Flere studentboliger, færre parkeringsplasser

Nå settes første spadestikk for 129 ettromsleiligheter på parkeringsplassen i vest på campus Ullandhaug. Det betyr 180 færre parkeringsplasser.

Published Endret

Illustrasjon.

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) har rundt 500 studenter på venteliste til studentbolig. Det er altså fremdeles et behov for flere studentboliger i Stavanger.

I tråd med campusutviklingsplanen for Universitetsområdet skal SiS nå bygge 129 nye ettromsleiligheter i to bygg på den nederste delen av parkeringsplassen i vest, sør for SiS sportssenter.

Dette innebærer at de tre nederste parkeringslommene på parkeringsplassen er sperret av til riggområde fram til studentboligene står klar sommeren 2022. Det betyr 180 færre parkeringsplasser.

Når boligene er ferdigstilt sommeren 2022 vil 60 parkeringsplasser bli tilgjengelige igjen.

Les mer om utomhusplanen for prosjektet.