– UiS kryssa av på alle punkt, seier økonomistudent Syed Aqib Ali

Syed Aqib Ali tar master i økonomi og administrasjon på Handelshøgskolen ved UiS, og har klappa seg sjølv på skulderen for valet han tok.

Published Endret
Syed Aqib Ali

Alder: 25

Studerer: Master i økonomi og administrasjonHandelshøgskolen ved UiS

Spesialisering: Strategi og leiing

Anna: Studentassistent og jobbar med samarbeid mellom Lyspæren og UiS Ingenious

Lev livet fullt ut mens du er student på UiS - eg kan forsikre om at det er ei oppleving som forandrar livet.

Syed Aqib Ali , student
Syed Aqib Ali
Syed Aqib Ali

Kvifor valde du å ta en mastergrad i økonomi og administrasjon?

Gjennom mine bachelorgradar såg eg at eg var flink til å utføre oppgåver på kreative måtar med ei smart proaktiv tilnærming og hadde alltid ein trong til å sjå ting frå eit anna perspektiv. Etter å ha jobba i bransjen i eitt års tid innsåg eg kor raskt firmaa utvikla seg globalt, så eg bestemte meg for å lære meg problemløysingsferdigheiter og få litt bransjebasert kunnskap. På same måte var det ei kritisk avgjerd for karriera mi, og eg følte at det var det rette tidspunktet for å oppfylle min livslange draum om å studere i utlandet.

Kvifor valde du Stavanger og Handelshøgskolen ved UiS?

Eg hadde andre tilbod frå forskjellige regionar i Europa, men Noreg var min prioritet på grunn min kjærleik til naturen, og på grunn av at dei hadde gratis utdanning. Universitetet i Stavanger kryssa av alle punkt for eit passande internasjonalt masterprogram som har fleire valmoglegheiter i spesialiseringer. Eg såg tilfeldig på campus gjennom Google Earth, og det var då eg følte ein nærleik til denne staden. I tillegg var byen og vêrforholda ideelle. Etter å ha kome hit, klappa eg meg sjølv på skulderen sidan eg tok ei god avgjerd.

Kvifor valde du di spesialisering?

Sidan min akademiske og profesjonelle karriere dreiar seg om digital marknadsføring, og eg ønska å oppgradere ferdigheitene mine på dette temaet, så valde eg å ta strategi og leiing. I tillegg hadde eg ei moglegheit til å lage ein kombinasjon av bifag og hovudfag, noko som blei den beste pakken for meg.

Les også: Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

Korleis ser ein typisk dag på UiS ut for deg?

Ein typisk dag startar med å kome til campus på el-sykkel, sjå på den vakre naturen og dei rolige omgjevnadane, og så møte studievener. Me sit saman, deler latter og kreative idear, og nokre produktive argument. Desse diskusjonane hjelper oss å løyse komplekse problem på ein effektiv måte. Etter desse gruppearbeida og førelesingane går eg gjennom korridorane på campus for å få motivasjon frå andre studentar. Seinare blir eg ofte med på arrangement og hackathons organisert av MinSiS og . Og som ein del av Lyspæren, UiS Ingenious og StartUiS, jobbar eg med prosjekt basert på bærekraft for å gjere UiS til ein meir ideell stad for læring.

Les også: Oppstartsbedrift vil ha studentanes løysinger

Har du nokre spesielle minne frå UiS til nå?

Eg har opplevd så mange fantastiske minne som har hjelpt meg med mykje energi på dei meir dystre vinterdagane. Eit av dei eg hugsar best er då eg filma dronebilde av UiS i vinter. Dei kalde vintrene kan vere vanskelege, men for meg gav den dagen ei rekke samanhengande hendinger som igjen gav meg eventyrlege augeblikk som spelte ein viktig rolle for sjølvtilliten min.

Les også: Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

Har du nokre råd til framtidige studentar?

Som internasjonal student bør du førebu deg på å kome ut av komfortsona di, men dette er igjen avgjerande for ditt praktiske liv for det kan la deg bli ein betre versjon av deg sjølv. Det er du som bestemmer deg for enten å sjå Netflix på hybelen din eller å gå ut å oppleve det som skjer i den verkelege verda. Eg har sett draumar gå i oppfylling, og eg trur på det. Studer smart, invester i fritida di i kreative aktivitetar, sosialiser og lær av deira erfaringer, og del historiane dine. Lev livet fullt ut mens du er student på UiS - eg kan forsikre om at det er ei oppleving som forandrar livet.

