Om The Greenhouse

Informasjon om The Greenhouse og medlemmer

Published Endret

Et miljøhumanistisk forskningssenter

Drivhus mellom trær og busker

The Greenhouse er et miljøhumanistisk forskningssenter ved Universetet i Stavanger. Det støtter en voksende skare av akademikere som bruker historie, litteratur, media, religion, filosofi og kunst for å forstå hvordan mennesker forholder seg til natur og miljø. Som en intellektuell møteplass ønsker vi å bygge forbindelser mellom akademikere, museer, interessegrupper og publikum som interesserer seg for miljøspørsmål.

På samme måte som planter spirer og vokser i et drivhus, er The Greenhouse et sted hvor forskere kan næres og bidra til samfunnet. Forskere i The Greenhouse oppfordres til å være ledere i positive kunnskapsbaserte miljøendringer. Som metafor minner The Greenhouse oss om at vi sitter i et planetarisk drivhus som risikerer overoppvarming. Forskning utført i The Greenhouse tar opp dette og andre miljø spørsmål fra et humanistisk perspektiv ut fra en tanke om å engasjere et breder publikum med disse spørsmålene.

The Greenhouse står for både miljøet som studieobjekt, men også måtene vi kan dyrke et vitenskapelig miljø for å studere det. Miljøet eksisterer i krysset mellom natur, teknologi og sosiale strukturer. Forskningen i The Greenhouse er på tilsvarende vis plassert ved dette krysset og bruker en rekke fagområder for å dyrke fram nye faglige og sosiale forbindelser med naturen.

Alle fag innenfor miljøhumaniora er velkomne inn i The Greenhouse. De nåværende medlemmene har sine styrker i hvordan samspillet mellom natur og teknologi skaper miljøer, rollen det digitale spiller i å skape nye naturer, bruk av historie for å fremme miljøvennlige handlinger og post-menneskelige / mer-enn-menneskelige verdener.

The Greenhouse dyrker miljøhumanistisk forskning ved Universitetet i Stavanger og tar sikte på å former fremtiden til miljøhumanistiske fag ved å lage forskningsprosjekter, aktivt forfølge finansiering til gjesteforskere, og ved å utvikle workshops, konferanser, og andre arrangementer for å fremme miljøhumaniora.

The Greenhouse bibliotek

The Greenhouse bibliotek

The Greenhouse har et miljøhumanistisk forskningsbibliotek i verdensklasse ved Universitetet i Stavanger.

Biblioteket har nærmere 2000 bøker innen miljøhumaniora og relaterte felt, i tillegg til en samling akademiske tidsskrifter og til og med noe historisk primærkildemateriale. Nesten alt er registrert på LibraryThing. Vi legger ofte til nye bøker til biblioteket, inkludert bøkene vi dekker i Greenhouse Environmental Humanities book talk-serien.

Medlemmer får låne bøker i kortere perioder. Andre besøkende kan få tilgang til biblioteket på forespørsel.

Ansatte og medarbeidere

Ledergruppe

Professor i historie
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Professor i historie
51833687
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap

Forskere og prosjektmedarbeidere

Førsteamanuensis i førmodernehistorie
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis i dans
Bjergsted, Fakultet for utøvende kunstfag
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Førsteamanuensis i historie
51832068
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis i samfunnsfag
51831315
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Senior rådgiver
51831258
HG Q-246
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Professor i pedagogikk (PPU)
51832514
HL A-218
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis i norsk
51833469
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i historie – historiebruk og miljøhistorie
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis i tverrfaglig kjønnsforskning
51831543
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Professor Emerita
51831527
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Instituttleder
51831508
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis i engelsk
51831286
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor i arkeologi
51832601
Arkeologisk museum
Avdeling formidling
Førsteamanuensis i engelsk litteraturvitenskap
51831356
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis i idéhistorie
51833021
HG O-237
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis i moderne historie
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Professor i filosofi
51834149
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag

Postdoktorer

Postdoktor i miljøhumaniora
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Postdoktor
51831176
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Postdoktor i kunsthistorie og arkeologi
Arkeologisk museum
Avdeling formidling
Postdoktor i miljøhistorie
51832070
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Postdoktor i miljøhumaniora
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Postdoktor i miljøhistorie
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Forsker i environmental history.
51831445
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Timelønnet konsulent
51831404
Divisjon for forskning
Forskningsavdelingen
Postdoktor i miljøhistorie
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap

Stipendiater

Stipendiat i historie
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Stipendiat i nordisk litteratur
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis samfunnsfag
51832094
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Stipendiat i miljøhumaniora
51831270
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Stipendiat i nordisk litteraturvitenskap
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Stipendiat i nordisk miljøhistorie
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Stipendiat i miljøhumaniora
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Stipendiat i miljøhumaniora
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Stipendiat i miljøhumaniora
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Stipendiat i kulturstudier
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap