Hopp til hovedinnhold

Det teknisk-naturvitskaplege fakultet

Fakultetet utdannar kandidatar innafor realfag og ingeniørfag og utfører verdiskapande forsking og innovasjon.

Publisert: Endret:
Fakta
Tilsette

370

Studentar

2880

Besøksadresse

Kjølv Egelands hus, C-blokk (3. etg), Kristine Bonnevies vei 22, 4021 Stavanger

Dekan

Øystein Lund Bø

Publikasjonar 2019

614

Teknologi og realfag er berebjelkar i ei nødvendig berekraftig omstilling.

Øystein Lund Bø , dekan

Strategi 2021-2030

Les mer om våre strategiske mål for fakultetet.

Utdanning og forsking

Me tilbyr teknisk-naturvitskaplege utdanningar på både bachelor-, master og doktorgradsnivå, i tillegg til årsstudium.

Forskinga ved fakultetet er delt inn i følgande tematiske satsingsområda for perioden 2021-2030:   

  • Energi   
  • Havteknologi  
  • Helse og teknologi
  • Digital teknologi   
  • Sikkerheit
  • I tillegg kjem satsingar på særs framifrå forskingsmiljø.   
Hundven-Clements Photography

Satsingsområda

Satsingsområda er strategisk valde for å følge opp endringar i samfunnet og behov for ny kunnskap innanfor våre kjerneområde: naturvitskap og teknologi. Dei representerer område i samfunnet der behovet for ny kompetanse, omstilling og ny teknologi er stort. Innanfor dei tematiske satsingane har fakultetet både fagleg tyngde og føresetnadar for å utfordre det velkjende og utforske det ukjende.

Energi

Omfattar fornybar energi, med særs fokus på havenergi og geoenergi, karbonfangst og lagring, effektive energisystem, hydrogen, og batteriteknologi og sikker, effektiv og miljøvennleg leiting og utvinning av olje og gass.

Havteknologi

Omfattar teknologi for design og drift av marine konstruksjonar for grøn energiutvinning, havbruk for berekraftig matproduksjon, gruvedrift på havbotn og miljøvennleg og effektiv transport.

Helse og teknologi

Omfattar medisinsk teknologi, bioteknologi, biomedisin og medisinsk statistikk for sikrare og betre diagnostikk og behandling.

Digital teknologi

Omfattar kunstig intelligens og robotteknologi, dataanalyse, datatryggleik, nettverksteknologi og blokkjedeteknologi.

Sikkerheit

Omfattar studiar, teoriar og metodar innanfor risikostyring og samfunnstryggleik som bidreg til planlegging og bygging av trygge, berekraftige byar og samfunn.

Ei målsetting for dei tematiske satsingsområda er å bygge opp og utvikle fleire faggrupper med høg internasjonalt anerkjend kvalitet. Meir samarbeid på tvers av fagdisiplinar, institutt og med andre fakultet er viktig for å lukkast.   

Leiinga

51831701
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Dekan
51831702
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen TN
Fakultetsdirektør
51832174
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for matematikk og fysikk
Professor
51831761
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
Professor

Meir frå fakultetet

Møtte morgendagens energi-ingeniører

Olje- og energiminister Tina Bru møtte studenter og fakultetsledelse ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

100 millioner til mer klimavennlig havbruksnæring

En UiS-ledet satsning på bærekraftig havbruk får nær 100 millioner fra regjeringens Grønn plattform-ordning. Satsingen s...

Hun skal kurse brann- og redningstjenesten i tunnelsikkerhet

Rogaland brann og redning (RBR) arrangerer kurs om innsats i tunneler for operasjonell ledelse. Kursholder er doktorgrad...

Løs problemstillinger fra arbeidslivet og få 10 studiepoeng

Høsten 2021 kan alle masterstudenter ved UiS melde seg opp til InGenious-utfordringer ved å ta kurset MSB415.

Metoden hans ble brukt i et dystert regnestykke

Da The Economist ville regne ut hvor mange reelle dødsfall koronapandemien har medført verden over, så de til en algorit...

Hva betyr tarmbakterier for helsen din?

Kan bakteriene i tarmen gi oss bedre kreftbehandling? Dette er ett av de viktigste spørsmålene i et nytt forskningssamar...

Innovasjon i den norske tunnelsikkerhetsnæringen

Hvordan arbeide målstyrt med innovasjon – en studie av innovasjonssystemet og -prosesser relatert til valg av sikkerhets...

Historien om 0

Siden de første sivilisasjoner har mennesket hatt matematikk. Likevel gikk det flere tusen år før vi klarte å forestille...

Strategi for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet 2021-2030

Strategi 2021-2030 for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er forankret i Universitetet i Stavanger sin Strategi 20...

UiS vil utdanne ingeniører i medisinsk teknologi

Økende behov for medisinskteknisk personell i sykehus og medisinsk industri, gjør at UiS ønsker å tilby bachelor i medis...

UiS vil utdanne de første batteriingeniørene

UiS søker om å tilby bachelor i batteri- og energiteknologi fra høsten 2022.

