Forbetringar teknisk og tryggingsmessig for å redusera uønskte hendingar og ulykker

Fredag 28. juni 2024 kl. 11:30-12:00,
Webinar.

CIAM Lunch & Learn med Hubert Zawadzki om grensesnitt mellom vedlikehaldsstyringsprosess, risikovurdering, tryggingsbarrierar og tryggingsstandardar

Publisert Sist oppdatert
Graphic depicting technical and safety integrity processes
Illustrasjon

Hubert Zawadzki har vore masterstudent ved UiS innan Industrial Asset Management-studiet og gjorde masteroppgåva si i eit prosjekt ved Proactima. I denne Lunch&Learn vil han presentera prosjektet.

Målet med prosjektet er å styrkja teknisk og tryggingsmessig integritet ved å laga ein metodikk som mogleggjer definisjon av generelle krav til interaksjonar mellom vedlikehaldsleiing, risikovurdering og tryggingsbarrierar. Desse tre elementa er grunnleggjande pilarar i den tekniske og tryggingsmessige integritetsprosessen.

Webinaret finn stad fredag 28. juni, frå 11:30 - 12:00.

NB! Webinaret blir halde på engelsk og kan til dømes følgjast i lunsjpausen.

For å få tilgang til seminaret må du melda di interesse på e-post til ciam@uis.no

Hubert Zawadzki
Hubert Zawadzki