Hopp til hovedinnhold

Om SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Forskningssenteret SHARE utgjør landets fremste fagmiljø innen kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Universitetet i Stavanger leder senteret.

Publisert: Endret:
Fakta
Forskere

79

Prosjekter

6

Ph.d-prosjekt

31

Logo SHARE

SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ble etablert ved UiS i 2017. Sammen med nasjonale samarbeidspartnere ved NTNU Gjøvik og Stiftelsen Norsk Luftambulanse, utgjør senteret Norges største forskergruppe innen kvalitet og sikkerhet i alle ledd av helsetjenestene. Senteret vil bidra til å endre forståelsen av kvalitet og sikkerhet i dagens helsetjenester gjennom utvikling og bruk av et helhetlig rammeverk for resiliens som omfatter alle nivå i helsetjenestene.

Senteret vil være et internasjonalt anerkjent forskningssenter innen fagfeltet resiliens som gjennom forskning og formidling bidrar til utvikling av ny kunnskap og intervensjoner slik at vi bedre kan definere forholdene som skaper høy kvalitet og god sikkerhet for pasienter.

Det er i dag rundt 70 forskere tilknyttet senteret med bakgrunn som sykepleiere, leger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeut og innen sosiologi, jus, sikkerhets- og ingeniørfag. Senterets bærebjelke er den solide basen av doktorgradsstipendiater som blant annet forsker på områder som tverrfaglig teamarbeid, samhandling og involvering, velferdsteknologi, regulering og tilsyn, evaluering av forbedringstiltak og analyse av helsetjenester.

Senteret er tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger. Nettverk for pårørendeforskning er også forankret ved forskningssenteret.

Strategier

SHARE forskingsstrategi 2018-2022 (kun tilgjengelig på engelsk)

Strategi for brukerinvolvering 2020-2022 (kun tilgjengelig på engelsk) 

Norsk sammendrag - Strategi for brukerinvolvering

Formidlingsplan 2019-2022 (kun tilgjengelig på engelsk)

Årsrapporter

Årsrapport SHARE 2021 ( Kun tilgjengelig på engelsk)

Årsrapport SHARE 2020 (kun tilgjengelig på engelsk

Årsrapport SHARE 2019 (kun tilgjengelig på engelsk) 

Årsrapport SHARE 2018 (kun tilgjengelig på engelsk)

Årsrapport SHARE 2017

Tilbake til SHARE