9,1 millioner til fleksibel og distriktsvennlig bachelor i sykepleie

Målet er opptak av 30 studenter høsten 2022. Utdanningen skal på sikt rullere i ulike distrikt i Rogaland og være modell for andre sykepleierutdanninger.

Published Endret

Spesialsykepleiestudenter under simulering på SAFER

UiS tok initiativ til bacheloren som et svar på det store behovet for sykepleiere i distriktene rundt Rogaland. Studiet vil være tilrettelagt for studenter som ikke kan møte daglig på campus blant annet på grunn av bosted eller ønske om å bli boende i distriktet.

Digitale læringsverktøy

Studiet vil basere seg på innovativ bruk av digitale læringsverktøy og læringsrom. Digitale løsninger skal integreres med studentaktiviserende læring, i samarbeid med NETTOP, UiS’ avdeling for utvikling av digitale læringsressurser.

Stavanger Universitetssykehus og distriktskommuner er viktige samarbeidspartnere.

Flere praksisplasser

– Tilgang til praksisplasser er en viktig begrensning på kapasiteten i sykepleierutdanningen. Vi håper dette prosjektet kan gi økt tilgang til praksisplasser i distriktet og øke bruken av simulering og ferdighetstrening, sier Bjørg Frøysland Oftedal, fungerende dekan og prodekan for utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS.

Fikk den største potten

Ifølge regjeringen.no stakk fleksibel og distriktsvennlig sykepleieutdanning ved UiS av med den største potten da Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) tildelte midler for fleksible utdanningstilbud.

Også søknaden til UiS etter- og videreutdanning (EVU) fikk støtte. EVU fikk 4,1 mill. til utvikling av kurs i bruk av datamaskin og nettbrett i klasserommet.

I alt kom det inn 109 søknader som ble vurdert av en ekstern vurderingskomité, oppnevnt av Diku. 59 av de 109 søknadene ble vurdert som støtteverdige.

Tekst: Elin Nyberg