Hopp til hovedinnhold

Om The Greenhouse

Informasjon om The Greenhouse og medlemmer

Publisert: Endret:

Et miljøhumanistisk forskningssenter

Drivhus mellom trær og busker

The Greenhouse er et miljøhumanistisk forskningssenter ved Universetet i Stavanger. Det støtter en voksende skare av akademikere som bruker historie, litteratur, media, religion, filosofi og kunst for å forstå hvordan mennesker forholder seg til natur og miljø. Som en intellektuell møteplass ønsker vi å bygge forbindelser mellom akademikere, museer, interessegrupper og publikum som interesserer seg for miljøspørsmål.

På samme måte som planter spirer og vokser i et drivhus, er The Greenhouse et sted hvor forskere kan næres og bidra til samfunnet. Forskere i The Greenhouse oppfordres til å være ledere i positive kunnskapsbaserte miljøendringer. Som metafor minner The Greenhouse oss om at vi sitter i et planetarisk drivhus som risikerer overoppvarming. Forskning utført i The Greenhouse tar opp dette og andre miljø spørsmål fra et humanistisk perspektiv ut fra en tanke om å engasjere et breder publikum med disse spørsmålene.

The Greenhouse står for både miljøet som studieobjekt, men også måtene vi kan dyrke et vitenskapelig miljø for å studere det. Miljøet eksisterer i krysset mellom natur, teknologi og sosiale strukturer. Forskningen i The Greenhouse er på tilsvarende vis plassert ved dette krysset og bruker en rekke fagområder for å dyrke fram nye faglige og sosiale forbindelser med naturen.

Alle fag innenfor miljøhumaniora er velkomne inn i The Greenhouse. De nåværende medlemmene har sine styrker i hvordan samspillet mellom natur og teknologi skaper miljøer, rollen det digitale spiller i å skape nye naturer, bruk av historie for å fremme miljøvennlige handlinger og post-menneskelige / mer-enn-menneskelige verdener.

The Greenhouse dyrker miljøhumanistisk forskning ved Universitetet i Stavanger og tar sikte på å former fremtiden til miljøhumanistiske fag ved å lage forskningsprosjekter, aktivt forfølge finansiering til gjesteforskere, og ved å utvikle workshops, konferanser, og andre arrangementer for å fremme miljøhumaniora.

The Greenhouse bibliotek

The Greenhouse bibliotek

The Greenhouse har et miljøhumanistisk forskningsbibliotek i verdensklasse ved Universitetet i Stavanger.

Biblioteket har nærmere 2000 bøker innen miljøhumaniora og relaterte felt, i tillegg til en samling akademiske tidsskrifter og til og med noe historisk primærkildemateriale. Nesten alt er registrert på LibraryThing. Vi legger ofte til nye bøker til biblioteket, inkludert bøkene vi dekker i Greenhouse Environmental Humanities book talk-serien.

Medlemmer får låne bøker i kortere perioder. Andre besøkende kan få tilgang til biblioteket på forespørsel.

Ansatte og medarbeidere

Ledergruppe

Professor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Professor i historie
51833687
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap

Forskere og prosjektmedarbeidere

Førsteamanuensis
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis
Bjergsted, Fakultet for utøvende kunstfag
Fakultet for utøvende kunstfag
Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon
Førsteamanuensis
51831315
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rådgiver
51831258
HG Q-246
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Professor
51832514
HL A-218
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis
51833469
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis
51831543
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Professor Emerita
51831527
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Instituttleder
51831508
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Førsteamanuensis
51831286
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor
51832601
Arkeologisk museum
Avdeling formidling
Førsteamanuensis
51831356
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis
51833021
HG O-237
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Førsteamanuensis
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Instituttleder
51834149
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag

Postdoktorer

Postdoktor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Postdoktor
51831176
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Postdoktor
Arkeologisk museum
Avdeling formidling
Postdoktor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Postdoktor
51831445
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Ekstern uten utbetaling
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Forsker
51831404
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Postdoktor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap

Stipendiater

Universitetslektor
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Stipendiat
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
Stipendiat
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Ekstern u/lønn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Stipendiat
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Stipendiat
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Stipendiat
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
Stipendiat
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap