DDV - Didaktisk digitalt verksted

Fremtidens klasserom

Didaktisk digitalt verksted -

Kva er vi?

Arena hvor studenter og ansatte ved lærerutdanningene kan teste og utforske digitale verktøy til bruk i undervisninga. Målet er at lærarstudenter frå UiS går ut i framtidas klasserom med høg profesjonsfagleg digital kompetanse.

Her er vi:

Campus Ullandhaug, Hagbard Lines hus, 2. etasje i U-fløyen, rom HL U-205 Ta kontakt: Prosjektleiar Paolo H. Scarbocci Telefon: 413 90 976 E-post: ddv1@uis.no DDV er med i det europeiske nettverket Future Classroom Lab.

Book rommet eller delta på kurs

DDv er til for lærarstudenter og ansatte ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Den digitale kodeklubben

Gratis, nettbasert kurs for deg som vil lære mer om mulighetene med koding!

Jobb på DDV

Generell info om å være studentassistent og evt ledige stillingar

Didaktisk digitalt verksted- DDV

Framtidas klasserom handlar om å fremje lærarstudentenes profesjonsfaglege digitale kompetanse, ved å få studentane til å tenkje heilskapleg rundt pedagogikk, didaktikk og utforminga av undervisningsrom i samspel med teknologi. Didaktisk digitalt verksted (DDV) er ein annleis læringsarena med soner for utforsking og eksperimentering og for deling i plenum. Verkstaden inneheld alt mogleg utstyr frå spillmaskiner, dronar og kodeutstyr, til VR-briller, tegnebrett og iPader med ei rekke nyttige apper. Vi har òg eit eige skaperrom med mellom anna 3D-printere, vinylkutter og laserkutter. Tanken er å gi lærarutdanningane ein smakebit på klasserommet i framtida. DDV er laga spesielt med tanke på lærarutdanning, og alle dei digitale verktøya som er tilgjengeleg skal kunna brukast i undervisningssamanheng. Målet er å legga til rette for at studentane skal kunna reflektera over prosessar, læring, kompetansar, didaktikk og pedagogikk, og på den måten gjere det mogleg å utvikle eigen profesjonsfaglige didaktiske kompetanse. Rommet er delt inn i tre ulike soner, som er er velegna til ulike aktivitetar: Wild Child (utforsking, deling og kritisk tenkning) Make it (makerspace, koding, 3D-print) Game on (dataspel, VR, Adobe)

Didaktisk digital verkstad (DDV) er ein annleis læringsarena med soner for utforsking og eksperimentering og for deling i plenum. Verkstaden inneheld alt mogleg utstyr frå spillmaskiner, dronar og kodeutstyr, til VR-briller, tegnebrett og iPader med ei rekke nyttige apper. Vi har òg eit eige skaperrom med mellom anna 3D-printere, vinylkutter og laserkutter. Tanken er å gi lærarutdanningane ein smakebit på klasserommet i framtida.

Aktuelt frå DDV

Dataspillveileder

Lurer du på korleis du kan nytte gaming i undervisninga di?

Presentasjon av DDV

Reportasje om DDV frå Utdanningsdirektoratet

Dataspill-pilot resulterte i formidlingsopplegg

DDV i Samarbeid med Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken

Meir frå Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Uteskole: lek og læring utendørs

Uteskole og pedagogisk arbeid utendørs er en viktig og reell mulighet for skoler og barnehager i en hverdag preget av ko...

Lærerstudenter får fri tilgang til framtidens klasserom

Lærerstudentene ved Universitetet i Stavanger får nå et fortrinn mange vil misunne dem for. De får fri tilgang til Didak...

Skal utforske og lære å ta i bruk digital teknologi i læringssituasjoner

Flere studier påpeker at det er et stort gap mellom hva lærerstudenter tilegner seg av digital kompetanse og hva slags b...

Hvordan beholde engasjement?

Andrew Hargreaves, professor II ved UiS, og Dennis Shirley, professor ved Boston College, holdt seminar om sin nye bok f...

Informasjon om praksis ved lærerutdanningene i forbindelse med utbruddet av koronavirus

Undervisning og praksis blir påvirket av koronaviruset. Les mer her om hvordan det påvirker praksis for deg som er lærer...

Tre nye meritterte undervisarar ved UH-fakultetet

Professor Finn Arne Jørgensen (IKS) har saman med førsteamanuensis Tuula Skarstein (IBU) og førsteamanuensis Janne Fausk...