Nye 80 millioner til banebrytende forskning på UiS

UiS fikk i tøff konkurranse med forskere fra hele landet tilslag på åtte forskningsprosjekt, de fleste i kategorien bane...

Rapporter - Future Energy Hub

Future Energy Hub er et forskningsprosjekt og en samskapingsarena støttet av Forskningsrådet, Rogaland Fylkeskommune og ...

Industripriser til toppstudenter

Repsol, IKM Acona og Vår Energi delte ut til sammen ni priser og 275.000 kroner til bachelor- og masterstudenter ved UiS...

Nye eksterne medlemmer i fakultetsstyrene

Universitetsstyret har oppnevnt nye eksterne styremedlemmer til fakultetsstyrene.

Ei helse, ei verd

Korleis kan vi oppnå betre helse for menneske, dyr og miljøet? Det er utfordringa studentar og forskarar skal jobbe med ...

6 millioner kroner til bærekraftige UiS-prosjekt

To nye prosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har fått til sammen 6 millioner kroner i støtte over fire...

Setter ny retning for geofag

Institutt for energiressurser ved UiS satser på nytt utstyr og nye forskningsområder innen geoteknikk og geofysikk. Derm...

InGenious-programmet ved UiS søker studentassistent

Ønsker du spennende arbeidserfaring knyttet til innovasjon, entreprenørskap og bærekraft? Vi trenger en engasjert studen...

Disse fikk EØS-prosjekter i 2020

Hele fem prosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fikk innvilget EØS-støtte i 2020.

Lyspæren Innovasjonshus søker 3 nye studentassistenter

Ønsker du en spennende arbeidserfaring knyttet til innovasjon, entreprenørskap og bærekraft? Vi trenger tre nye engasjer...

KATS fortsetter å styrke tunnelsikkerhetsarbeidet til 2024

I desember 2020 annonserte Norges Forskningsråd (NFR) at KATS får videreføring og bevilgning til å gjennomføre fase 2. P...

Nye utdanninger treffer

– Vi treffer svært godt med de to nye bachelorprogrammene våre, sier dekan Øystein Lund Bø ved Det teknisk-naturvitenska...

Hun skal finne nye løsninger for hydrogen

Universitetet i Stavanger satser på hydrogen. Olena Zavorotynska er én av flere forskere som med støtte fra Akademia-avt...

Styre og arbeidsutval på plass i Kognitiv lab

Det tverrfakultære initiativet Kognitiv lab har fått sitt fyrste styre og arbeidsutval. Nå er målet deira å jobbe for å ...

Kick-off for SWIPA – nytt forsknings- og innovasjonssenter

Universitetet i Stavanger deltar i Centre for Subsurface Well Integrity, Plugging and Abandonment (SWIPA). 23. mars spar...

Fagside for teknisk-naturvitenskaplige fag

Bruk biblioteket til å finne litteratur og få tips til oppgaveskrivingen for deg som studerer teknisk-naturvitenskaplige...

CIAM – Samarbeid om industriell driftsledelse (Cluster on Industrial Asset Management)

CIAM er et samarbeidstiltak mellom Universitetet i Stavanger (UiS) og CIAMs partnere. Målet er å bidra til økt verdiskap...

InGenious

InGenious er et utfordringsbasert program for å gi studentene innsikt i å jobbe med bærekraftig og innovasjonsdrevne pro...

Disputaser ved UiS 2021

Her finner du en oversikt over alle disputaser som er gjennomført ved UiS i 2021.

Seminarrekke om tidligdeteksjon og sensorteknologi i tunnelsystemer

Universitetet i Stavanger tilbyr en ny videreutdanning i Tunnelsikkerhet. Her vil du lære mer om sensorsystemer og kommu...

Seminarrekke om informasjonsteknologiens muligheter for tunnelsikkerhetsarbeidet

Norge trenger økt kompetanse på tunnelsikkerhet. Lær mer om informasjonsteknologiens muligheter for tunnelsikkerhetsarbe...

Ny videreutdanning innen tunnelsikkerhet

Det finnes rundt 1200 veitunneler og 900 jernbanetunneler i Norge. Sikkerheten i disse må ivaretas. Universitetet i Stav...

TN Alumni

TN Alumni er et faglig og sosialt nettverk for deg som har studert realfag og teknologi hos oss. Vi hjelper deg å holde ...

ESREL 2021 – A special session entitled "Risk management for the design, construction and operation of tunnels"

It is a great pleasure to announce that a special session on tunnel safety will be set up for the first time. This is a ...

Kvalitetsheving på teknisk utdanning i land i sør

UiS er tildelt 29 millioner kroner fra Norad til utdanningsprosjekter i Indonesia, Sri Lanka og Etiopia.

Statistikere ved UiS utviklet smittetrendanalyse

Stavanger Aftenblads koronaoversikt har fått statistikk utviklet ved UiS.

Iboende designprosesser for brannsikkerhet i komplekse veitunneler – Erfaringsoverføring innen sikkerhetsstyring mellom industrier

Hvordan kan en filosofi for sikkerhetsstyring som brukes i olje og gassnæringen, betegnet som "innebygd sikkerhet", bidr...