Hopp til hovedinnhold

Faglig forum om sikkerhet og sensorikk

Onsdag 7. desember 2022 kl. 12:30-15:30,
HelseCampus Stavanger, Innovasjonsparken.

Nettverksmøte for fagmiljøet.

Publisert: Endret:

Sted: Innovasjonsparken Stavanger bygg i2/3, Professor Olav Hanssens vei 7A.

HelseCampus Stavanger (HCS) etablerer et nettverk innen sikkerhet og teknologi for fagmiljøet. Høsten og vinteren 2022/2023 setter vi et ekstra fokus på å ta i bruk sensorikk i både bygg og hos pasienten.

Nettverket vil bestå av tre samlinger som bygger på hverandre. Vi oppfordrer flest mulig til å delta på alle dagene. Maks 50 deltakere - førstemann til mølla, påmeldingsfrist 30. november kl 12. Påmelding til Faglig forum om sikkerhet og sensorikk

7. desember 2022

Muligheter som finnes og trender i sensorikk-utviklingen fra næringsliv og akademia.

Program:

12:30 - 12:40 Velkommen v/ Line Hurup Thomsen og oppsummering fra dag 1 v/ Cato Heimvik fra SUS

12:40 - 13:40 Hva finnes av sensorikk og fremtidsmuligheter v/ Gunnar Hansen fra Haltian, Frank Meland fra Atea og Eirik Gundegjerde fra Lyse.

13:40 - 13:55 Pause

13:55 - 14:10 Testmuligheter i vår region v/ Marit Hagland fra NSCL

14:10 - 14:30 Trender og erfaringer fra sensorikkutviklingen v/ Florenc Demrozi fra UiS

14:30 - 15:15 Gruppearbeid "Fra drøm til virkelighet"

15:15 - 15:30 Oppsummering v/ Cato Heimvik fra SUS

18. januar 2023

Fra planer til realisering, hvorfor og hvordan. Her belyses erfaringer fra implementering i klinikken og kan vi få til noe sammen.

Eldre mann i hjemmemiljø med sensor i hånden

Program:

12:30 - 12:40 Velkommen v/ Line Hurup Thomsen og oppsummering fra dag 2 v/ Cato Heimvik fra SUS

12:40 - 13:40 Erfaringer og gevinster ved bruk av sensorikk i klinikken v/ Cato Heimvik fra SUS, Ruben Hakin fra Stavanger kommune, Christine Sandvold fra Stavanger kommune og Heidi Synnøve Isberg fra USHT Rogaland.

13:40 - 13:55 Pause

13:55 - 14:15 Sensorikk i et pasientforløp, et perspektiv, v/ Kenneth Austrått fra SUS

14:15 - 14:30 Hvor hente midler til innovasjon og forskningsprosjekt v/ Babak Ghassim fra UiS

14:30 - 15:15 Gruppearbeid "Hvordan tette gapet mellom drømmer og realiteter - kan vi få til noe sammen"

15:15 - 15:30 Oppsummering v/ Cato Heimvik fra SUS

Program for tidligere samling (2.nov 2022)

Overordnede planer, fremtidsutfordringer, ønsker og behov i klinikken med søkelys på helsetjeneste, pasient og pårørende.

Mannlig sykepleier i blå uniform bøyer seg over pasient sett bakfra i en seng, mens kvinnelig paramedisiner i rød uniform hjelper til.

Program:

12:30 - 12:45 Velkommen til HCS v/ Line Hurup Thomsen

12:45 - 13:45 Overordnede planer, ønsker og behov i klinikken v/ Rune Hauge fra Digi Rogaland, Ruben Hakin fra Stavanger kommune, Ann Synnøve Jensen fra Stavanger kommune og Cato Heimvik fra SUS.

13:45 - 14:00 Pause

14:00 - 14:15 Erfaringer ved bruk av sensorikk i planlegging av det nye sykehuset v/ Kari Jøssang fra SUS

14:15 - 14: 30 Hvordan møte behov; erfaringer fra pasient og pårørende v/ Tina Bowitz fra Sandnes kommune

14:30 - 15:15 Gruppearbeid "Drømmescenariet"

15:15 - 15:30 Oppsummering v/ Cato Heimvik fra SUS