Her er de nye studietilbudene ved UiS

Landets første SFO-utdanning og toårig master i psykologi er blant de seks nye studiene som opprettes ved Universitet i Stavanger.

Published Endret

To studenter foran laptop
Studenter ved UiS får nå enda flere spennende studier å velge mellom. På bildet ser vi studentambassadørene våre Amal Kamal og Simeon Vyizigiro. (Foto Elisabeth Tønnessen)

De nye studiene er:

Norges første SFO-utdanning

Mens våre naboland i Norden har tilbudt høyere utdanningsgrader innenfor skolefritidspedagogikk i flere tiår, har ikke tilsvarende tilbud eksistert i Norge – før nå. UiS blir dermed først ut med å kunne tilby en bachelorgrad innen skolefritidspedagogikk.

– Dette er et kjempeløft for SFO som i aller høyeste grad vil komme barna til gode, sier dekan Odd Magne Bakke ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, UiS.

Det nye studiet skal være nett- og samlingsbasert, noe som gjør det mulig for studentene å kombinere jobb og studier, men også gjør at man kan ta studiet selv om man ikke bor i området.

Les mer: Norges første SFO-utdanning til UiS

Toårig master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet. Den toårige masteren i psykologi skal gi studentene kunnskap til å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skoler, ideelle organisasjoner, statlige foretak, kommuner og næringsliv i private og offentlige organisasjoner.

Studiet gir deg ikke autorisasjon som psykolog, men karrieremulighetene innen psykologifeltet er likevel mange.

– En ferdig masterstudent i psykologi kan for eksempel arbeide innen pedagogisk psykologisk tjeneste, kommuner eller Nav. De kan også jobbe som rådgivere for ulike interesseorganisasjoner og forvaltningsorgan, og vil være kandidater for jobb innenfor HR, HMS eller bedriftshelsetjenester, forteller Gausel.

Studiet er unikt i norsk sammenheng siden det er en samlingsbasert fulltidsmaster i psykologi. Det åpner opp for at studenter som ikke er bosatt i Rogaland, også kan ta studiet.

Les mer: UiS skal tilby master i psykologi

Master i teknologi og det digitale samfunn

Den internasjonale mastergraden Digital Society and Societal Transformationsskal utdanne samfunnsvitere som forstår den teknologiske utviklingen og hvordan den påvirker samfunnet.

– Både privat og offentlig sekter har stort behov for arbeidskraft som har den analytiske og kritiske kompetansen som samfunnsvitenskapene gir, samtidig som de trenger teknologiforståelse utover det tekniske, sier Helle Sjøvaag, professor ved Institutt for medie- og samfunnsfag, UiS.

– Datafisering, algoritmer, kunstig intelligens og automatisering endrer måten vi lever og jobber på. Samfunnet trenger kunnskap som kan ta oss igjennom disse endringene på en bærekraftig måte, sier hun.

Graden kombinerer statsvitenskap, sosiologi, mediefag og data science, noe som vil gi studentene tverrfaglig kompetanse.

Les mer: Nytt masterprogram om teknologi og det digitale samfunn

Bachelor i digital serviceledelse

Fra høsten 2023 opprettes bachelorprogrammet digital serviceledelse. Det nye studieprogrammet skal utruste studentene med kompetanse som behøves for nødvendig omstilling og utvikling knyttet til den voksende tjenestesektoren.

Studiet tilbys av Norsk hotellhøgskole ved UiS, men er rettet mot alle typer tjenesterettede virksomheter og funksjoner, ikke bare hotell- og reiselivsbransjen.

– Dette åpner for at studieprogrammet er av interesse for en større gruppe studenter. Dersom man både er glad i å jobbe med tjenester og folk, er nysgjerrig på teknologi og digitalisering og har sans for å arbeide med data og informasjon for å få frem ny kunnskap, må studiet være perfekt, sier universitetslektor Sigbjørn Barlaup Pedersen.

Les mer: Nytt studieprogram innen digital serviceledelse

Master i transformasjon og nyskaping

Den nye masteren i transformasjon og nyskaping skal gjøre deg rustet til å lede og bidra til innovative endringsprosesser.

– UiS er eneste norske universitet i The European Consortium of Innovative Universities ( ). Det betyr blant annet at vi har dedikert oss til åpent og inklusivt samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet for å bidra til å definere og løse nåtidens og fremtidens utfordringer. Dette samfunnsoppdraget skal delvis leveres gjennom at UiS som første universitet i Norge lanserer en hel ledelsesmaster basert på designtenkning og metodikk, forteller professor Rune Todnem By.

Masteren, som skal tilbys som en etter- og videreutdanningsmaster fra våren 2023, bygger på en inkluderende forståelse av ledelse, bærekraftkompetanse og fremtidskyndighet til støtte for det grønne skiftet. Nyutdannede vil få etterspurt, essensiell kompetanse for nødvendige omstilling- og transformasjonsprosesser.

Les mer: Ny og unik ledelsesutdanning ved UiS

Master i utøvende kunstfag

Den toårige masteren i utøvende kunstfag blir individuelt tilpasset og gir fordypning i klassisk musikk, dirigering, jazz og improvisasjon, eller samtidsdans på høyt kunstnerisk nivå og i tett tilknytning til arbeidslivet. Studiet har som mål å videreutvikle den kunstneriske profilen, vitenskapelige kompetanse, kreativitet og formidlingsevne.

Målgruppen for studiet er instrumentalister, sangere, dirigenter og dansekunstnere på et høyt kunstnerisk nivå som har fullført en bachelorgrad i musikk eller dans. Studiet retter seg mot dem med stor motivasjon og interesse for å gjøre et fordypningsstudium som gir mulighet til å forme og videreutvikle din egen kunstneriske profil, enten som utøvende musiker eller som dansekunstner, i et flerfaglig miljø.

Master i rettsvitenskap

Masteren i rettsvitenskap er en profesjonsutdanning som ivaretar den brede generalist-utdanningen i rettsvitenskap, samtidig som den gir kandidatene mulighet til å tilegne seg kompetanse innenfor forretningsjus, noe som er svært ettertraktet hos arbeidsgivere. Med fokus på studentaktiv læring i mindre klasser er studieprogrammet designet for å gi kandidater solide fagkunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse gjennom forskningsbasert undervisning, problemløsning og varierte undervisnings- og vurderingsformer.

Det var i februar 2023 at Nokut ga Handelshøgskolen ved UiS grønt lys for å starte opp master i rettsvitenskap.

– Vi ser fram til å tilby et spennende studie av høy kvalitet og relevans, sa dekan Ola Kvaløy da nyheten ble kjent. Les mer: Ja til master i rettsvitenskap ved UiS!

Tekst: Benedicte Pentz