Anders Åkerman er ny professor i samfunnsøkonomi ved UiS

Anders Åkerman er tildelt opprykk til professor i samfunnsøkonomi på Handelshøgskolen ved UiS. Problemstillingene er hovudsakeleg knytt til effekten av globalisering og ny teknologi rundt inntektsulikheit og produktivitet.

Publisert Sist oppdatert
Anders Åkerman, Professor i samfunnsøkonomi
Foto: Marie Von Krogh

– Å handtere ulikheit rundt inntekt, formue og helse vil vere ei sentral utfordring for mange land framover. Globalisering og teknologiske endringer har endra korleis moderne økonomi fungerer på dei mest grunnleggende måtene ein kan tenke seg. Målet med forskinga mi er å forstå kvifor, korleis, og kva som kan bli gjort med det, fortel Åkerman.

Noko av Åkermans nyaste forskingsarbeid fokuserer på korleis breibandsinternett påverkar relativ produktivitet og inntekten til arbeidarar med ulik utdanningsbakgrunn. Saman med forskarar frå Universitetet i Chicago har han sett at internett primært er til fordel for høgt utdanna arbeidarar. Men Åkerman seier at om ein graver djupare så ser årsaka ut til å vere at slike arbeidarar engasjerer seg i oppgåver som er meir effektive med internett, slik som analyse, marknadsføring, leierskap etc.

Den svenske koronakommisjonen

Anders Åkerman prater på et treff på kafe
Anders Åkerman på alumnitreff juni 2022 for å snakke om boka si "Bli snusfri - dette fikser du!"

I tillegg til å nå vere professor på Handelshøgskolen ved UiS jobbar Anders Åkerman også med den svenske koronakommisjonen. Her undersøker han dei økonomiske konsekvensene koronakrisen har hatt for Sverige, i tillegg til effektiviteten av den økonomiske politikken i denne perioden.

Åkerman engasjerer seg også i den offentlege debatten i Sverige gjennom artiklar, for eksempel var han nyleg i Svenska Dagbladet og kritiserte kvantitative lettingar (QE) for å forverre pre-pandemisk rikdomsulikhet i Sverige. Arbeidet hans har blitt sitert i internasjonale medium som Economist.

Men livet til Åkerman dreier seg ikkje berre om økonomi. På fritida liker han blant anna å padle på SUP-brett og bake brød. Han har også skrive ei bok om korleis ein kan slutte å snuse: "Bli snusfri - dette fikser du!". Boka er oversett til norsk og finst også som lydbok.

Aktuelt frå Handelshøgskolen ved UiS

Kvinner i finans

Under the Society of Experimental Finance Conference 2024 som arrangeres på Handelshøgskolen UiS inviterer vi kvinnelige...

Ola Kvaløy utnevnt til utvalg om sirkulær økonomi

Regjeringen setter ned en ekspertgruppe for å se på virkemidler for å redusere ressursbruken og bidra til en mer sirkulæ...

Senter for innovasjonsforskning opprettes som forskningssenter i fem nye år

Det nåværende senterets funksjonstid utløp den 31. desember 2023. Søknaden om å etablere senteret på ny ble godkjent av ...

Konferansen Society for Experimental Finance (SEF) 2024

Den 14nde internasjonale konferansen til The Society of Experimental Finance finner sted på Handelshøgskolen ved Univers...

Roald Martinussen 70 år

Vi gratulerer vår kjære kollega, dosent Magnus Roald Martinussen med 70-årsdag søndag 28. januar.

Menn og yngre har høyest lederambisjoner blant sykepleiere

Ledere som støtter, lytter og verdsetter ansatte er svært viktig for sykepleieres ambisjoner om videre karrierevalg i he...

Disputaser ved UiS 2024

Her finner du en oversikt over alle doktorgradene som er gjennomført ved UiS i 2024.

Nytt årsstudium i økonomi og ledelse

Lyst til å teste økonomistudier? Nå kan du ta et årsstudium i økonomi og ledelse ved Universitetet i Stavanger!

Doktorgrad om hvordan elevers tankesett påvirker læringsresultater

Elin Svensen disputerte for ph.d.-graden i sosiologi, sosialt arbeid, kultur og samfunn ved Det samfunnsvitenskapelige f...

Ser verden med nye briller etter fullført Executive MBA

– Jeg kommer til å få nytte av denne graden både i jobben min i politiet og i politikken sier Mushrifa Ali Mubarak. Hun ...

Studentar konkurrerte om beste konsulentrapport

Også i år fekk studentane i kurset “Economics of Motivation” prøva seg som konsulentar i arbeidslivet for å testa ut teo...

Nordens største økonomifestival – for sjuende gang

Tradisjonen tro inntar økonomer, samfunnsdebattanter, politikere og fagfolk en rekke scener og puber i Stavanger i slutt...

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studentar som ønskjer å kombinere studiane med jobb hausten 2...

Øk barnetrygden og innfør løpende barnehageopptak for å forhindre at fattigdom går i arv

Ekspertgruppen om barn i fattige familier leverte tirsdag 17. oktober sine anbefalinger til barne- og familieminister Kj...

Møt Mona, ein av dei første masterstudentane i rettsvitskap i Stavanger

Denne hausten starta dei første studentane på det nye masterstudiet i rettsvitskap ved Universitetet i Stavanger. Om to ...

Lærer studentane å bruka AI

Det vil vera avgjerande å meistra AI-teknologi i framtida. Som student ved Handelshøgskolen ved UiS lærer du korleis du ...

Marte Solheim tildelt pris for framifrå bidrag til regionsforsking

Marte Solheim er tildelt Regional Studies Associations pris "Distinguished Service Award" for 2023. Prisen blir delt ut ...

Rune Dahl Fitjar blir ny leder for Senter for innovasjonsforskning

Fitjar er professor i innovasjonsstudier og kommer fra stillingen som prorektor for innovasjon og samfunn ved Universite...

UiS-forskere hevder seg på internasjonal ranking

Ron Boschma og Bjørn Terje Asheim, begge tilknyttet Senter for innovasjonsforskning ved UiS, er på Research.coms rangeri...

Nytt studieprogramråd for Master i økonomi og administrasjon opprettet

Rådet består eksterne interessenter fra samfunn- og næringsliv og akademia. Hensikten med rådet er å forbedre kvaliteten...