Hopp til hovedinnhold

Covid-19-pandemien og utveksling høsten 2021

Viktig informasjon for dere som skal på utveksling i høst.

Publisert: Endret:

Korona, informasjon, utveksling

Søknadsfrist for utveksling høsten 2021 var 1. februar.

Under den pågående Covid-19-pandemien er det til enhver tid beredskapsledelsen ved Universitetet i Stavanger som avgjør i hvilken grad vi skal gjennomføre internasjonal studentutveksling. 

  • Kriseledelsen ved UiS følger utviklingen av Covid-19-pandemien tett. UiS ser på det som mest sannsynlig med utveksling i Norden og Europa.
  • Australia har innført innreisenekt for utenlandske borgere. Les oppdatert informasjon på UDs reiseinformasjon.
  • Amerikanske myndigheter kunngjorde 11. mars at USA innfører innreiserestriksjoner som blant annet gjelder for reisende fra Norge. Les oppdatert informasjon på UDs reiseinformasjon. Den amerikanske ambassaden i Oslo kom 23. juni med en oppdatering om visumsøknader for studenter. Les oppdatering her.
  • Folkehelseinstituttet har bestemt at studenter som skal på utveksling skal prioriteres for vaksine. Dersom du skal på utveksling, vennligst kontakt Stavanger kommune

COVID-19 PANDEMIEN OG UTVEKSLING HØSTEN 2021

Slik vi opplyste om i forkant av fristen for å søke om delstudium i utlandet 1. februar, anså UiS at det var mest sannsynlig med utveksling i Norden og Europa for høstsemesteret 2021.  Vi informerte også om at utvekslingsoppholdet kunne bli kansellert underveis i prosessen, enten av UiS eller vertsuniversitetet, og anbefalte alle våre studenter å søke utveksling innen Europa. 

AUSTRALIA/NEW ZEALAND

Dessverre ser vi det ikke lenger praktisk mulig å gjennomføre utveksling i Australia/New Zealand.  Dette henger sammen med at Australia/New Zealand per i dag har stengte grenser, og vi har fått indikasjon fra våre samarbeidspartnere om at grensene ikke vil åpne i tid til semesterstart. 

Selv om hverken UiS eller enkelte av våre samarbeidspartnere i Australia/New Zealand ikke formelt har avlyst utveksling, anser vi det usannsynlig at studentutveksling til disse landene kan gjennomføres. I tråd med beskrivelsene av konsekvensene som er skissert nedenfor ber vi om at du kontakter Internasjonal seksjon gjennom Digital Studentekspedisjon og undersøker muligheten for alternativer i Europa, eller eventuelt trekker søknaden.

ØVRIGE LAND UTENFOR EUROPA 

Situasjonen er noe ulik for de øvrige landene utenfor Europa, men vi anser det fremdeles mest sannsynlig med utveksling i Norden og Europa for høstsemesteret 2021.  For deg som har søkt øvrige land utenfor Europa gir vi deg muligheten til å gå videre med andre prioriteringer på søknaden nå.   Det er begrenset med antall ledige studieplasser i Europa, og vi ønsker at alle som har søkt utenfor Europa nå skal få samme mulighet til å søke på disse plassene.  Vi ber derfor også deg om å kontakte Internasjonal seksjon gjennom utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon og undersøker muligheten for alternativer i Europa, eller eventuelt trekker søknaden.

KONSEKVENSER 

Vi avlyser ikke formelt utveksling utenfor Europa per i dag. Slik situasjonen er ber vi deg allikevel nøye vurdere om du ønsker å fortsette søknadsprosessen til land utenfor Europa.   

Hvis du har en europeisk institusjon på prioriteringslisten på søknaden, gir vi deg muligheten til å forsøke å gå videre med andre prioriteringer nå. Vi ber derfor om at du kontakter Internasjonal seksjon gjennom utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon og undersøker muligheten for alternativer i Europa, eller eventuelt trekker søknaden. Dette gjelder også dersom du opprinnelig ikke har satt opp et alternativ i Europa i søknaden. Slike henvendelser blir behandlet fortløpende etter ‘førstemann-til-mølla’ prinsippet. 

Slik vi opplyste om i forkant av søknadsfristen vil vi forsøke å gi deg tilbud om å søke til neste alternativ på prioriteringslisten om det er mulig. Du kan imidlertid opprettholde søknaden utenfor Europa om ønskelig. Hvis du ønsker å fortsette søknadsprosessen til land utenfor Europa står du fritt til det, selv om vi ikke anbefaler dette. Vi vil i så fall understreke at Universitetet i Stavanger ikke er økonomisk ansvarlig for kostnader knyttet til søknadsprosessen som for eksempel visum, vaksiner, søknadsgebyr, skolepenger etc. 

Vi gjør også oppmerksom på at vi ikke kan garantere at våre studenter får refundert skolepenger dersom for eksempel partneruniversitetet gjennomfører digital undervisning i stedet for tradisjonell utveksling med fysisk tilstedeværelse. Eventuelle økonomiske tap som følge av å fortsette søknadsprosessen til institusjoner utenfor Europa må derfor dekkes av deg selv. 

