Hopp til hovedinnhold

Covid-19-pandemien og utveksling våren 2022

Viktig å vite for deg som har søkt om utveksling til våren.

Publisert: Endret:
Korona, informasjon, utveksling

Under den pågående Covid-19-pandemien er det til enhver tid beredskapsledelsen ved Universitetet i Stavanger som avgjør i hvilken grad vi skal gjennomføre internasjonal studentutveksling. 

Beredskapsledelsen følger utviklingen av Covid-19-pandemien tett.

Vi ber om at studentene holder seg oppdatert på Utenriksdepartementets reiseråd.

Dersom UD ikke anbefaler reiser til et spesifikt geografisk område, vil heller ikke vi kunne sende studenter til dette området.

I følge Kunnskapsdepartementet anser regjeringen studentutveksling som nødvendige reiser. Les mer her: Informasjon om studentmobilitet for norske studenter under Covid-19.

AUSTRALIA/NEW ZEALAND

Australia og New Zealand har innreisenekt for utenlandske borgere. Les oppdatert informasjon på UDs reiseinformasjon.

Vi ser det dessverre ikke praktisk mulig å gjennomføre utveksling til Australia og New Zealand i vårsemesteret 2022. Dette henger sammen med at Australia og New Zealand per i dag har stengte grenser, og informasjon både fra offentlige myndigheter og fra våre samarbeidspartnere i disse landene tilsier at grensene ikke vil åpne innen vårsemesteret 2022. Vi vil derfor ikke behandle søknader til Australia og New Zealand.

ØVRIGE LAND UTENFOR EUROPA 

Situasjonen er noe ulik for de øvrige landene utenfor Europa, men vi anser i hovedsak at det lar seg gjøre å reise på utveksling til de fleste land unntatt Australia og New Zealand. Med forbehold om endringer.

ANSVAR OG FORSIKRING 

UiS krever at du tegner nødvendig reiseforsikring for utvekslingsoppholdet. Det er er viktig at du sørger for å ha gyldig forsikring før du drar ut, og setter deg godt inn i vilkårene for din forsikring. Forsikringsselskapene har ulike vilkår og ulik dekning for studenter på utveksling, også med tanke på Covid-19 pandemien. Det er derfor svært viktig at du har gyldig forsikring for hele utvekslingsoppholdet, og at den dekker kostnader ved Covid19-relatert sykdom. UiS dekker ikke økonomiske tap du eventuelt vil bli påført og som ikke blir dekket av forsikringen. 

Du må forholde deg til råd fra norske og lokale myndigheter I det landet du befinner deg i under utvekslingsoppholdet. Våre muligheter til å hjelpe deg kan være svært begrenset også for hendelser som ikke er relatert til Covid-19-pandemien. Vi kan ikke garantere deg hjelp dersom du for eksempel har behov for hjemtransport eller behandling på sykehus eller hos lege. Det er et ekstra stort press på helsevesenet og transportsektoren i hele verden, og vi vet ikke hvordan dette vil utvikle seg. I tillegg kan man risikere å få begrenset konsulær bistand fra UD til å komme hjem til Norge dersom det skulle blir behov for dette.

REISEREGISTRERING

Vi oppfordrer alle som skal på utveksling om å registrere seg i UDs portal for reiseregistrering, slik at norske myndigheter raskt kan ta kontakt med deg ved behov. 

COVID-19 VAKSINE

UiS fraråder å gjennomføre utveksling uten forutgående vaksinering. 

Folkehelseinstituttet har bestemt at studenter som skal på utveksling skal prioriteres for vaksine. Dersom du skal på utveksling, vennligst kontakt Stavanger kommune. Du kan lese mer her: Utenlandsstudenter prioriteres til vaksine og her Studenter og vaksine - Stavanger kommune.

UiS KAN AVLYSE UTVEKSLING UTOVER UDs REISERÅD

Ledelsen ved UiS kan avlyse utveksling til et geografisk område selv om UD ikke fraråder reiser dit. Universitetet gjør en helhetsvurdering av situasjonen til enhver tid, og må i forkant av søknadsprosessen forsøke å skape en forutsigbar situasjon for våre studenter. Dette kan medføre at universitetet avlyser utveksling til områder som UD ikke fraråder å reise til.

Vær oppmerksom på at utvekslingen din også kan bli kansellert under prosessen, enten av UiS eller vertsinstitusjonen.

PRIORITERINGSLISTE

Når du søker om utveksling, kan du sette opp en liste med opptil fem alternativer i prioritert rekkefølge. Hvis du har fått tilbud om å søke til en partnerinstitusjon som avlyser utveksling, eller beredskapsledelsen ved UiS beslutter at vi ikke kan sende studenter til området institusjonen ligger i etter søknadsfristen for utveksling ved UiS, vil vi forsøke å gi deg tilbud om å søke til neste alternativ på prioriteringslisten dersom det er mulig.

Av praktiske årsaker er det ikke mulig å søke om andre alternativer eller omprioritere listen etter søknadsfristen.

ØKONOMI

De fleste av våre samarbeidspartnere i Europa og Norden deltar i Erasmus+ programmet. Til disse institusjonene betaler du ikke for å søke om opptak, du betaler heller ikke skolepenger, og du vil få et stipend for perioden du er på utveksling. Dersom utvekslingsoppholdet blir avlyst i forkant av utvekslingen vil det derfor ikke være kostnader knyttet til en slik søknad. Dersom du må avbryte oppholdet vil heller ikke kostnaden til for eksempel hjemtransport være like stor som om du for eksempel skulle reise hjem fra USA.