Les også: To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

Handelshøgskolen ved UiS

Les meir om oss her

Spesialisering: Strategi og leiing

Aktuelt frå Handelshøgskolen ved UiS

– Det er eit stort behov for revisorar, så det å velje ei ettertrakta utdanning var motiverande

Karen Høyland Ollestad valde UiS for å kome tettare i kontakt med det lokale næringslivet.

Robert Kreuzbauer har fått opprykk til professor i strategi

Forskinga hans fokuserer på den teoretiske og empiriske studien av bedrifter sine innovasjons- og merkevarestrategi, og ...

– Eg valde å studere økonomi og administrasjon fordi det er ei allsidig og framtidsretta utdanning

Gjennom bachelorgraden lærer Stine Risnes seg alt frå etikk til rekneskap og marknadsføring.

Sara studerer rettsvitskap og er spesielt interessert i internasjonal jus

Sara Beitz set også stor pris på det internasjonale miljøet på UiS.

Anerkjent pris til forskar ved Handelshøgskolen ved UiS

Elham Ghazimatin vert tildelt prisen «Robert Lusch Early Career Research Award» for hennar forsking innan marknadsføring...

Vil ha redusert skatt på arbeid, men auka skatt på konsum

Forslaget vil kunne gje både meir verdiskaping og høgare skatteinntektar, meiner Ola Kvaløy, ein av to UiS-forskarar som...

– Det eg likte best med UiS og Handelshøgskolen er graden av internasjonalisering

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforsking har hatt to gjesteforskarar på besøk dette semesteret.

Årets Alumn ved Handelshøgskolen ved UiS er Eimund Nygaard

Alumniprisen «Årets Alumn» vert gjeve til tidlegare studentar frå Handelshøgskolen ved UiS som har utmerka seg i samfunn...

– Det å få moglegheita til å publisere eiga forsking betyr mykje

To masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS har fått publisert studien frå masteroppgåva si i ein internasjonal jour...

Lærer om motivasjon på arbeidsplassen gjennom å jobbe som konsulentar

I faget Economics of Motivations på Handelshøgskolen ved UiS har studentane fått prøvd seg som konsulentar - som til slu...

– Dette er ein utmerka prestasjon av våre studentar

Tre masterstudentar frå Handelshøgskolen ved UiS er i finalen i den internasjonale marknadsføringskonkurransen DMC.

Karl på Nordens største økonomifestival

– Alt er økonomi, oppsummerer økonomistudent Karl-Erik Martinsen etter å deltatt på sitt første Kåkånomics; Nordens stør...

Masterstudentane tok med casearbeidet ut til vindkraftpark

– Det var perfekt at me kunne dra ut og sjå det på ekte, seier professor Gorm Kipperberg.

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen ved UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studenter som ønsker å kombinere studiene med jobb våren ...

Fagmiljøet i rettsvitskap blir styrka igjen: Andrea Minto er ny professor

Andrea Minto er tildelt kvalifikasjonsopprykk til professor i rettsvitskap på Handelshøgskolen ved UiS.

– Det faglege tilbodet var attraktivt og svært treffande for mine interessar

Marie Larsen Gellein har tatt éin bachelorgrad og to mastergrader på Handelshøgskolen ved UiS. Det er det fleire grunnar...

Forsknings-Norge trenger internasjonale studenter

KRONIKK: Det er ønskelig at Norge utdanner flere gode internasjonale masterstudenter, ikke færre, slik at de kan bidra t...

– Spesialisering i forretningsjus er eit kunnskapsfelt det er stor etterspurnad etter

Det er stadig aukande behov for dei med juskompetanse i næringslivet. Helen Totland Christensen frå EY meiner ein master...

Caroline studerer forretningsjus for å få gode jobbmoglegheiter

Dette er ei gylden moglegheit til å få ein ettertrakta kompetanse i skjæringspunktet mellom jus og økonomi, seier Caroli...

KÅKÅ|nomics 2022: Nordens største og første økonomifestival!

