Hopp til hovedinnhold

Følg med direkte 15. juni kl. 19-21: Klimaomstilling i oljelandet

Klimaomstillingsutvalget anbefaler færre letelisenser, omstillingsavgift for oljenæringen og et mindre gunstig oljeskatteregime. Hør utvalgsleder Kristin Halvorsen diskutere med Klaus Mohn og andre fagfolk fra UiS live fra Sølvberget.

Publisert: Endret:
Klimaomstillingsutvalget anbefaler blant annet å begrense nye letelisenser for oljenæringen og å satse mer på fornybar energi, bioøkonomi, CCS og hydrogen. Foto: Montasje. Istockphoto.
Følg diskusjonen direkte 15. juni kl. 19-21 på nettavisa Energi og Klima.

Klimaomstillingsutvalget kom i høst med sin rapport «Raskere klimaomstilling. Redusert risiko. Ny politikk for Norge i en verden som når Parismålene». En av utvalgslederne er Kristin Halvorsen, direktør for CICERO Senter for klimaforskning.

Onsdag 15. juni kommer Kristin Halvorsen til Stavanger på et åpent møte på Møteplassen på Sølvberget bibliotek for å diskutere klimaomstilling med fagfolk fra Universitetet i Stavanger. Halvorsen innleder om Klimaomstillingsutvalgets anbefalinger.

Meld deg på! Påmelding er nødvendig for at vi skal kunne ivareta smittevernet. Og smart hvis du vil følge livesendingen. Hjertelig velkommen – fysisk eller digitalt!

I samtalepanelet i etterkant møter du økonom og rektor ved UiS Klaus Mohn og hans kolleger innovasjonsforsker Kristiane Marie Fjær Lindland og statsviter Oluf Langhelle – som alle tre har engasjert seg i klima- og omstillingsdebatten. Vi setter av god tid til samtale med og spørsmål fra publikum. 

Foredragsholdere Klimamøte

Arrangementet er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Norsk klimastiftelse og Sølvberget bibliotek og kulturhus. Møteleder er Kirsten Øystese, prosjektleder i Norsk klimastiftelse.

Petroleumsselskapene vil alltid ta hensyn til egen risiko, men selskapene tar ikke hensyn til risikoen for resten av økonomien.

Kristin Halvorsen , direktør for CICERO Senter for klimaforskning og en av utvalgslederne i Klimaomstillingsutvalget. 

Klimaomstillingsutvalget anbefaler blant annet at utdeling av nye letelisenser begrenses og at petroleumsbeskatningen bør endres slik at den er nøytral og ikke medfører at investeringer som er ulønnsomme før skatt, blir lønnsomme etter skatt.

– Når verden skal kutte utslipp og gjøre seg mindre avhengig av fossil energi, øker risikoen for lav lønnsomhet. Petroleumsselskapene vil alltid ta hensyn til egen risiko, men selskapene tar ikke hensyn til risikoen for resten av økonomien. Den risikoen bærer staten, sier Kristin Halvorsen, direktør for CICERO Senter for klimaforskning og en av utvalgslederne. 

Utvalget anbefaler også at rammebetingelser innrettes for å raskere omstille hele økonomien, inklusiv petroleumsnæringen og leverandørindustrien, til ny lav- og nullutslippsvirksomhet.

– Å omstille norsk økonomi handler ikke bare om å unngå tap, men også om å legge til rette for vekst, større verdiskaping og økte eksportinntekter i bærekraftige næringer, slik som eksempelvis innen fornybar energi og elektrifisering, bioøkonomi, CCS og hydrogen, sier Halvorsen.

Tekst: Karen Anne Okstad