i innovasjonsstudier og kommer fra stillingen som prorektor for innovasjon og samfunn ved Universite...

UiS-forskere hevder seg på internasjonal ranking

Ron Boschma og Bjørn Terje Asheim, begge tilknyttet Senter for innovasjonsforskning ved UiS, er på Research.coms rangeri...

Nytt studieprogramråd for Master i økonomi og administrasjon opprettet

Rådet består eksterne interessenter fra samfunn- og næringsliv og akademia. Hensikten med rådet er å forbedre kvaliteten...

Ola Kvaløy fortsetter som dekan ved Handelshøgskolen

Dekan ved Handelshøgskolen ved UiS, Ola Kvaløy, får fornyet sitt åremål med fire nye år.

Gode søkertall til ny jusutdanning i Stavanger

Fra høsten 2023 tilbyr Universitetet i Stavanger for første gang full jusutdanning. Det har hatt effekt på søkingen til ...

Handelshøgskolen ved UiS øker forskningsproduksjonen og kvaliteten

Forskerne ved Handelshøgskolen ved UiS produserte mer forskning og publiserte flere artikler i topptidsskrifter i 2022 e...

– Eg vil beskrive programmet som førsteklasses, prestisjefylt, utfordrande, engasjerande og i verdsklasse

Hesam har studert master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og spesialiserte seg innan stategisk m...

Guro fikk en forsmak på arbeidslivet i Stavanger tingrett

Jurister jobber ikke bare med jus. De skal også håndtere mennesker, argumentere godt, overbevise retten, forstå andre og...

UiS fornyar avtalen med Norway Summit

Handelshøgskolen ved UiS har fornya avtalen med den framståande næringslivskonferansen Norway Summit.

Målet til Chandan er å bli ein banebrytande marknadsførar og gründer

Derfor tar han ein mastergrad i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS.

Ja til master i rettsvitskap ved UiS!

Nokuts sakkyndige komite har godkjent søknaden om at Handelshøgskolen ved UiS kan opprette eit toårig masterprogram i re...

– Det er eit stort behov for revisorar, så det å velje ei ettertrakta utdanning var motiverande

Karen Høyland Ollestad valde UiS for å kome tettare i kontakt med det lokale næringslivet.

Robert Kreuzbauer har fått opprykk til professor i strategi

Forskinga hans fokuserer på den teoretiske og studien av bedrifter sine innovasjons- og merkevarestrategi, og ...

– Eg valde å studere økonomi og administrasjon fordi det er ei allsidig og framtidsretta utdanning

Gjennom bachelorgraden lærer Stine Risnes seg alt frå etikk til rekneskap og marknadsføring.

Sara tar ein bachelor rettsvitskap og er spesielt interessert i internasjonal jus

Sara Beitz set også stor pris på det internasjonale miljøet på UiS.

Anerkjent pris til forskar ved Handelshøgskolen ved UiS

Elham Ghazimatin vert tildelt prisen «Robert Lusch Early Career Research Award» for hennar forsking innan marknadsføring...

Vil ha redusert skatt på arbeid, men auka skatt på konsum

Forslaget vil kunne gje både meir verdiskaping og høgare skatteinntektar, meiner Ola Kvaløy, ein av to UiS-forskarar som...

– Det eg likte best med UiS og Handelshøgskolen er graden av internasjonalisering

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforsking har hatt to gjesteforskarar på besøk dette semesteret.

Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunn...

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal jour...

Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slu...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Karl på Nordens største økonomifestival

– Alt er økonomi, oppsummerer økonomistudent Karl-Erik Martinsen etter å deltatt på sitt første Kåkånomics; Nordens stør...

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

Fagmiljøet i rettsvitskap blir styrka igjen: Andrea Minto er ny professor

Andrea Minto er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitskap på Handelshøgskolen ved UiS.

– Det faglege tilbodet var attraktivt og svært treffande for mine interessar

Marie Larsen Gellein har tatt éin bachelorgrad og to mastergrader på Handelshøgskolen ved UiS. Det er det fleire grunnar...

Forsknings-Norge trenger internasjonale studenter

KRONIKK: Det er ønskelig at Norge utdanner flere gode internasjonale masterstudenter, ikke færre, slik at de kan bidra t...

– Spesialisering i forretningsjus er eit kunnskapsfelt det er stor etterspurnad etter

Det er stadig aukande behov for dei med juskompetanse i næringslivet. Helen Totland Christensen frå EY meiner ein master...