Hopp til hovedinnhold

Den stille pandemien og pandemien: Antibiotikaresistens og covid-19

Onsdag 27. oktober 2021 kl. 19:00-20:00,
Arkeologisk museum.

Foredrag ved forsker Iren Høyland Löhr.

Publisert: Endret:

Vitenskapsakademiet i Stavanger inviterer til møte onsdag 27. oktober 2021 på Arkeologisk museum i Peder Klowsgt. 30 kl. 19:00, tema: Den stille pandemien og pandemien: Antibiotikaresistens og covid-19.

Foredrag ved forsker Iren Høyland Löhr:

Stavanger Universitetssjukehus (SUS) har hatt flere utbrudd forårsaket av antibiotikaresistente bakterier som har rammet ulike avdelinger og pasientgrupper. Første del av foredraget vil ta utgangspunkt i et utbrudd med bakterien Klebsiella ved nyfødtavdelingen i 2009 og forskningsprosjekter knyttet til Klebsiella gjennomført i etterkant av utbruddet og i senere prosjekter. Disse erfaringene har vært verdifulle ved nye utbrudd med antibiotikaresistente bakterier ved SUS.

Andre del av foredraget handler om Covid-19 pandemien, beredskap og de diagnostiske utfordringene SUS har stått overfor, og hvordan dette har blitt håndtert.

Iren Høyland Löhr er avdelingsoverlege ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved SUS, og dermed til daglig ansvarlig for diagnostikk av bakterier og virus hos pasienter med infeksjoner i regionen vår. Hun har sammen med kollegaer på sykehuset etablert en egen covid-lab for å dekke testbehovet til syskehuset og befolkningen i vår region. Löhr har doktorgrad på Klebsiella utbruddet ved SUS, og er nå postdoc og leder for Den norske Klebsiella studien og det norske Klebsiella forskningsnettverket NOR-KLEB-NET (www.nor-kleb.net).

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte. Dørene åpner kl. 18:30 og kafeen er åpen før møtet starter