Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen skal de løse fremtidens utfordringer i helsefeltet, og gjøre veien kortere til bruk i tjenestene.

Publisert Sist oppdatert
Den nye helseavtalen ble feiret av deltakere fra Stavanger kommune, VID vitenskapelige høyskole, Universitetet i Stavanger og Strand og Sola kommune. Se navn nederst i saken.
Den nye helseavtalen ble feiret av Stavanger kommune, UIS, VID vitenskapelige høgskole, Stand og Sola kommune. For navn se nederst i saken. Foto. Solfrid Sande/Stavanger kommune

Kommunene tar selv lederrollen for forskningen som skal forbedre og løse utfordringer i egne helsetjenester. Målet er å løfte kunnskapsnivået med ny forskning på reelle utfordringer som kommunene har. Stavanger kommune tar nå en lederrolle i det nye klyngesamarbeidet med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole, sammen med kommunene på Jæren, Dalane og Sandnes kommune.

– Vi tror at klyngesamarbeidet kan styrke og løse utfordringene på en kunnskapsbasert måte. Jeg håper at vi stadig oftere skal kunne si at dette virker, det stemmer og vi vet hvorfor, sa direktør for helse og velferd Eli Karin Fosse under markeringen.

Ny kunnskap gir bedre tjenester

Fosse løftet frem at det allerede er gjort forskning av VID vitenskapelige høgskole, på blant annet samhandling mellom kommunehelsetjenestene, som de nå vil bygge videre på. Bruk, og videreutvikling, av denne kunnskapengjennom samarbeid mellom kommunene og akademia blir viktig. På denne måten vil forskningen komme tettere på de som skal bruke den i tjenesten, mener Fosse.

– Ved tettere bånd kan vi enklere sette dette ut i livet. Klyngesamarbeidet passer veldig bra inn i strategien vi har innen helse og velferd i kommunen, sa Fosse videre.

I forskningsprosjektene som skal utvikles, vil kompetanseheving for helsepersonell bli et fokusområde, med oppdatert kunnskap om digitalisering i tjenestene som et av behovene.

Løfter sammen

Elisabeth Jeppesen, dekan fra Fakultetet for helsefag ved VID, fremhevet det gode samarbeidet de allerede har hatt innen vernepleie og ergoterapi. Hun ser frem til å finne ut hvilke tiltak som ønskes, og hvilke som faktisk virker for helsepersonell og brukere, gjennom nye prosjekter.

– Dette kan øke kompetansen og utviklingen i kommunene, også i de små kommunene som ikke har samme ressurser som Stavanger kommune har, fortalte Jeppesen.

Eldar Søreide, dekan fra Det helsevitenskaplige fakultet ved UIS, fremhevet at de nå skal adressere en stor samfunnsutfordring som den største utdanningsinstitusjonen av sykepleiere. Ny kunnskap skal gi reell endring i praksis. Han fortalte om ambisjonen om et eget senter for tverrfaglige helsetjenester, og fremhevet viktigheten av samarbeid.

– Vi må ut av siloene og jobbe sammen, mener Søreide.

FOTO ØVERST I SAKEN: Fra venstre Bente Gunnarshaug spesialrådgiver, Solveig Sundt leder for klyngesamarbeidet, Gunn Laila Dahlseng Hope virksomhetsleder Sola kommune, Kristin Fjelde Tjelle dekan for helsefag på VID , Elisabeth Jeppesen dekan fra Fakultetet for helsevitenskap ved VID vitenskapelige høgskole, Adriaan Schænhage kommunalsjef i Strand kommune, Tor Ole Gulsrud, prodekan forskning og innovasjon ved UIS, Eli Karin Fosse direktør helse og velferd, Shalini Premachandran Frøyland forskningskoordinator ved UIS, og Eldar Søreide dekan ved Det helsevitenskaplige fakultetet ved UIS.

Tekst: Stavanger kommune

Flere nyheter:

Støttende ledere gjør ansatte mer tilfredse og engasjerte

Et nylig samarbeid mellom Lyse og forskere på Handelshøgskolen UiS har vist seg å være svært gunstig for begge partene. ...

100 GLADE dager: Kunstneriske opplevelser for barnehagebarn

Barnehageprosjektet 100 GLADE dager tar sikte på å gi barnehagebarn i Stavanger en unik mulighet til å utforske kunst og...

Forskningsprosjekt skal bidra til innsikt i hvordan vi kan forberede barnehager på framtidige pandemier

Forskningsprosjektet EXPECT har som mål å utvikle kunnskap om erfaringene og konsekvensene av koronapandemien, slik at n...

Signerte samarbeidsavtale med NORCE

Det helsevitenskapelige fakultet, UiS og Norwegian Research Centre (NORCE) har inngått en samarbeidsavtale tilknyttet et...

Satt søkelys på helsenæringsinnovasjon

I den første sesjonen under prekonferansen til Helsetjenesteforskningskonferansen i HelseCampus Stavanger diskuterte rep...

Skal forske på de upåaktete båndene mellom petrokultur og kulturarv

Professor Dolly Jørgensen har vunnet finansiering til å forske på båndene mellom kulturarv og olje.

