Energiutdanninger på frammarsj

For første gang på ti år øker søkertallet til energiutdanningene ved Universitetet i Stavanger (UiS) både for norske og internasjonale søkere.

Published Endret

Instituttleder Øystein Arild
Øystein Arild, leder av Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Søkningen går fram med 10 prosent sammenlignet med i fjor både for bachelor- og masterutdanninger innenfor ingeniørstudier i energi. Det går fram av årets søkertall fra Samordna opptak og lokalt opptak ved UiS. Samtidig øker søkningen med fem prosent i det internasjonale opptaket.

Det er til sammen 132 primærsøkere til bachelorutdanninger i energi i det nasjonale opptaket, 181 primærsøkere til de toårige masterutdanningene i energi og 750 primærsøkere til plassene som er avsatt til internasjonale søkere. Til sammen er det 238 studieplasser til energiutdanninger ved UiS.

­– Det er gledelig at antallet søkere øker, og vi håper at det fortsetter slik. Vi ser at det er større etterspørsel blant selskapene i oljebransjen etter relevant arbeidskraft. Mange går av med pensjon de nærmeste årene og skal erstattes, sier instituttleder Øystein Arild ved Institutt for energi og petroleumsteknologi ved UiS.

Brede utdanninger

UiS jobber kontinuerlig med å forbedre sine studietilbud og ha relevante utdanninger. Studentene tar ikke lenger en bachelor i petroleumsteknologi, men i energi- og petroleumsteknologi. Kompetansen fra oljeutdanninger er overførbar til mange andre felt innen energi og teknologi, og til grønne næringer.  UiS tilbyr flere energiutdanninger.

Felles er at dette er breddeutdanninger innenfor teknologi som utdanner ingeniører med en hybrid energikompetanse. Framtiden krever omstillingsdyktighet og fleksibilitet, som det er det tatt høyde for i utdanningene. En student som utdannes til energiingeniør i framtiden vil neppe jobbe med den samme teknologien eller energikilden i hele sitt yrkesliv, da utviklingen går stadig raskere.

Nye studier

I år tilbyr UiS en ny bachelorutdanning i batteri- og energiteknologi som gir kompetanse innen et nytt høyteknologisk område. Med energimarkeder i endring er det stort behov for økt kompetanse innen batteriteknologi. Utdanningen har 53 primærsøkere til 25 studieplasser.

UiS tilbyr også en ny masterutdanning i energi, reservoar og geovitenskap som skal utdanne neste generasjon sivilingeniører for framtidens energi-miks. I det grønne skiftet vil fortsatt undergrunnsproduksjon og lagring være relevant. Her vil studentene få kompetanse innen produksjon og lagring av energi så som gass og geotermisk energi, men også lagring av CO2. Utdanningen har 26 nasjonale og 131 internasjonale primærsøkere i det lokale opptaket ved UiS.

Andre energistudier

De andre energiutdanningene ved Universitetet i Stavanger er:


Vil du vite mer om årets søkning til UiS? Les artikkelen: Tollutdanningen ved UiS fortsatt på topp