Demonstrasjon mot skolepenger for internasjonale studenter

Studenter, UiS-ansatte, næringsliv og politikere demonstrerte onsdag mot regjeringens forslag om å innføre skolepenger for internasjonale studenter.

Published Endret
Studenter i byparken med plakater,  demonstrerte  mot regjeringens forslag om å innføre skolepenger for internasjonale studenter.

To studenter demonstrere med plakat i Byparken
Eira Aas Eide og Sara Beitz i Byparken.

Studentorganisasjonen StOr ved UiS, International Students' Union Stavanger og SAIH-Stavanger arrangerte demonstrasjonen i Byparken onsdag.

Marte Solheim, professor ved Handelshøgskolen ved UiS, holder appell i paviljongen i Byparken
Marte Solheim, professor ved Handelshøgskolen ved UiS.

– Erfaringer fra nabolandene våre viser at et slikt vedtak gjør at man mister store deler av de internasjonale studentene i landet. I Stavanger og på UiS er internasjonale studenter en viktig ressurs som bidrar til mangfold og innovasjon, samt kompetanse vi ikke har, sa StOr-leder Sara Beitz.

En av appellene ble holdt av Marte Solheim, professor ved Handelshøgskolen ved UiS og leder for Stavanger centre of Innovation. Hun er også nylig valgt nestleder i Akademiet for yngre forskere.

– Masterstudenter er en viktig del av banebrytende, dynamiske forskningsmiljøer. Internasjonale masterstudenter jobber som vitenskapelige assistenter og studentassistenter, og bidrar til akademiske miljøer langt utover det å være student. Noen av disse fortsetter å forske og blir ansatt i rekrutteringsstillinger. Det er derfor ønskelig at Norge utdanner flere gode internasjonale masterstudenter, ikke færre, slik at de kan bidra til pågående forskning og bli tatt opp til videre doktorgradsstudier og forskningskarrierer, sa Marte Solheim i sin appell.

Les også Solheims kronikk: Forsknings-Norge trenger internasjonale studenter.

Næringslivet og politikere med appell

Næringsforeningen i Stavanger deltok også i onsdagens demonstrasjon.

– Undersøkelser fra UiS viser at 35 prosent av kandidatene som kommer utenfra Rogaland blir boende i regionen etter endt utdanning. Internasjonale studenter blir igjen i arbeids- og næringslivet, både i regionen og i Norge. I tillegg bidrar dem til å skape verdier og tilfører helt nødvendig kompetanse, sa Hanne Hernes, Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Tilstede på demonstrasjonen var også Rogaland Venstre:

Kjartan Alexander Lunde, leder av Rogaland Venstre.
Kjartan Alexander Lunde, leder av Rogaland Venstre.

– Det er utrolig trist at regjeringen kommer med tiltak som lukker døren for verden. Dette er tiltak som tar landet vårt bakover. Det er det motsatte av det vi trenger. Vi trenger mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre. Utdanning skal være gratis for alle i Norge, sa Kjartan Alexander Lunde, leder av Rogaland Venstre.

Eirik Faret Sakariassen, gruppeleder for Stavanger SV, holder appell i Byparken,
Eirik Faret Sakariassen, gruppeleder for Stavanger SV.

Stavanger SV var samstemt med Rogaland Venstre:

Rektor Klaus Mohn i auditorium

–Stavanger er en internasjonal by, vi har mennesker fra nesten alle land i verden i vår region. Å være internasjonal er vår styrke. Ved UiS har vi cirka 750 internasjonale studenter. Hvis dette forslaget blir vedtatt, vil trolig 500 av disse studentene unnlate å komme til UiS. Kun 1 av 3 internasjonale studenter vil ha råd til å studere i Norge, det betyr at vi kun får de rikeste studentene – ikke de mest kvalifiserte, sa Eirik Faret Sakariassen, gruppeleder for Stavanger SV.

Verdifullt med internasjonale studenter

– Det er verdifullt med internasjonale studenter på campus. Stavanger-regionen er en internasjonal region, og det er naturlig med internasjonale studenter her – mangfold skaper et bedre studentmiljø og styrker kvaliteten i utdanningene, sier Klaus Mohn, rektor ved UiS og legger til:

Dette vil bli dramatisk for alle våre internasjonale masterprogrammer. Vi har svært mange studenter fra land med lav betalingsevne, så dette vil føre til kraftig nedgang i den internasjonale søkingen til UiS. Dette er et hardt slag mot Norges internasjonale forpliktelser. Vi stenger døra for fattige land, sier Klaus Mohn.