FORSIKRING 

Universitetet i Stavanger krever at du tegner nødvendig reiseforsikring for utvekslingsoppholdet. Det er derfor svært viktig at du selv sørger for å ha gyldig forsikring før du drar ut, og setter deg godt inn i vilkårene for din forsikring.  Forsikringsselskapene har ulike vilkår og ulik dekning for studenter på utveksling, også med tanke på blant annet Covid-19 pandemien. For eksempel tilbyr ANSA pr. 15.03.21 ikke studentforsikring for studieopphold i aktuelle land som Madagaskar, India, Israel, Tanzania og Palestina. Dette kan endre seg. Også her er det slik at UiS ikke kan dekke økonomiske tap du eventuelt vil bli påført og som ikke blir dekket av forsikringen.  

Du må forholde deg til råd fra norske og lokale myndigheter i løpet av utvekslingsperioden. Det er viktig å være klar over at våre muligheter til å hjelpe deg kan være svært begrensede også for hendelser som ikke er relatert til covid-19-pandemien. Vi kan ikke garantere deg hjelp hvis du for eksempel har behov for hjemtransport eller behandling på sykehus eller hos lege. Det er et ekstra stort press på helsevesenet og transportsektoren i hele verden, og vi vet ikke hvordan dette utvikler seg gjennom året. I tillegg kan man risikere å få begrenset konsulær bistand fra Utenriksdepartementet til å komme hjem til Norge dersom det skulle blir behov for dette.

COVID-19 VAKSINE 

UiS fraråder sterkt å gjennomføre helsefaglig praksisutveksling uten forutgående vaksinering. 

Dersom UD ikke anbefaler reiser til et spesifikt geografisk område, vil heller ikke vi kunne sende studenter til dette området.  Regjeringen har nå gått ut og karakterisert studentutveksling som 'nødvendige reiser'. Vi vil derfor åpne for studentutveksling til Europa selv om flere av disse landene er karakterisert som 'røde land'.

Ledelsen ved UiS kan avlyse utveksling til et geografisk område selv om UD ikke fraråder reiser dit. Universitetet gjør en helhetsvurdering av situasjonen til enhver tid, og må i forkant av søknadsprosessen forsøke å skape en forutsigbar situasjon for våre studenter. Dette kan medføre at universitetet avlyser utveksling til områder som utenriksdepartementet ikke fraråder å reise til.

Når du søker om utveksling, kan du sette opp en prioriteringsliste med opptil fem alternativer.  Hvis du har fått tilbud om å søke til partnerinstitusjonen som avlyser utveksling, eller beredskapsledelsen ved UiS beslutter at vi ikke kan sende studenter til området institusjonen ligger etter søknadsfristen for utveksling ved UiS, vil vi forsøke å gi deg tilbud om å søke til neste alternativ på prioriteringslisten om det er mulig.

Av praktiske årsaker er det ikke mulig å søke om andre alternativ eller omprioritere listen etter søknadsfrist.

Universitetet i Stavanger krever at du tegner nødvendig reiseforsikring for utvekslingsoppholdet.

Det er derfor svært viktig at du selv sørger for å ha gyldig forsikring før du drar ut, og setter deg godt inn i vilkårene for din forsikring.  Forsikringsselskapene har ulike vilkår og ulik dekning for studenter på utveksling, også med tanke på blant annet Covid-19 pandemien. For eksempel tilbyr ANSA pr. 15.03.21 ikke studentforsikring for studieopphold i aktuelle land som Madagaskar, India, Israel, Tanzania og Palestina. Dette kan endre seg. Også her er det slik at UiS ikke kan dekke økonomiske tap du eventuelt vil bli påført og som ikke blir dekket av forsikringen. 

Du må forholde deg til råd fra norske og lokale myndigheter i løpet av utvekslingsperioden. Det er viktig å være klar over at våre muligheter til å hjelpe deg kan være svært begrensede også for hendelser som ikke er relatert til covid-19-pandemien. Vi kan ikke garantere deg hjelp hvis du for eksempel har behov for hjemtransport eller behandling på sykehus eller hos lege. Det er et ekstra stort press på helsevesenet og transportsektoren i hele verden, og vi vet ikke hvordan dette utvikler seg gjennom året. I tillegg kan man risikere å få begrenset konsulær bistand fra Utenriksdepartementet til å komme hjem til Norge dersom det skulle blir behov for dette.

De fleste av våre samarbeidspartnere i Europa og Norden deltar i Erasmus-programmet. Til disse institusjonene betaler du ikke for å søke om opptak,  det er ikke skolepenger, og du vil få et stipend for perioden du er i utveksling.  Dersom utvekslingsoppholdet blir avlyst i forkant av utvekslingen vil det derfor ikke være kostnader knyttet til en slik søknad.  Dersom du må avbryte oppholdet vil heller ikke kostnaden til for eksempel hjemtransport være like stor som om du for eksempel skulle reise hjem fra Australia eller USA.

VÆR OPPMERKSOM PÅ AT UVEKSLINGSOPPHOLDET KAN BLI KANSELLERT OGSÅ UNDERVEIS I PROSESSEN, ENTEN AV UIS ELLER VERTSUNIVERSITETET.