Hopp til hovedinnhold

ECIU University: utfordringsbasert utdanning og innovasjon

UiS er med i ECIU University, det første europeiske universitetet hvor studenter og forskere samarbeider med arbeidslivet for å løse reelle utfordringer.

Publisert: Endret:

ECIU-alliansen

Fakta
Etablert

1997

Medlemmer

13

Felles mål

Entreprenørskap, innovasjon og reell innvirkning på samfunnet

Her er framtidens utdanning!

University er et initiativ fra European Consortium of Innovative Universities (ECIU alliansen) som skaper en grensesprengende og innovativ utdanningsmodell på et europeisk nivå. Gjennom initiativet bygger ECIU-alliansen ECIU-University med åpne og fleksible systemer, og et helt nytt konsept av det europeiske fremtidsuniversitetet.

Det største målet for ECIU University er å etablere et genuint europeisk universitet hvor studenter, forskere, bedrifter, offentlige organisasjoner og borgere settes sammen for å lage relevante og innovative løsninger som løser reelle utfordringer og har positiv innvirkning på samfunnet.

Grensesprengende og innovativ universitetsmodell

ECIU University vil endre måten utdanning blir gitt på, fra en gradsbasert til en utfordringsbasert modell. Det gir liv til et europeisk universitet hvor studenter og forskere samarbeider med kommuner og bedrifter for å løse virkelige utfordringer.

Slik tok vi en utfordring fra byggebransjen:

En unik læringsopplevelse

Masoumeh Shahverdi

ECIU University representerer et unikt eksempel på et europeisk universitet som skaper, tester og evaluerer ikke bare en utdanningspedagogikk, men også et helt innovasjonssystem, som styrer alle universitetsaktiviteter, fra utdanning til forskning, fra administrasjon og støtte, til innovasjon og verdivurderinger.

ECIU University er et svært ambisiøst prosjekt å være en del av, med noen spesifikke trekk som gjør det unikt:

Sosial innflytelse ved å løse utfordringer

På ECIU University samles tverrfaglige studenter, forskere og ansatte fra partnerinstitusjoner, partnerbedrifter og offentlige organisasjoner - for å løse utfordringer. Kunnskap blir tilbudt gjennom relevante akademiske emner, og når nødvendig, også gjennom nytenkende forskning. I denne pilotfasen fokuserer ECIU University på utfordringer relatert til FNs bærekraftsmål nr 11 for å gjøre byer inkluderende, trygge, standhaftige og bærekraftige.

Fleksibel, variert og tilpasset utdanning

ECIU University er basert på læringsmoduler av høy akademisk standard, som er tilbudt av partnere fra næringsliv og samfunn. Nye, åpne og lett tilgjengelige mikromoduler blir lagd i samarbeid med partnere. Et kompetansepass som blir tilpasset studentenes behov, istedenfor en fastsatt "one-size-fits-all"-grad, gir lettere tilgang på utdanning og økt fleksibilitet til å lære gjennom hele livet.

Utfordringsbasert utdanning

ECIU University kommer til å starte laber for å innovere utdanning - fysiske og virtuelle steder hvor lærere kan innovere og ha forelesninger, møte fagfeller og dele beste praksis. Innovasjon i utdanningene blir skapt i samarbeid med studenter, næringsliv og offentlige organisasjoner.

Utfordringsbasert forskning og innovasjon

De såkalte innovasjons-hubene til ECIU University vil være fysiske og virtuelle steder, som kombinerer åpne innovasjonsmetoder. Samfunnsnytten blir ivaretatt ved å organisere mennesker fra forskjellige disipliner og yrker, med forskjellig kunnskap, evner og erfaring. Dette vil også skape global interaksjon mellom forskere, regionale og internasjonale partnere.

Innebygd mobilitet

Fysisk, virtuell og blandet mobilitet av studenter, vitenskapelig ansatte og ansatte fra partnerbedrifter vil bli sømløst integrert i alle aktivitetene til ECIU University. Ansatte og studenters mobilitet er en nøkkelegenskap for den utfordringsbaserte læringsmetoden, som gjør det mulig for ECIU University å høste fordeler av internasjonalisering. Å bringe studenter og lærere sammen fra mange forskjellige kulturer med variert arbeidserfaring og forskjellige perspektiver og fremgangsmåter vil styrke Europas konkurransedyktighet, ved å gjøre innovasjon til en grunnstein.

‍Sosial innflytelse ved å løse utfordringer

Den økende mengden komplekse lokale, så vel som globale utfordringer, gjør det tydelig at det er et behov for nye pedagogiske fremgangsmåter for høyere utdanning. Det som trengs er en lærings- og opplæringsprosess basert på situasjoner fra virkeligheten. Fremgangsmåten som gjør en forskjell og som gir en dyp, engasjerende og meningsfull måte å tilegne seg og utvikle kunnskap, og som gir studentene egenskapene som trengs for fremtiden. Konseptet vil ikke være begrenset til, men tilknyttet forskning og innovasjon - og vil gjøre også dette utfordringsbasert.

Universitetene er Europas nøkkel for å løse store samfunnsutfordringer. Innovative universiteter er ikke bare brobyggere, men også drivere for innovative økosystemer. Utfordringsbasert læring, slik ECIU University går inn for, er å sette universitetenes rolle ut i praksis.

På ECIU University vil studenter, forskere og ansatte fra partnerbedrifter og offentlige organisasjoner bli med og løse problemer ved å jobbe sammen og kombinere nyskapende forsking på en tverrfaglig måte. Utfordringer blir gitt av industrielle og samfunnsnyttige partnere. Kunnskap tilbys på en behovstestet måte, etter hvert som behovet oppstår.

Den utfordringsbaserte modellen tilbyr en fleksibel og åpen utdanning, som gjør det mulig å:

  • engasjere forskjellige partnere til å identifisere en utfordring og forme tverrnasjonale og tverrsektorielle teams til å jobbe med den spesifikke utfordringen.
  • velge utfordringer som fokuserer på forskning, samfunnsbehov eller innovasjonsspørsmål
  • lage relevante utdanningsløp med for eksempel mikromoduler, rundt den spesifikke utfordringen.
  • tillater teams og individer til å delta i utdanningsaktivitetene og levere service, produkter, forskningsspørsmål, gründerbedrifter og spin-offs.

I denne pilotfasen vil ECIU University fokusere på utfordringer som er knyttet til FNs bærekraftmål nr 11 om bærekraftige byer.

ECIU University for deg

Denne utfordringsbaserte metoden gir studenter og forskere erfaring og ferdigheter i innovasjon. Den etablerer samarbeidende partnerskap mellom forskjellige aktører med variert bakgrunn, som kommer fra forskjellige sektorer og disipliner (studenter, forskere, næringsliv, forsknings- og teknologiorganisasjoner, offentlige myndigheter, vitenskapelig ansatte). Forskjellige kategorier av mennesker jobber så sammen for å identifisere europeiske utfordringer og finne relevante løsninger, som bringer inn ulike forskjellige talenter, bakgrunner og ekspertise.

Finn mer informasjon på ECIU Universitys nettside.

Kontaktpersoner på UiS:

Astrid Birgitte Eggen

Styremedlem i ECIU University

Bjarte Hoem

Lokal ECIU-koordinator og ECIU University-ambassadør

Aktuelt fra ECIU:

Bedre transportløsninger

UiS-studenter samarbeidet med Kolumbus

GJØR EN FORSKJELL

Bli med på å løse virkelige utfordringer!