KÅKÅ|nomics 2022 blir arrangert 26.–29. oktober 2022 i Stavanger. Handelshøgskolen ved UiS er partnar og medarrangør for...

Styrker fagmiljøet i rettsvitskap: Tilset professor Gert Johan Kjelby i strafferett og straffeprosess

– Det bør nå ikkje vere tvil om at me er i stand til å levere ein fullverdig master i rettsvitskap, seier dekan Ola Kval...

Rettsvitskapsstudent Lene synest UiS er fremoverlente og synlege i samfunnsdebatten

Lene Kristine Solesvik går tredje året på bachelor i rettsvitskap. For henne har jussen blitt hennar lidenskap.

Rein energi og grøn omstilling er tema under UiS sin nye konferanse

Handelshøgskolens «Clean Energy Law and Economics Conference» er ein ny årleg konferanse som skal utforske alle aspekt a...

Learning to create interventions that can change lives

Ph.D.-students and UiS faculty spent a full week diving into the methodology of behavioural interventions from Dr. David...

Kven fortener å bli «Årets alumn» 2022?

Handelshøgskolen ved UiS gir årleg ut pris til ein tidlegare student som har utmerka seg. Nå har du sjansen til å sende ...

Dette er kunnskap for framtida, tenkte Serinha om spesialiseringa på UiS

Næringsutvikling og innovasjon går på tvers av alle bransjar, oppstartsbedrifter eller eksisterande verksemder, forklare...

– Det er utruleg å ha Eric Bettinger her for å halde kurs på UiS

Han er ein av dei fremste ekspertane på feltet, og har igjen undervist doktorgradsstudentar frå fleire land her på UiS.

– Me vil rekruttere skarpe sinn frå heile Noreg

Gjennom «Business Week» har studentar frå Handelshøgskolen ved UiS fått knytt verdifull kontaktar med arbeidslivet.

Som første på UiS har Silje Haus-Reve oppnådd kvalifikasjonsopprykk frå tenure-track

Det er imponerande korleis ho på kort tid har kvalifisert seg for fast stilling gjennom eit krevjande innstegsløp, seier...

Oppstartsbedrift vil ha studentenes løsninger

Ashley Moran deltok på flere InGenious-utfordringer som student ved UiS. Nå vender hun tilbake til universitetet med utf...

To intensive masterår har fått ein ekstra intensiv og lærerik studiestart

For å vere best mogleg førebudd til to krevjande år, har masterprogrammet i økonomi og administrasjon på Handelshøgskole...

Pris for årets beste artikkel til Ola Kvaløy

Prisen kjem frå eit av verdas fremste tidsskrift innan leiingsforsking.

Nye databaser gir tilgang til juridiske data

Via biblioteket får du tilgang til tre nye juridiske databaser som gir bedre tilgang til internasjonale juridiske kilder...

Forskarar frå UiS har utvikla analyseverktøy for økonomisk vekst

Verktøyet er i første omgang laga for regionar, og det skal sjå på kva slags omstillingsmoglegheiter som er til stades i...

Ein av verdas fremste ekspertar på økonometri underviste doktogradsstipendiatar

Professor i samfunnsøkonomi frå Universitetet i Chicago, Magne Mogstad, har undervist i økonometri i ei veke i august ve...

Mari Rege skal leie ekspertgruppe for barn i fattige familiar

Den nye ekspertgruppa som regjeringa har oppnemnd er leia av professor i samfunnsøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS, Ma...

Miljø er viktig for Nhi Le, og derfor valde ho UiS som studieplass. Nå har ho landa jobb i Vår Energi

Nhi Le hadde som mål å studere og finne svar på korleis ho kunne gjere verda betre. Spesielt fag innan miljø- og naturre...

Kapra internship hos Laerdal Medical

Min sommarjobb: Økonomistudent Navid jobbar med simuleringsprodukt til bruk i livredning.

– Eg skulle gjerne hatt meir av denne type undervising

Rettsvitskap og jus er fag som kan vere tungt teoretiske. Men så fekk studentane moglegheit til eit meir praktisk orient...

Et bedre kunnskapsystem i normale tider er nøkkelen til krisehåndtering

Skal vi bli bedre på å håndtere kunnskap i kriser må vi først få et bedre system for deling og bruk av data i normale ti...