Den nye normalen. Om postnormalitetens anatomi

Onsdag 15. februar 2023 kl. 19:00-20:30,
Arkeologisk museum.

Vitenskapsakademiet i Stavanger inviterer til fellesmøte med UiS seniorforum onsdag 15. februar kl. 19:00 på Arkeologisk museum. Møtet er gratis og åpent for alle interesserte. Dørene åpner kl. 18:30 og kafeen er åpen før møtet starter.

Published Endret

Foredrag ved Dr. oecon Jan Erik Karlsen.

Dette foredraget roterer om konseptet postnormale tider, den epoken som betegner overgangen mellom det som ikke lenger er, og det som ennå ikke er blitt til. Den epoken og de fenomener som dukker opp der beskrives av og analyseres med tre kjernebegreper; kompleksitet, kaos og kontradiksjon.

Forståelsen av de raske omveltninger samfunnet vårt gjennomgår nå er dårlig forklart gjennom etablerte teorier om sosial endring og modernisering.

Presentasjonen bygger på et bokmanus (2023) med samme tittel som foredraget og tilbyr et nytt perspektiv på den epoke og de nye fenomener som nå omgir og preger oss. Sentralt står også diskusjonen om den såkalte gamle og nye normalen, i lys av de uventede og dels uønskede omforminger som skjer i kjølvannet av dagens mangeartede kriser og uønskede hendelser.

Dr. oecon Jan Erik Karlsen er utdannet innen sosiologi, teknologiledelse, og økonomisk-administrative fag ved ulike norske og utenlandske læresteder. Han er nå professor emeritus ved Universitet i Stavanger i industriell økonomi og endrings- og fremsynsledelse. Han har vært gjesteprofessor ved flere utenlandske læresteder i Europa og USA, og har utgitt en rekke fagbøker, artikler og forskningsstudier om ulike sider ved det moderne samfunnslivet.