Ny fireårig avtale mellom UiS, NMBU og SUS

UiS, NMBU og SUS har inngått en fireårig avtale om å fortsette samarbeidet om det biomedisinske forskningssenteret SEARC...

UiS og NORCE styrker samarbeidet om forskning

Universitetet i Stavanger og forskningsinstituttet NORCE har inngått en ny samarbeidsavtale. Den skal bidra til omstilli...

Jobber sammen for barnas beste

– Gjennom SELMA-prosjektet blir ny forskning og kunnskap gjort tilgjengelig, og sammen bidrar vi til noe nytt for hele d...

– Godt å vere i gong med INTERACT-prosjektet

INTERACT-prosjektet er i gong for alvor, og no er rekrutteringsprosessen av lærarar over. Til saman skal lærarar frå 12 ...

Urpremiere med spektakulært kunstprosjekt på Island

Komposisjon som estetisk bevegelse, dans og performance dirigert med en elektrisk hanske av Halldis Rønning, ph.d.-stipe...

Forskningsprosjektet Tools4Teams tildeles 600.000 Euro

Hovedmålet til Tools4Teams er å utdanne 12 høyt kvalifiserte doktorgradskandidater i forskningsmetoder på teamarbeid i h...

Lyse bidrar med 50 millioner kroner til UiS-samarbeid

En ny samarbeidsavtale mellom Lyse og UiS skal bidra til å sette fart på elektrifiseringen av samfunnet.

Kan videoobservasjon av lærere øke elevenes engasjement?

Norske lærere er blant de beste i verden til å skape gode relasjoner til elevene, men mange savner muligheten til faglig...

UiS IRN - Nettverk for institusjonell forskning etableres på UiS

IRN vil knytte sammen ansatte og studenter med kompetanse og forskningsinteresse som er spesielt relevant for å utvikle ...

FILIORUM-forskere tildelt nytt EU-prosjekt

Barnehageforskere fra Universitetet i Stavanger har sammen med fem europeiske partnere mottatt EU-finansiering til et ny...

Handelshøgskolen ved UiS og Senter for innovasjonsforskning deltar i ny satsing på sirkulær bioøkonomi på Vestlandet

Forskningsrådet tildeler prosjektet Biosirkel: Økt innovasjonskapasitet og innovasjonstakt for sirkulær økonomi på Vestl...

Professor ved Læringsmiljøsenteret en av tre forfattere bak stor EU-rapport om psykisk helse i skolen

Simona Caravita har vært sentral i arbeidet med NESET-rapporten (Network of Experts working on the Social dimension of E...

Simona Caravita valgt inn som rådsmedlem i EADP

Professoren ved Læringsmiljøsenteret og UiS har blitt en del av rådet i den europeiske forskerorganisasjonen European As...

Nytt senter samler toppkompetansen på spesialpedagogisk forskning

Et nytt forskningssenter skal samle krefter fra de beste fagmiljøene i Norge for å heve kvaliteten på forskning og praks...

24 millionar til forsking på barns lesing og koding

To samarbeidsprosjekt ved UiS fekk nettopp innvilga sine søknader frå Forskingsrådet. Det eine prosjektet skal lage verk...

Styre og arbeidsutval på plass i Kognitiv lab

Det tverrfakultære initiativet Kognitiv lab har fått sitt fyrste styre og arbeidsutval. Nå er målet deira å jobbe for å ...

UiS leier grønt havprosjekt

Havbruksklynga Stiim Aqua Cluster har fått pengar til eit forprosjekt om grøn omstilling i havbruksnæringa. UiS-professo...

Grønn politikk-simulering som læringsverktøy

Prosjektet “the Geopolitics of Renewables Simulation” gir studenter mulighet til å delta i sanntids-simulert forhandli...

Skal styrka sjukepleie- og jordmorutdanning i Malawi og Tanzania

UiS er tildelt 18,7 millionar i prosjektstøtte frå Norad til implementering av simuleringsbasert undervisning i sjukep...

Nytt samarbeid skal identifisere smartby-prosjekt

Eit samarbeid mellom universitetet, næringslivet og offentleg sektor skal finne ut kva utfordringar regionen kan løyse v...

Skal se på den nordiske tilnærmingen i barnehagen

FILIORUM-Senter for barnehageforskning har i samarbeid med the Early Childhood Research Centre ved Dublin City Universit...

Utviklet brukerguide for 360° interaktiv video til utdanningsprosjekter

Det internasjonale Erasmus+-prosjektet, 360ViSi, som er ledet av Universitetet i Stavanger, har laget og publisert en op...

—Beslutninger skal tas på basis av kunnskap

Årsmøte og konferanse i Norsk Nettverk for Systematiske Kunnskapsoppsummeringer (NORNESK).

UiS tenker nytt i pilotprosjektet Forsk i vei: – Det vil gi studentene våre mange muligheter

Det er planlagt en ny motorvei (E39) på sør-vestlandet mellom Lyngdal og Ålgård. Det har skapt stort lokalt engasjement ...

Skal få fortgang på utviklinga mot eit nullutsleppsamfunn

Sju UiS-forskarar deltek i eit forskingssamarbeid mellom europeiske universitet og industri som skal utdanne høgt kvalif...