HelseCampus Stavanger søker studentassistent

Ønsker du spennende arbeidserfaring knyttet til utvikling av framtidens helsetjeneste? Da kan dette være noe for deg.

Published Endret

Avdeling for innovasjon og eksternt samarbeid er på jakt etter en dyktig og motivert student som ønsker å kombinere studiene med jobb fra høsten 2023 (opplæring medio juni). Søknadsfrist 11. april 2023.

HelseCampus Stavanger (HCS) er en innovasjon- og samskapingsarena for helsetjenester, næringsliv, akademia, pasient og pårørende. Her drives nyskaping og kompetansebygging innen sikkerhet, simulering og samhandling. Nå har vi en ledig stilling knyttet til drift av selve senteret.

Kontakt

Har du spørsmål til stillingen?

Kontaktperson: Line Hurup Thomsen, daglig leder ved HelseCampus Stavanger

E-post: line.h.thomsen@uis.no

Telefon: 51 83 14 68

Stillingsbeskrivelse

Som studentassistent i HelseCampus Stavanger har du ansvar for ulike administrative oppgaver relatert til daglig drift. Se hvilke oppgaver du vil få, hvilke kvalifikasjoner som kreves og hva vi kan tilby.

Kvinnelig student på lesesal smiler til kameraet

Oppgavene innebærer å holde orden i HCS-senteret, kommunisere i sosiale medier, bistå i diverse arrangementer og ha ansvar for eventuell fakturering.

Stillingen vil utgjøre 20-30 prosent etter avtale. Arbeidstiden er fleksibel og kan tilpasses studier og forelesninger. Du vil jobbe tett sammen med daglig leder av HCS og fagressurser fra de ulike aktørene som er i senteret.

Hovedoppgaver

 • Ansvar for bookinger i LIFE@WORK (vårt bookingsystem)
 • Holde oversikt og registrere fakturaer i Unit4 ERP (vårt faktureringssystem)
 • Ivareta praktiske forefallende oppgaver i senteret
 • Bidra med å kommunisere i sosiale medier og oppdatere nettsiden til HCS
 • Bistå med å planlegge og gjennomføre aktuelle arrangement

Kvalifikasjoner

 • Forståelse for eller i et utdanningsforløp innen økonomiske og administrative fag
 • Helsefaglig bakgrunn/innsikt er en fordel, men ingen krav
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Videre blir det lagt vekt på:

 • Erfaring med bruk av relevante verktøy og sosiale media plattformer
 • Er kreativ, engasjert og lærevillig
 • Er selvstendig, effektiv og strukturert
 • Er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser
 • I tillegg legger vi vekt på at du er en positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet i HCS

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Opplæring i relevante verktøy
 • Et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale

Er dette av interesse send en kortfattet søknad med CV innen 11. april 2023 til daglig leder Line Hurup Thomsen ved HelseCampus Stavanger

Om HelseCampus Stavanger

Innovasjons-, test- og simuleringssenteret er en myldreplass for studenter, næringsliv og ansatte i akademia, sykehus og kommuner.

Mannlig sykepleier i blå uniform bøyer seg over pasient sett bakfra i en seng, mens kvinnelig paramedisiner i rød uniform hjelper til.

HCS åpnet dørene i august 2020. Her drives nyskaping og kompetansebygging innen sikkerhet, simulering og samhandling. HCS er lokalisert i Innovasjonsparken, midt imellom Universitetet i Stavanger (UiS) og nye Stavanger Universitetssykehus (nye SUS). I dag holder følgende initiativ til på senteret: paramedisinutdanningen til UiS, hverdagslabben til Stavanger kommune, mock up labben til nye SUS og smart care labben til Validè. HCS tilrettelegger for samarbeid og erfaringsoverføring mellom de ulike aktører gjennom workshops, nettverksbygging og andre arrangement. Utover det er vi også et sted hvor aktørene kan jobbe med felles innovasjons- og forskningsprosjekter. Besøk gjerne HCS sin egen Facebook-side og nettside for nærmere informasjon.

Vi har nå behov for en studentassistent som kan bidra med å ivareta driftsoppgaver tilknyttet innovasjons-, test- og simuleringssenteret, kommunisere i sosiale medier og bistå på aktuelle arrangement.

Virker dette spennende? Både bachelor- og masterstudenter er velkomne til å søke. Nærmere informasjon om stillingen finner du under:

Hvorfor bli studentassistent?

Her er fem gode grunner!

1. Relevant jobberfaring på CVen gir deg et forsprang

Arbeidsgivere ser ikke bare på utdanning når de rekrutterer. Hvordan skiller man seg ut fra andre nyutdannede med samme utdanning? En jobb som studentassistent gir deg relevant jobberfaring allerede før du er ferdig utdannet. Gjennom å kombinere jobb og studier viser du også at du er strukturert og at du har god arbeidskapasitet.

2. Det er en betalt og ettertraktet jobb med sterk signaleffekt

Det er en deltidsstilling som kan kombineres med å være heltidsstudent. Å ha vært studentassistent signaliserer noen viktige kompetanser: Du er dyktig, engasjert og motivert. At du har vært studentassistent signaliserer at du gjerne tar en utfordring og ikke er redd for å kaste deg ut i noe nytt. 

3. Det er faglig utviklende

Det finnes knapt noen bedre måte å lære på enn å omsette teori til praksis. Det stimulerer også kreativiteten og kommunikasjonsevnene dine, fordi du må forholde deg til studenter og arbeidsliv med ulik bakgrunn og kompetanse.

4. Det er personlig utviklende

Du treffer studenter og ansatte fra helsetjenester, næringsliv og akademia. Dette er mennesker med ulik og variert kompetanse som jobber med innovasjon og faglig utvikling. Inspirasjon og nytenkning bidrar til personlig vekst og gir deg evnen til å tenke nytt og kreativt. 

5. Du blir god i teamarbeid og bygger nettverk

Som studentassistent får du muligheten til å bygge viktige sosiale og faglige nettverk ettersom du samarbeider tett med studenter og ansatte i helsetjenester, næringsliv og akademia. Gode samarbeidsevner verdsettes høyt i arbeidslivet.

Studenter med erfaring fra studentassistentstillinger foretrekkes fremfor andre når vi skal rekruttere. Dette fordi de har relevant erfaring og har vist engasjement i studietiden.

Anne Cathrin Østebø , Administrerende direktør i Validé