Folkvord og Kvaløy oppnevnt til nytt skatteutvalg

Fredag 18. juni satt regjeringen ned et utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av det norske skatte- og avgiftssystemet. Benn Folkvord og Ola Kvaløy, begge professorer ved Handelshøgskolen ved UiS, er oppnevnt som medlemmer av utvalget.

Published Endret
Benn Folkvord og Ola Kvaløy er medlemmer i regjeringens nye skatteutvalg.

Tekst: Silje Marnburg Ellefsen 

Utvalget skal vurdere hvordan skattesystemet bør utformes for å sikre en sterk og konkurransedyktig økonomi i møte med sentrale utviklingstrekk som globalisering, digitalisering, teknologiutvikling, grønn omstilling og en aldrende befolkning.  

Pressemelding fra Finansdepartementet: Perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem

Utvalget skal ledes av Ragnar Torvik fra NTNU. Blant de andre medlemmene finner vi professor i skatterett Benn Folkvord og professor i samfunnsøkonomi Ola Kvaløy, begge fra Handelshøgskolen ved UiS. Utvalget skal levere sin anbefaling innen november 2022. 

– Det er veldig bra at man nå skal se på utformingen av skattesystemet, og det er en fin anerkjennelse å få delta i utvalget. Skattesystem må revideres med jevne mellomrom, og det er vanlig med en stor reform hvert 30. år. Forrige reform var i 1992, og da hadde vi verken internett, digital økonomi eller den formen for internasjonal handel som vi har i dag. Reglene er ikke tilpasset den moderne verden, sier Benn Folkvord. 

Folkvord mener dagens skattesystem er ekstremt komplisert og langt på vei uforståelig. 

– Vi bruker enorme ressurser bare på å forholde oss til reglene og praktisere dem. Jeg har jobbet med skatterett i 25 år og skrevet mange bøker om emnet, likevel er det fremdeles mye jeg ikke forstår, sier Folkvord. 

Også økonomiprofessor Ola Kvaløy mener utvalgets arbeid vil bli svært viktig. 

– Et velfungerende skatte- og avgiftssystem er avgjørende for fremtidig produktivitetsutvikling, konkurransekraft, klimaavtrykk og velferd. At Handelshøgskolen ved UiS stiller med to medlemmer i utvalget er en fin anerkjennelse til vårt sterke fagmiljø innen samfunnsøkonomi og rettsvitenskap. Jeg ser frem til å ta del i arbeidet, sier Kvaløy. 

Dette skal utvalget vurdere

I mandatet ber regjeringen utvalget om å

  • se på endringer i skattesystemet som gjør det lønnsomt å jobbe og igangsette aktiviteter som skaper arbeidsplasser. De bes særlig om å vurdere endringer som gir lavere inntektsskatt. 
  • vurdere hvordan beskatningen av selskaper og kapital bør justeres for å forbedre investeringsinsentivene.  
  • vurdere betydningen av eventuelle endringer i internasjonale regler for beskatning av multinasjonale selskaper. 
  • se på hvordan klimaskatter kan bidra til å nå klima- og miljømål. 
  • beskrive hvordan skattesystemet bidrar til omfordeling av økonomiske ressurser 
  • vurdere merverdiavgiftens rolle og utforming i fremtidens skattesystem 
  • vurdere om skattesystemet kan forenkles. 

Vi bruker enorme ressurser bare på å forholde oss til reglene og praktisere dem. Jeg har jobbet med skatterett i 25 år og skrevet mange bøker om emnet, likevel er det fremdeles mye jeg ikke forstår, sier Folkvord. 

Benn Folkvord , professor i skatterett

Relaterte sider