Tidlig oppdagelse av forverret helsetilstand ved bruk av sensorikk og datafangst

Torsdag 19. september 2024 kl. 08:30-15:30,
HelseCampus Stavanger Innovasjonsparken bygg i2, Professor Olav Hanssensvei 7A.

Velkommen til seminar i regi av innovasjonsnettverket Helseteknologi, Universitetet i Stavanger og Vital Things.

Publisert Sist oppdatert

Hvordan sikre og opprettholde god kvalitet i tider med stadig vanskeligere tilgang på helsepersonell?

Er det en problemstilling du kjenner på?

Da anbefaler vi deg til å melde deg på denne spennende dagen i HelseCampus Stavanger den 19. september 2024.

Temaet er: Bruk av sensorikk og automatisk datafangst for å tidlig oppdage forverret helsetilstand i sykehus, institusjon og i hjemmet.

Målet med dagen er å kartlegge status og utforske muligheter.

Program 19. september 2024:

 • 08.30-09.00: Registrering og kaffe
 • 09.00-09.05: Velkommen til HelseCampus Stavanger ved Line Hurup Thomsen, daglig leder HCS
 • 09.05-09.35: Hva vet vi om sammenhengen mellom akutt forverring og hjertestans på sengepost i norske sykehus? Ved Jo Kramer-Johansen, Overlege/professor II Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin og Prehospital klinikk, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo
 • 09.35-10.05: Å forebygge hjertestans på sykehus - i dag og i fremtiden ved Anna Thoren, PhD og spesialist i indremedisin, kardiologi og klinisk fysiologi, Hjerte- og Fysiologklinikken, Danderyds sykehus og Karolinska Institutt, og Therese Djärv, Professor og overlege i Akuttmedisin, Karolinska Universitetssykehus
 • 10.05-10.25: Kaffe
 • 10.25-10.45: Diskusjon om mulige prosjekter og løsninger med deltakerne, ordstyrer Thor Ole Gulsrud, prodekan forskning og innovasjon, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitet i Stavanger
 • 10.45-11.45: Med tanke på bruk av sensorikk og automatisk datafangst:
  • Hvilke planer har Helse Vest og hvilke behov har SUS som ikke dekkes? Ved Cato Heimvik, IKT Sjef, Helse Stavanger HF
  • Hvilke planer og behov har det prehospitale miljø? Ved Thomas W Lindner, daglig leder, RAKOS, Helse Stavanger HF
  • Hvilke planer har Digi Rogaland og hvilke behov har kommunene? Ved Arve Ubøe Rohde, kontaktperson e-helse i Digi Rogaland
 • 11.45-12.30: Lunsj
 • 12.30-12.40: Sikker kommunikasjon ved bruk av ny teknologi ved Torbjørn Nilsen, Senior tjenesteutvikler, LYSE AS
 • 12.40-13.10: Fremtidens pasientovervåkning. Hvor står vi i dag og hvor er vi på vei? Ved Ole Kristian Forstrønen Thu CMO, Anesthesiologist ph.d, Vital Things
 • 13.10-13.40: Hvordan kan KI brukes til å måle kliniske variabler? Hvordan kan KI brukes til å oppdage klinisk forverring og hva er da viktig? Ved Ståle Toften, Lead Data & Research Scientist, Vital Things
 • 13.40-14.10: Kontinuerlig overvåkning av vitale parameter med sensorer og KI fortolkninger, kliniske relevante alarmer ved Ulrik Rokkedal Therkildsen, CEO Human bytes WARD CSS
 • 14.10-15.00: Gruppearbeid
 • 15.00-15.20: Oppsummering fra gruppelederne i plenum
 • 15.20-15.30: Oppsummering ved Eldar Søreide, dekan Helsevitenskaplige fakultet UIS og styringsgruppeleder HelseCampus Stavanger

Påmelding via egen lenke som sendes ut på mail. Påmeldingsfrist 9. september.

Det er svært begrenset med parkering ved Innovasjonsparken grunnet veiarbeid/gravearbeid. Vi anbefaler å benytte kollektivtrafikk eller sykkel. Det nærmeste busstopp er Innovasjonspark Stavanger – se Kolumbus sine sider for mer informasjon.

Bussruter til Campus Ullandhaug | Universitetet i Stavanger (uis.no)