DDV - Didaktisk digitalt verksted

Framtidas klasserom

Didaktisk digitalt verksted

Kva er vi?

Arena hvor studenter og ansatte ved lærerutdanningene kan teste og utforske digitale verktøy til bruk i undervisninga. Målet er at lærarstudenter frå UiS går ut i framtidas klasserom med høg profesjonsfagleg digital kompetanse.

Her er vi:

Campus Ullandhaug, Hagbard Lines hus, 2. etasje i U-fløyen, rom HL U-205 Du kan óg treffe oss i inngangen til Hagbard Line-huset, kor me har ei eiga informasjonsskranke. Ta gjerne kontakt for veiledning av DDV-tilsette rundt pedagogisk bruk av teknologi i skole og utdanning, eller booking av workshop, undervisning, bestilling og lån av utstyr til prosjekter og oppgåver. Ta kontakt: Prosjektleiar Paolo H. Scarbocci Telefon: 413 90 976 E-post: ddv1@uis.no DDV er med i det europeiske nettverket Future Classroom Lab.

Fremtidens klasserom

DDVs podcast med tips om teknologi og digitale verktøy i skolen

Den digitale kodeklubben

Gratis, nettbasert kurs for deg som vil lære mer om mulighetene med koding!

Framtidas klasserom handlar om å fremje lærarstudentenes profesjonsfaglege digitale kompetanse, ved å få studentane til å tenkje heilskapleg rundt pedagogikk, didaktikk og utforminga av undervisningsrom i samspel med teknologi.

Didaktisk digitalt verksted (DDV) er ein annleis læringsarena med soner for utforsking og eksperimentering og for deling i plenum. Verkstaden inneheld alt mogleg utstyr frå spillmaskiner, dronar og kodeutstyr, til VR-briller, tegnebrett og iPader med ei rekke nyttige apper. Det finst òg eit eige skaperrom med mellom anna 3D-printere, vinylkutter og laserkutter. Tanken er å gi lærarutdanningane ein smakebit på klasserommet i framtida.

DDV er laga spesielt med tanke på lærarutdanning, og alle dei digitale verktøya som er tilgjengeleg skal kunna brukast i undervisningssamanheng. Målet er å legga til rette for at studentane skal kunna reflektera over prosessar, læring, kompetansar, didaktikk og pedagogikk, og på den måten gjere det mogleg å utvikle eigen profesjonsfaglige didaktiske kompetanse.

Rommet er delt inn i tre ulike sonar, som kvar er veleigna til ulike aktivitetar:

  • Wild Child (utforsking, deling og kritisk tenkning)
  • Make it (makerspace, koding, 3D-print)
  • Game on (dataspel, VR, Adobe)

Studie-emne "Å være lærer i det teknologirike klasserommet" (MGL1700)

Emnet sikter mot å bidra til forståing av lærerprofesjonen og profesjonell utøving av lærararbeidet i det teknologirike klasserommet. I emnet inngår både praktisk arbeid med og utforsking av ulike teknologiske reiskap, samt diskusjon og drøfting av kva for endringar, moglegheiter og utfordringar det teknologirike klasserommet inneber for både lærar- og elevrollen. Kompleksitet og dilemmaer vektleggjast, og studiet siktar mot å bidra til ei utvida forståing av undervisning som ulike digitale kunnskaps -og læringsmøter.

Åpen dag 7. mars 2023- besøk oss!

Aktuelt frå DDV

Dataspillveileder

Lurer du på korleis du kan nytte gaming i undervisninga di?

Dataspill-pilot resulterte i formidlingsopplegg

DDV i Samarbeid med Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken

Meir frå Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Uteskole: lek og læring utendørs

Uteskole og pedagogisk arbeid utendørs er en viktig og reell mulighet for skoler og barnehager i en hverdag preget av ko...

Lærerstudenter får fri tilgang til framtidens klasserom

Lærerstudentene ved Universitetet i Stavanger får nå et fortrinn mange vil misunne dem for. De får fri tilgang til Didak...

Skal utforske og lære å ta i bruk digital teknologi i læringssituasjoner

Flere studier påpeker at det er et stort gap mellom hva lærerstudenter tilegner seg av digital kompetanse og hva slags b...

Hvordan beholde engasjement?

Andrew Hargreaves, professor II ved UiS, og Dennis Shirley, professor ved Boston College, holdt seminar om sin nye bok f...

Tre nye meritterte undervisarar ved UH-fakultetet

Professor Finn Arne Jørgensen (IKS) har saman med førsteamanuensis Tuula Skarstein (IBU) og førsteamanuensis Janne Fausk...