Høythengende pris til professor Randi Wågø Aas

Professor og entreprenør Randi Wågø Aas ved Det helsevitenskapelige fakultet er tildelt Erganeprisen 2022.

Published Endret
Portrett av professorn Randi Wågø Aas
Foto: Sonja Balci/OsloMet

Utdelingen fant sted under Norsk Ergoterapeutforbunds fagkongress og 70-årsjubileum nylig, der 600 ergoterapeuter deltok.  

– Dette er en pris som henger høyt i mitt fag, sier Randi Wågø Aas om tildelingen.

Wågø Aas er den 8. mottakeren av prisen som deles ut hvert fjerde år.

Synliggjør ergoterapeuters kjernekompetanse

Erganeprisen deles ut til et medlem av Norsk Ergoterapeutforbund som har gjort vesentlig innsats for å fremme ergoterapi. Dette kan være gjennom profilering og synliggjøring, styrking og fornying av ergoterapeutrollen, fag- og metodeutvikling, innovasjon innen fag og praksis eller tydelig ledelse som synliggjør og styrker fag og identitet.

Randi Wågø Aas mottok prisen av forbundsleder Tove Holst Skyer under festmiddagen, og hun la vekt på at professoren innfrir alle punktene i statuttene for denne prisen.

I begrunnelsen heter det at Randi Wågø Aas har lagt ned en stor innsats gjennom mange år for å synliggjøre ergoterapeuters kjernekompetanse. Hennes arbeid for å inkludere flere i arbeidslivet, og at hun gjennom fagutvikling og kursing ruster flere ergoterapeuter til innsats innen arbeidsdeltakelse ble også trukket fram.

– Det erfares fortsatt et stort behov for en større vektlegging av aktivitet og deltakelse som mål og metode i helse- og velferdstjenestene, mener hun. 

Givende forskningsarbeid

Kvinne får pris av en kvinne på en scene
Forbundsleder i Norsk Ergoterapiforbundet tildelte Erganeprisen for 2022 til Randi Wågø Aas (Foto: ergoterapeutene.org)

Randi Wågø Aas, som er professor ved Universitet i Stavanger og OsloMet, har i mange år forsket på folkehelse, arbeidshelse, retur til arbeid og aktivitet og deltakelse som behandling.

Hun leder nå to eksternfinansierte forskningsprosjekt i et samarbeid mellom UiS og OsloMet, som begge har fokus på effekter av digitale intervensjoner rettet mot de som står i fare for å falle ut av skole- og arbeidsliv.

– Å lede bredt sammensatte tverrvitenskapelige- og tverrfaglige team med dyktige kolleger er en stor inspirasjon i hverdagen, sier hun. Sammen utvikler vi ny kunnskap som bidrar til å endre helse- og velferdstjenestene her hjemme, men også internasjonalt. Det er givende og meningsfullt.

Når forskning blir praksis

I tillegg har hun i over 30 år vært opptatt av implementering av forskning til samfunnet og jobbet for mer kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten.

Like lenge har hun også lært offentlige ansatte hvordan de kan jobbe med kvalitetsforbedring, og hvordan de kan implementere mer forskning i sin praksis.

– Et slikt studietilbud kommer også til UiS neste høst med oppstart av masterspesialisering innen folkehelse, samfunnsdeltakelse og e-helse. Emnet heter Kunnskapstranslasjon – når forskning blir praksis, og er allerede et populært emne ved OsloMet, sier Wågø Aas.

Brobygger mellom forskning og samfunn

De som jobber i praksisfeltet synes ofte det er vanskelig å omsette forskning til praksis, og behovet for å bygge en ny og bedre bro mellom forskning og praksis er stort. Dette var bakgrunnen for at hun startet foretaket Sense of Science ved Stavanger Innovasjonspark. Målet er å utvikle innovative teknologiske løsninger som kan bidra til et mer kunnskapsbasert samfunn.

– Behovet for flere kunnskapsbaserte beslutninger på viktige samfunnsområder er større enn noen gang, sier hun.

