Setter prislapp på naturen

Hvilke miljøverdier går tapt for det norske samfunnet hvis jærstrendene eller Lofoten forringes? Det har Ana Faria Lopes forsket på i sitt doktorgradsprosjekt.

Published Sist oppdatert

Lopes disputerte på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger 8. september 2020. Hun forsvarte avhandlingen Essays on the Validity and Reliability of Non-Market Valuation Methods.

Å besøke jærstrendene koster ikke noe i inngangsbilletter eller parkeringsavgift. Det er altså en gratis opplevelse. Dette betyr ikke at jærstrendene ikke har noen verdi.

Strendene er et populært område med over 600 000 besøkende årlig, både fastboende, besøkende og turister. Surfere kommer fra hele verden.

Hva øker og og reduserer verdien?

Lopes sin forskning setter en prislapp på opplevelsen besøkende får. Hvis sanddynene som jærstrendene er kjent for forsvinner, er verditapet for besøkende beregnet til nesten 100 millioner kroner. Hvis derimot en ny bussrute gjør strendene mer tilgjengelige, kan det øke verdien for besøkende med over 30 millioner kroner.

Dersom oljesøl fra kysttransporten treffer strendene, vil opplevelsene for besøkende bli betydelig dårligere. Lopes har beregnet verditapet til over 350 millioner kroner for et lite oljeutslipp langs jærstrendene og over det dobbelte for et stort utslipp.

Beregnet verdien av Lofoten

Lopes har også gjort tilsvarende beregninger for Lofoten. Nylig publiserte hun artikkelen Diagonosing sensitivity to scope i det prestisjefylte internasjonale tidsskriftet Environmental and Resource Economics om nettopp disse beregningene.

Ana Faria Lopes

Hennes forskning har stor praktisk viktighet fordi den kan bidra til en mer bærekraftig miljøforvaltning. Målet er å utvikle gode metoder som belyser verdien av kystområdene – det være seg torsk i Lofoten eller fine strender – som blir berørt av næringsvirksomhet langs kysten.

Om kandidaten

Ana Faria Lopes (29) har en mastergrad i økonomi fra Nova School of Business and Economics i Lisboa. Lopes er selv fra Portugal. Etter disputas forsetter hun forskerkarrieren som postdoktor ved Universitetet i Kiel, Tyskland.