Hopp til hovedinnhold

Det teknisk-naturvitskaplege fakultet

Fakultetet utdannar kandidatar innafor realfag og ingeniørfag og utfører verdiskapande forsking og innovasjon.

Publisert: Endret:
Fakta
Tilsette

370

Studentar

2880

Besøksadresse

Kjølv Egelands hus, C-blokk (3. etg), Kristine Bonnevies vei 22, 4021 Stavanger

Dekan

Øystein Lund Bø

Publikasjonar 2019

614

Teknologi og realfag er berebjelkar i ei nødvendig berekraftig omstilling.

Øystein Lund Bø , dekan

Campus Ullandhaug

Finn fram på universitetsområdet

Strategi 2021-2030

Les mer om våre strategiske mål for fakultetet.

Utdanning og forsking

Me tilbyr teknisk-naturvitskaplege utdanningar på både bachelor-, master og doktorgradsnivå, i tillegg til årsstudium.

Forskinga ved fakultetet er delt inn i følgande tematiske satsingsområda for perioden 2021-2030:   

  • Energi   
  • Havteknologi  
  • Helse og teknologi
  • Digital teknologi   
  • Sikkerheit
  • I tillegg kjem satsingar på særs framifrå forskingsmiljø.   
Hundven-Clements Photography

Satsingsområda

Satsingsområda er strategisk valde for å følge opp endringar i samfunnet og behov for ny kunnskap innanfor våre kjerneområde: naturvitskap og teknologi. Dei representerer område i samfunnet der behovet for ny kompetanse, omstilling og ny teknologi er stort. Innanfor dei tematiske satsingane har fakultetet både fagleg tyngde og føresetnadar for å utfordre det velkjende og utforske det ukjende.

Energi

Omfattar fornybar energi, med særs fokus på havenergi og geoenergi, karbonfangst og lagring, effektive energisystem, hydrogen, og batteriteknologi og sikker, effektiv og miljøvennleg leiting og utvinning av olje og gass.

Havteknologi

Omfattar teknologi for design og drift av marine konstruksjonar for grøn energiutvinning, havbruk for berekraftig matproduksjon, gruvedrift på havbotn og miljøvennleg og effektiv transport.

Helse og teknologi

Omfattar medisinsk teknologi, bioteknologi, biomedisin og medisinsk statistikk for sikrare og betre diagnostikk og behandling.

Digital teknologi

Omfattar kunstig intelligens og robotteknologi, dataanalyse, datatryggleik, nettverksteknologi og blokkjedeteknologi.

Sikkerheit

Omfattar studiar, teoriar og metodar innanfor risikostyring og samfunnstryggleik som bidreg til planlegging og bygging av trygge, berekraftige byar og samfunn.

Ei målsetting for dei tematiske satsingsområda er å bygge opp og utvikle fleire faggrupper med høg internasjonalt anerkjend kvalitet. Meir samarbeid på tvers av fagdisiplinar, institutt og med andre fakultet er viktig for å lukkast.   

Leiinga

Dekan
51831701
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsdirektør
51831702
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN
Professor
51832174
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for matematikk og fysikk
Professor
51831761
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

Meir frå fakultetet

Tildelt pris for fremragende undervisning

Sigbjørn Hervik er blant vinnerne av årets undervisningspriser fra Olav Thon-stiftelsen.

InGenious-programmet ved Innovasjonsavdelingen søker studentassistent

Ønsker du spennende arbeidserfaring knyttet til innovasjon, entreprenørskap og bærekraft? Vi trenger en engasjert studen...

Disputaser ved UiS 2022

Her finner du en oversikt over alle disputaser som er gjennomført ved UiS i 2022.

SafeRock – hvordan endre betongindustrien?

Betong er verdens mest brukte byggemateriale på alle kontinent. Men sementproduksjonen er en klimaversting på grunn av s...

UiS får senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser

Universitetet i Stavanger har fått tildelt Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av energiressurser på norsk sokke...

AVLYST Nobel-pub på Arkeologisk museum

Lurer du på kva prestasjonar som ligg bak årets nobelpristildelingar? Torsdag 9. desember kl. 18 kan du få svaret server...

Signerte ny samarbeidsavtale om havvind

Universitetet har inngått et nytt samarbeid med Nor­wegian Offshore Wind Cluster og Marin Energi Testsenter.

Kåret til en av årets Stavanger-ambassadører

Førsteamanuensis Alexander Rothkopf ved Institutt for matematikk og fysikk mottok pris for å ha brakt Stavanger ut til v...

Bryter ned kjemikalier og antibiotika raskere med lys

Bakterier som er resistent mot antibiotika er beregnet å ta livet av 10 millioner mennesker innen 2050. UiS-forskere vil...

Innsatsledere ble kurset i tunnelsikkerhet

Rogaland brann og redning arrangerte pilotkurs for innsatsledere og utrykningsledere i september. Hun som har sydd samme...

