Hopp til hovedinnhold

Første kull med tollstudenter på plass

Amalie Kjendalen er én av 35 studenter i det første kullet til bachelor i toll, vareførsel og grensehandel. Gledessjokket over å komme inn på studiet er nå erstattet med forventninger og en stor dose spenning.

Publisert: Endret:

Student Amalie Kjendalen gleder seg til tollstudiet. Til høyre seksjonssjef Valborg Bishop i Tolletaten.

Hele 2064 søkere knivet om de 35 studieplassene i bacheloren i toll, vareførsel og grensekontroll. Da er det kanskje ikke så rart at de få som kom gjennom nåløyet fikk seg et aldri så lite sjokk.

– Det var første reaksjon – sjokk, sier Amalie Kjendalen fra Skien. Nå har hun flyttet til Stavanger for å utdanne seg til å bli toller. Tirsdag deltok hun i velkomstmøtet for tidenes første bachelorstudenter i toll her til lands. Tolldirektør Øystein Børmer var på plass, det samme var ledelse fra tollavdelingen ved Sola og fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Etter velkomsten fra tolldirektøren, fikk studentene muligheten til å bli litt bedre kjent over lunsj.

Tollere på TV

Mange av studentene har fått litt innblikk i tolleryrket gjennom TV-seriene Toll og Grensevakten. For Amalie Kjendalen var ikke realityserien særlig avgjørende.

– Faren min jobber i fengselsvesenet, og jeg har alltid ønsket å gå litt i den retningen. Da bachelorgraden i toll ble opprettet, var det et naturlig valg for meg, sier hun.

– Og så er det et aktivt yrke, hvor du får møte mennesker. Det er viktig for meg, sier Anette Hafsøe. Hun var sikker på at løpet var kjørt da hun hørte hvor mange søkere det var på tollstudiet.

– Det var det studiet, tenkte jeg. Heldigvis kom jeg inn.

Toller eller synder

Det er første gang denne bachelorgraden tilbys i Norge. I over 80 år har tollere fått sin utdanning gjennom Tolletaten. Men samfunnsutviklingen har ført til nye og endrede kompetansebehov hos tollerne, og etatsutdanningen blir nå høyere utdanning.

– Enten er du toller, eller så er du synder, sa tolldirektør Øystein Børmer litt spøkefullt til studentene og la til at tolleryrket handler om mer enn å kontrollere varestrømmen over landegrensene.

– Våpenteknologi, produktsikkerhet, merkevarebeskyttelse. Tolleryrket har etter hvert blitt en etterretnings- og analysebasert jobb, og kompetansebehovet er annerledes nå enn for bare noen år siden. Det er én av grunnene til opprettelsen av studiet, i tillegg til at dere studenter skal få den anerkjennelsen man skal ha etter fullført utdanning, sa Børmer.

Hvem er tolleren?

Tolldirektøren ramset opp hvilke egenskaper man bør ha for å bli en god toller. En toller må være flink med folk, observant, ha gode samtaleteknikker, kunne gjeldende lover og regler og ha god lokalkunnskap. Blant annet.

– Jeg var veldig glad for å høre deg ramse opp dette, for alle disse punktene dekkes av fagene vi skal undervise i, sa Lillian Katarina Stene, studieprogramleder for det nye studiet.

– Det er alltid spennende med nye studier, og særlig et såpass tverrfaglig studie der studenten får brukt mange sider av seg selv. Og ikke minst er det fint at studentene har gode utsikter til en spennende jobb etter studiet, sier hun.

Les mer:

Tekst og foto: Kjersti Riiber