Hopp til hovedinnhold

Det teknisk-naturvitskaplege fakultet

Fakultetet utdannar kandidatar innafor realfag og ingeniørfag og utfører verdiskapande forsking og innovasjon.

Publisert: Endret:
Fakta
Tilsette

370

Studentar

2880

Besøksadresse

Kjølv Egelands hus, C-blokk (3. etg), Kristine Bonnevies vei 22, 4021 Stavanger

Dekan

Øystein Lund Bø

Publikasjonar 2019

614

Teknologi og realfag er berebjelkar i ei nødvendig berekraftig omstilling.

Øystein Lund Bø , dekan

Utdanning og forsking

Me tilbyr teknisk-naturvitskaplege utdanningar på både bachelor-, master og doktorgradsnivå, i tillegg til årsstudium.

Forskinga ved fakultetet er delt inn i følgande tematiske satsingsområda for perioden 2017-2020:   

  • Olje og energi   
  • Hav   
  • Helse
  • IKT og infrastruktur   
  • Sikkerheit
  • I tillegg kjem satsingar på særs framifrå forskingsmiljø.   

Satsingsområda er strategisk valde for å følge opp endringar i samfunnet og behov for ny kunnskap innanfor våre kjerneområde: naturvitskap og teknologi. Dei representerer område i samfunnet der behovet for ny kompetanse og ny teknologi er stort. Innanfor dei tematiske satsingane har fakultetet både fagleg tyngde og føresetnadar for å utfordre det velkjende og utforske det ukjende. 

Satsingsområda:

Olje og energi: effektiv og miljøvennleg utvinning av olje og gass, fornybar energi, energieffektivisering, smarte energisystem og karbonfangst- og lagring.   

Hav: teknologi for drift og design av marine konstruksjonar, havbruk og biologiske og kjemiske prosessar i havet.   

Helse: medisinsk teknologi, biomedisin og e-helse/velferdsteknologi.   

IKT og infrastruktur: digitalisering, datavitskap, IKT-sikkerheit og infrastruktur for smarte byar.   

Sikkerheit: risikostyring og samfunnssikkerheit  

Ei målsetting for dei tematiske satsingsområda er å bygge opp og utvikle fleire faggrupper med høg internasjonalt anerkjend kvalitet. Meir samarbeid på tvers av fagdisiplinar, institutt og med andre fakultet er viktig for å lukkast.   

Leiinga

51831701
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Dekan
51831702
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen TN
Fakultetsdirektør
51832174
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for matematikk og fysikk
Professor
51831761
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Professor

Meir frå fakultetet

Nye eksterne medlemmer i fakultetsstyrene

Universitetsstyret har oppnevnt nye eksterne styremedlemmer til fakultetsstyrene.

Ei helse, ei verd

Korleis kan vi oppnå betre helse for menneske, dyr og miljøet? Det er utfordringa studentar og forskarar skal jobbe med ...

6 millioner kroner til bærekraftige UiS-prosjekt

To nye prosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har fått til sammen 6 millioner kroner i støtte over fire...

Setter ny retning for geofag

Institutt for energiressurser ved UiS satser på nytt utstyr og nye forskningsområder innen geoteknikk og geofysikk. Derm...

InGenious-programmet ved UiS søker studentassistent

Ønsker du spennende arbeidserfaring knyttet til innovasjon, entreprenørskap og bærekraft? Vi trenger en engasjert studen...

Disse fikk EØS-prosjekter i 2020

Hele fem prosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fikk innvilget EØS-støtte i 2020.

Lyspæren Innovasjonshus søker 3 nye studentassistenter

Ønsker du en spennende arbeidserfaring knyttet til innovasjon, entreprenørskap og bærekraft? Vi trenger tre nye engasjer...

Nye utdanninger treffer

– Vi treffer svært godt med de to nye bachelorprogrammene våre, sier dekan Øystein Lund Bø ved Det teknisk-naturvitenska...

Webinaruke om innovasjonsprosesser i tunnelsikkerhetsnæringen

Vi samler offentlige etater, industri og forskningsmiljø for å diskutere behov og løsninger i innovasjonsprosesser i tun...

Hun skal finne nye løsninger for hydrogen

Universitetet i Stavanger satser på hydrogen. Olena Zavorotynska er én av flere forskere som med støtte fra Akademia-avt...

Styre og arbeidsutval på plass i Kognitiv lab

Det tverrfakultære initiativet Kognitiv lab har fått sitt fyrste styre og arbeidsutval. Nå er målet deira å jobbe for å ...

Kick-off for SWIPA – nytt forsknings- og innovasjonssenter

Universitetet i Stavanger deltar i Centre for Subsurface Well Integrity, Plugging and Abandonment (SWIPA). 23. mars spar...

