Får nesten fem millioner til å utvikle ny master

Norsk hotellhøgskole og UNESCO-professoratet i ledelse, innovasjon og fremtidskyndighet får 4 856 000 kroner av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til å utvikle en master i strategisk design og ledelse.

Published Endret

NHS og UNESCO-professoratet i ledelse, innovasjon og fremtidskyndighet får nesten fem millioner kroner til å utvikle en ny master i strategisk design og ledelse. Foto: Elisabeth Tønnessen.

– Vi applauderer Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og den involverte ekspertgruppen for å ha visjonen og motet til å støtte samskapingen av et program som ikke bare tenker nytt, men som også utfordrer status quo, sier professor Rune Todnem By, som har ledet søknadsarbeidet.

Professor Rune Todnem By. Foto: TEDx Stavanger.

Skal utvikle masteren med over tjue partnere

Masteren blir i første omgang en etter- og videreutdanningsmaster (EVU) med planlagt start høsten 2023. Før den tid igangsetter arbeidsgruppen, bestående av både praktikere og akademikere, en samskapingsprosess med 23 involverte partnere fra privat og offentlig sektor. Da skal selve innholdet, prinsipper og metoder for studieprogrammet utvikles. Deretter starter den formelle prosessen med å søke om å få opprette masterprogrammet ved UiS.

Partnerskapet representerer bransjer innen energi, teknologi, helse, finans, design, og akvakultur og inkluderer næringsklyngene Nordic Edge, Smart Care Cluster, Stiim Aqua Cluster, og Norwegian Energy Solutions.

– Det ligger en stor verdi og uutnyttet potensial i skjæringspunktet mellom design, strategi, forretningsutvikling og ledelse. Med fare for å blåse det for mye opp tror jeg intet mindre enn at dette programmet kan være starten på et paradigmeskifte innen ledelses-, forretning- og organisasjonsutvikling, sier Erling Håmsø, strategisk designer ved designbyrået Okse og medlem av masterprogrammets arbeidsgruppe.

Erling Hamsø, strategisk designer ved designbyrået Okse og medlem av arbeidsgruppen. Foto: Minna Suojoki.

Professor By forteller om en master som vil være aktuell for alle som vil være med å ta et ansvar for framtiden og det grønne skiftet, uansett faglig bakgrunn og tittel.

– Alle ledere utøver ikke ledelse. Det de gjør, er ofte administrativt arbeid og aktiviteter hvor de ofte unngår risikoen involvert i det å ta avgjørelser. På den andre siden er det mange som utøver ledelse uten å være formelle ledere. Dette programmet vil hjelpe alle uansett nivå, som vil bidra til ledelsesprosessen, til å gjøre nettopp det, sier han.

En modell for framtiden

Midlene tildeles Norsk hotellhøgskole i forbindelse med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanses (HK-dir) utlysning av inntil 84 millioner til prosjekter som fører til økt arbeidslivsrelevans i utdanningene, styrker studentens læring og møter arbeidslivets behov. HK-dir mottok 56 søknader fra 18 forskjellige institusjoner.

Totalt 19 prosjekter fra 12 ulike institusjoner fikk søknaden innvilget.

– Dette gir oss en verdifull mulighet til å utvikle noe nytt i samarbeid med arbeidslivspartnerne. Studiet kan gjerne bli en modell for hvordan universitetene jobber for å øke arbeidslivsrelevansen i framtiden, sier Trude Furunes, instituttleder ved Norsk hotellhøgskole og prosjektleder av arbeidsgruppen.

Instituttleder Trude Furunes. Foto: privat.

Så et behov for masteren over tid

Erik Lerdahl, professor II ved NHS og spesialrådgiver i Smart City Stavanger, har vært en pådriver for utviklingen av masterprogrammet, helt fra han deltok i opprettelsen av kursene Tjenesteinnovasjon og -design og Samskapingsskolen: Ledelse av samskapingsprosesser.

– Mens vi holdt kursene, ble det tydelig at det er et behov for større kompetanse på dette, hvor man kan fordype seg mer og ta en master, forteller han.

Han beskriver studiet som unikt fordi det vil koble designtenkning og ledelse tett sammen.

– De som tar studiet, kan forvente at de sitter igjen med et nytt tankesett og nye verktøy og metoder for å håndtere komplekse problemer. De får evnen til å samskape, trekke folk inn i prosjekter og forankre beslutninger godt i organisasjoner, sier han.

Erik Lerdahl, Professor II ved Norsk hotellhøgskole og spesialrådgiver i Smart City Stavanger. Foto: Anne Lise Norheim.

I tilbakemeldingen på NHS’ søknad skriver HK-dir at «prosjektet fremstår som særdeles godt fundert og som en del av et større bilde. Behovsanalysen i prosjektet viser tydelig at dette ikke bare er nytt for UiS, men også nasjonalt. Gruppen av involverte samarbeidspartnere er bredt sammensatt og viser til en tydelig forankring gjennom flere bransjer og organisasjoner.»

Turid Borgen, dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, roser arbeidet som er gjort og ser fram til å kunne tilby masteren ved UiS.

– Vi gleder oss over at NHS har fått tildelt midlene til å utvikle en master i strategisk design og ledelse i nært samspill med sentrale arbeidslivs- og samfunnsaktører. Det er et solid arbeid som ligger bak søknadsprosessen, og masterprogrammet vil bidra til å styrke utdanningene våre innen viktige satsingsområder, sier hun.

Dekan Turid Borgen. Foto: UiS/Elisabeth Tønnessen.

Her kan du lese mer om tildelingene på HK-dirs eget nettsted.

Her kan du lese mer om UNESCO-professoratet i ledelse, innovasjon og fremtidskyndighet.

Tekst: Live Kolstad Kvalsvik