Om informasjonssikkerhet og personvern på UiS

Kontakter for informasjonssikkerhet og personvern ved UiS

Published Endret

Ved Universitetet i Stavanger er det flere som har roller tilknyttet arbeidet informasjonssikkerhet og personvern.

Disse kan hjelpe deg!

 • Har du en generell henvendelse kontakt: IT-hjelp@uis.no
 • Ønsker du støtte til å ivareta dine personvernsrettigheter kontakt personvernombud Rolf Jegervatn: personvernombud@uis.no
 • For studenter: Har du spørsmål til personvern og informasjonssikkerhet i tilknytning oppgaveskriving, ta kontakt med din veileder.
 • Har du allerede sendt inn meldeskjema, og har spørsmål til dette, ta kontakt med NSD: Telefon (10–12): +47 55 58 21 17 (tast 1), e-post: personverntjenester@nsd.no (oppgi ref.nr. til prosjektet) for veiledning.
 • For ansatte: Har du spørsmål om informasjonssikkerhet eller personvern kan du ta kontakt med informasjonssikkerhet- og personvernkontakt ved egen enhet.

Informasjonssikkerhet ved IT- avdelingen UiS

Hjelp og rådgivning

 • ​​​​​​​Generelle forespørsler rundt informasjonssikkerhet og personvern på UiS kan sendes gjennom epost til it-hjelp@uis.no
 • Informasjonssikkerhet ved IT- avdelingen UiS kan hjelpe med avklaringer rundt innhold til inter- og intranettsidene om informasjonssikkerhet og personvern.
 • Tolkning rundt forståelse av veiledere og guider.

Personvern- og informasjonssikkerhetskontakter

Ved hver sentral avdeling finnes det en personvern- og informasjonssikkerhetskontakt som gir råd innenfor sin enhet.

Personvernombud

​​​​​Personvernombudet har en selvstendig ombudsfunksjon for personvernet ved UiS. Personvernombudet kan blant annet bidra med:​​​​​​​

 • Bistå enkeltpersoner som har registrert personopplysninger ved UiS, med å ivareta deres rettigheter.
 • På anmodning gi råd ved vurderinger av personvernkonsekvenser (DPIA) og kontrollere gjennomføring en av slike.
 • Vurdere risikoene som er forbundet med behandlingsaktivitetene.

Personvernombud ved UiS er Rolf Jegervatn og kan kontaktes på personvernombud@uis.no

Varsling om avvik og hendelser

Avvik og hendelser  

Ønsker du å varsle om avvik eller hendelser i behandling av informasjon Avvik og hendelser - informasjonssikkerhet og personvern