Nye studier vedtatt av UiS-styret

Master i barnevern, batteriingeniør, medisinsk teknolog og neste generasjons energiingeniør. Fra høsten 2022 opprettes f...

Stilling ledig: Stipendiat i tunnelberedskap

PhD-prosjektets overordnede tema er Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS) – meningsfulle beredskapsanalyser for tunneler...

Møtte morgendagens energi-ingeniører

Olje- og energiminister Tina Bru møtte studenter og fakultetsledelse ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

100 millioner til mer klimavennlig havbruksnæring

En UiS-ledet satsning på bærekraftig havbruk får nær 100 millioner fra regjeringens Grønn plattform-ordning. Satsingen s...

Hun skal kurse brann- og redningstjenesten i tunnelsikkerhet

Rogaland brann og redning (RBR) arrangerer kurs om innsats i tunneler for operasjonell ledelse. Kursholder er doktorgrad...

Løs problemstillinger fra arbeidslivet og få 10 studiepoeng

Høsten 2021 kan alle masterstudenter ved UiS melde seg opp til InGenious-utfordringer ved å ta kurset MSB415.

Metoden hans ble brukt i et dystert regnestykke

Da The Economist ville regne ut hvor mange reelle dødsfall koronapandemien har medført verden over, så de til en algorit...

Hva betyr tarmbakterier for helsen din?

Kan bakteriene i tarmen gi oss bedre kreftbehandling? Dette er ett av de viktigste spørsmålene i et nytt forskningssamar...

Innovasjon i den norske tunnelsikkerhetsnæringen

Hvordan arbeide målstyrt med innovasjon – en studie av innovasjonssystemet og -prosesser relatert til valg av sikkerhets...

Historien om 0

Siden de første sivilisasjoner har mennesket hatt matematikk. Likevel gikk det flere tusen år før vi klarte å forestille...

Strategi for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 2021-2030

Strategi 2021-2030 for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er forankret i Universitetet i Stavanger sin Strategi 20...

UiS vil utdanne ingeniører i medisinsk teknologi

Økende behov for medisinskteknisk personell i sykehus og medisinsk industri, gjør at UiS ønsker å tilby bachelor i medis...

UiS vil utdanne de første batteriingeniørene

UiS søker om å tilby bachelor i batteri- og energiteknologi fra høsten 2022.

Nye 80 millioner til banebrytende forskning på UiS

UiS fikk i tøff konkurranse med forskere fra hele landet tilslag på åtte forskningsprosjekt, de fleste i kategorien bane...

Rapporter - Future Energy Hub

Future Energy Hub er et forskningsprosjekt og en samskapingsarena støttet av Forskningsrådet, Rogaland Fylkeskommune og ...

Industripriser til toppstudenter

Repsol, IKM Acona og Vår Energi delte ut til sammen ni priser og 275.000 kroner til bachelor- og masterstudenter ved UiS...

Nye eksterne medlemmer i fakultetsstyrene

Universitetsstyret har oppnevnt nye eksterne styremedlemmer til fakultetsstyrene.

Ei helse, ei verd

Korleis kan vi oppnå betre helse for menneske, dyr og miljøet? Det er utfordringa studentar og forskarar skal jobbe med ...

6 millioner kroner til bærekraftige UiS-prosjekt

To nye prosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har fått til sammen 6 millioner kroner i støtte over fire...

Setter ny retning for geofag

Institutt for energiressurser ved UiS satser på nytt utstyr og nye forskningsområder innen geoteknikk og geofysikk. Derm...

Disse fikk EØS-prosjekter i 2020

Hele fem prosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fikk innvilget EØS-støtte i 2020.

Lyspæren Innovasjonshus søker studentassistent

Ønsker du en spennende arbeidserfaring tilknyttet innovasjon, entreprenørskap og bærekraft? Vi trenger deg som er engasj...

KATS fortsetter å styrke tunnelsikkerhetsarbeidet til 2024

I desember 2020 annonserte Norges Forskningsråd (NFR) at KATS får videreføring og bevilgning til å gjennomføre fase 2. P...

Nye utdanninger treffer

– Vi treffer svært godt med de to nye bachelorprogrammene våre, sier dekan Øystein Lund Bø ved Det teknisk-naturvitenska...

Hun skal finne nye løsninger for hydrogen

Universitetet i Stavanger satser på hydrogen. Olena Zavorotynska er én av flere forskere som med støtte fra Akademia-avt...

Styre og arbeidsutval på plass i Kognitiv lab

Det tverrfakultære initiativet Kognitiv lab har fått sitt fyrste styre og arbeidsutval. Nå er målet deira å jobbe for å ...

Fagside for teknisk-naturvitenskaplige fag

Bruk biblioteket til å finne litteratur og få tips til oppgaveskrivingen for deg som studerer teknisk-naturvitenskaplige...

CIAM – Samarbeid om industriell driftsledelse (Cluster on Industrial Asset Management)

CIAM er et samarbeidstiltak mellom Universitetet i Stavanger (UiS) og CIAMs partnere. Målet er å bidra til økt verdiskap...