CIAM – Samarbeid om industriell driftsledelse (Cluster on Industrial Asset Management)

CIAM er et samarbeidstiltak mellom Universitetet i Stavanger (UiS) og CIAMs partnere. Målet er å bidra til økt verdiskap...

Disputaser ved UiS 2021

Her finner du en oversikt over alle disputaser som er gjennomført ved UiS i 2021.

Seminarrekke om tidligdeteksjon og sensorteknologi i tunnelsystemer

Universitetet i Stavanger tilbyr en ny videreutdanning i Tunnelsikkerhet. Her vil du lære mer om sensorsystemer og kommu...

Seminarrekke om informasjonsteknologiens muligheter for tunnelsikkerhetsarbeidet

Norge trenger økt kompetanse på tunnelsikkerhet. Lær mer om informasjonsteknologiens muligheter for tunnelsikkerhetsarbe...

Ny videreutdanning innen tunnelsikkerhet

Det finnes rundt 1200 veitunneler og 900 jernbanetunneler i Norge. Sikkerheten i disse må ivaretas. Universitetet i Stav...

TN Alumni

TN Alumni er et faglig og sosialt nettverk for deg som har studert realfag og teknologi hos oss. Vi hjelper deg å holde ...

ESREL 2021 – A special session entitled "Risk management for the design, construction and operation of tunnels"

ESREL 2021 - Angers, France on 19-23 September 2021: It is a great pleasure to announce that a special session on tunne...

Kvalitetsheving på teknisk utdanning i land i sør

UiS er tildelt 29 millioner kroner fra Norad til utdanningsprosjekter i Indonesia, Sri Lanka og Etiopia.

Statistikere ved UiS utviklet smittetrendanalyse

Stavanger Aftenblads koronaoversikt har fått statistikk utviklet ved UiS.

Iboende designprosesser for brannsikkerhet i komplekse veitunneler – Erfaringsoverføring innen sikkerhetsstyring mellom industrier

Hvordan kan en filosofi for sikkerhetsstyring som brukes i olje og gassnæringen, betegnet som "innebygd sikkerhet", bidr...

Øystein Lund Bø ny president for Nordtek

Dekan Øystein Lund Bø ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er utnevnt til ny president for Nordtek, et nettverk ...

Skal samarbeide om superbatterier

UiS har signert på samarbeidsavtale med Beyonder, som utvikler ny batteriteknologi tilpasset det nordiske klimaet.

UiS deltar i tre nye innovasjonsprosjekt

UiS skal delta i tre nye innovasjonsprosjekt – to prosjekt knytt til næringslivet og eit knytt til offentleg sektor. All...

Fra Sandnes til NASA

Markus Fjellheim fra Sandnes siktet mot stjernene under utvekslingsoppholdet hos Jet Propulsion Laboratory i California,...

Helleik Syse i DN-kåring

Nominert til årets ledestjerne

EU-patent til UiS-forskere

Chunming Rong og Antorweep Chakravorty har fått patent på ny teknologi. "MySoMe" skal gjøre det enklere for deg å bestem...

Datamodellar kartlegg kreft

Forskarar bruker matematiske datamodellar inspirert frå oljebransjen for å kartlegge mulige mekanismar for korleis kreft...

Prisdryss over petroleumsstudenter

Repsol, Acona og Vår Energi delte ut til sammen 10 priser og 325.000 kroner til bachelor- og masterstudenter ved UiS.

UiS-forskarar fekk medhald i Pressens faglege utval

Lakseskatt-forskarane Bård Misund, Ragnar Tveterås og Petter Osmundsen følte seg uthengde av VG og E24. No har dei fått ...

– Som å komme hjem

Toril Nag er ny leder for fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Ny bok om geomekanikk

Bernt S. Aadnøy ved Institutt for Energi og Petroleum har sammen med Reza Looyeh i USA publisert en ny bok innen geomeka...

Den første boken om permanent plug and abandonment

Boken er skrevet av Mahmoud Khalifeh og Arild Saasen ved UiS, og er lastet ned mer enn 22 000 ganger.

Sammen for et tryggere Norge

Samfunnssikkerhet og nye trusselbilder var tema da nærmere 250 deltakere var samlet på Samfunnssikkerhetskonferansen 202...

Nytt samarbeid skal identifisere smartby-prosjekt

Eit samarbeid mellom universitetet, næringslivet og offentleg sektor skal finne ut kva utfordringar regionen kan løyse v...

Skal finne de beste metallene for 3D-implantater og proteser

Samarbeidsprosjektet MetAMet har som mål å finne ut hvilke metaller som egner seg best til 3D-printede proteser og impla...