Faglig forum om sikkerhet og sensorikk

Tirsdag 24. januar 2023 kl. 09:30-15:15,
HelseCampus Stavanger, Innovasjonsparken.

Nettverksmøte for fagmiljøet.

Published Endret

Sted: Innovasjonsparken Stavanger bygg i2/3, Professor Olav Hanssens vei 7A.

HelseCampus Stavanger (HCS) etablerer et nettverk innen sikkerhet og teknologi for fagmiljøet. Høsten og vinteren 2022/2023 setter vi et ekstra fokus på å ta i bruk sensorikk i både bygg og hos pasienten.

Nettverket består av tre samlinger som bygger på hverandre og en fjerde samling for deg som ønsker nærmere informasjon om finansiering til prosjekter innen helseteknologi. Vi oppfordrer flest mulig til å delta på alle samlingene. Maks 50 deltakere – førstemann til mølla. Påmeldingsfrist til 24. januar er 17. januar kl 12. Påmelding til Faglig forum om sikkerhet og sensorikk

24. januar 2023

EU-finansiering til prosjekter innenfor helseteknologi

Program:

09.30- 09.45 Kaffe/te/registrering

09.45- 10.00 Velkommen til samling 4 Sikkerhet og Sensorikk v/ Kyrre Ås

10.00- 10.30 Mulighet for samarbeid med offentlige og private aktører v/ Cato Heimvik, Marit Hagland og Line Hurup Thomsen

10.30-10.50 Helse og digitalisering for SUS: pågående prosjekter og fremtidige satsinger v/ Anne Hjelle

10.50- 11.00 Pause

11: 00-12:00 Pågående prosjekter innen digitalisering og helse - HVL - NORCE - VID - UiS

12.00-12.20 Possibilities for EU funding for industry v/ Sergio Ferreira, EU-advisor, NSCC

12.20-13.00 Lunsj og mingling

13.00-15.00 Workshop:

  • 13.00-13.20: presentasjon av aktuelle muligheter v/ Waqar Ahmed, NFR
  • 13:20-14:30: Gruppearbeid
    • Gruppe 1 HORIZON-HLTH-2024-STAYHLTH-01-02-two-stage: Towards a holistic support to children and adolescents’ health and care provisions in an increasingly digital society
    • Gruppe 2 HORIZON-HLTH-2023-TOOL-05-05: Joint Transnational Call «Healthcare of the Future»
  • 14.30-15.00: Presentasjon av prosjektidéer/diskusjoner fra gruppene

15.00 – 15.15 Oppsummering og veien videre v/ Kyrre Ås og Babak Ghassim

Program for samlingen 18. januar 2023

Fra planer til realisering, hvorfor og hvordan. Her belyses erfaringer fra implementering i klinikken og kan vi få til noe sammen.

Eldre mann i hjemmemiljø med sensor i hånden

Program:

12:30 - 12:40 Velkommen v/ Line Hurup Thomsen og oppsummering fra dag 2 v/ Cato Heimvik fra SUS

12:40 - 13:40 Erfaringer og gevinster ved bruk av sensorikk i klinikken v/ Cato Heimvik fra SUS, Ruben Hakin fra Stavanger kommune, Christine Sandvold fra Stavanger kommune og Heidi Synnøve Isberg fra USHT Rogaland.

13:40 - 13:55 Pause

13:55 - 14:15 Sensorikk i et pasientforløp, et perspektiv, v/ Kenneth Austrått fra SUS

14:15 - 14:30 Hvor hente midler til innovasjon og forskningsprosjekt v/ Babak Ghassim fra UiS

14:30 - 15:15 Gruppearbeid "Hvordan tette gapet mellom drømmer og realiteter - kan vi få til noe sammen"

15:15 - 15:30 Oppsummering v/ Cato Heimvik fra SUS

Program for samlingen 7. desember 2022

Muligheter som finnes og trender i sensorikk-utviklingen fra næringsliv og akademia.

Ikoner for helse svever over en utstrakt hånd.

Program:

12:30 - 12:40 Velkommen v/ Line Hurup Thomsen og oppsummering fra dag 1 v/ Cato Heimvik fra SUS

12:40 - 13:40 Hva finnes av sensorikk og fremtidsmuligheter v/ Gunnar Hansen fra Haltian, Frank Meland fra Atea og Eirik Gundegjerde fra Lyse.

13:40 - 13:55 Pause

13:55 - 14:10 Testmuligheter i vår region v/ Marit Hagland fra NSCL

14:10 - 14:30 Trender og erfaringer fra sensorikkutviklingen v/ Florenc Demrozi fra UiS

14:30 - 15:15 Gruppearbeid "Fra drøm til virkelighet"

15:15 - 15:30 Oppsummering v/ Cato Heimvik fra SUS

Program for samlingen 2. november 2022

Overordnede planer, fremtidsutfordringer, ønsker og behov i klinikken med søkelys på helsetjeneste, pasient og pårørende.

Mannlig sykepleier i blå uniform bøyer seg over pasient sett bakfra i en seng, mens kvinnelig paramedisiner i rød uniform hjelper til.

Program:

12:30 - 12:45 Velkommen til HCS v/ Line Hurup Thomsen

12:45 - 13:45 Overordnede planer, ønsker og behov i klinikken v/ Rune Hauge fra Digi Rogaland, Ruben Hakin fra Stavanger kommune, Ann Synnøve Jensen fra Stavanger kommune og Cato Heimvik fra SUS.

13:45 - 14:00 Pause

14:00 - 14:15 Erfaringer ved bruk av sensorikk i planlegging av det nye sykehuset v/ Kari Jøssang fra SUS

14:15 - 14: 30 Hvordan møte behov; erfaringer fra pasient og pårørende v/ Tina Bowitz fra Sandnes kommune

14:30 - 15:15 Gruppearbeid "Drømmescenariet"

15:15 - 15:30 Oppsummering v/ Cato Heimvik fra SUS