Styret i Sense of Science besitter tung kompetanse innen entreprenørskap, fra Valide, Kronprinsparets fond og Ferd. Nå nærmer det seg lansering av en ny løsning, som er testet ut overfor helsepersonell.

– Det vi jobber med har stor innovasjonshøyde, og vi får stadig tilbakemelding hvor viktig dette arbeidet er for å forbedre både tjenester og politikk, sier Wågø Aas.

Entreprenørskap ble belønnet

En av begrunnelsene til at Wågø Aas fikk denne prisen var at hun parallelt med å være klinikker og forsker, også har vært entreprenør over mange år. Hun forteller at det var et godt skulderklapp å bli anerkjent for entreprenørrollen, og fortsetter:

– Vi mangler kultur og belønningssystemer for entreprenørskap innen brede deler av helsefeltet. Det finnes noen unntak innen medisinsk teknologi og farmasi, men helsetjenesten trenger innovatører fra akademia også for å løse samfunnsutfordringer innen folkehelse, skolehelse, arbeidshelse og psykisk helse og rus.

Hun legger til at det er tydelige forventninger rettet mot at forskere skal bidra med innovasjon og kommersialisering i akademia, men på det helsevitenskaplige området er det både uvanlig og krevende å være entreprenør i akademia.

– Innovasjoner som skalerer, trenger entreprenørskapsmodellen. Derved øker potensialet for å kunne løse samfunnsproblemer som det offentlige ikke har verktøyene til. Skal vi få flere til å bidra innen helse og velferd, trengs det mer bevissthet og kompetanse i akademia, avslutter hun.

Mer fra Det helsevitenskapelige fakultet

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier våre ...

SHARE-forsker får forbedringspris fra Helse Nord

Postdoktor Ellinor Haukland og Avdeling for kreft og lindrende behandling ved Nordlandssykehuset får prisen for sitt for...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...

Samskaping mellom utdanning og kommunale tjenester

Tett samarbeid med Bergåstjern og Stokka sykehjem har vært avgjørende for resultater i forskningsprosjekt om kvalitet i ...

Oppmodar til involvering av ungdom i forsking

Åtte unge medforskarar og to forskarar ved Universitetet i Stavanger deler kvifor dei meiner forskarar bør engasjera ung...

Vant pris for fremragende tiltak innen utdanning

Ingunn Aase (UiS) og Conrad Bjørshol (SUS) mottok prisen under prisutdelingen ved Det medisinske fakultet ved UiB onsdag...

Overgangen fra student til sykepleier

Tredjeårsstudenter på sykepleierutdanningen ved UiS deltok på et fagseminar der målet var at fagpersoner skulle gjøre de...

Årsrapport i nytt format

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten publiserte nylig årsrapporten sin for 2022....

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Spiller med piller

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Gode resultater etter bruk av simulering kombinert med praksis

Førsteårsstudenter i sykepleie opplevde økt kunnskap, selvtillit og mestring etter å ha kombinert simuleringstrening med...

Jobber som helsesykepleier på helsestasjon

Kari Glesne Ugland har en mastergrad i helsesykepleie fra Universitetet i Stavanger. Hun jobber nå som helsesykepleier i...

Reisebrev fra Madagaskar

For første gang sender Universitetet i Stavanger studenter i helsesykepleie på praksisutveksling. Her kan du lese et rei...

Fornyer master i helsevitenskap med studieretninger som er relevante for tjenestene

Til høsten kan du fordype deg i folkehelse eller pasientsikkerhet som del av masterutdanningen i helsevitenskap ved Univ...

Feirer nytt forskningssamarbeid innen helse

Stavanger kommune inngår et forskningssamarbeid med Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole. Sammen ska...

Samarbeider om nasjonal pårørendesamling

Torsdag 16. mars arrangerer Nettverk for pårørendeforskning, Pårørendealliansen og NHO Geneo en nettverkssamling for pår...

DigiVis - et skikkelig nyttig verktøy for praksisveiledere i sykehjem

Praksisveiledere for førsteårsstudenter i sykehjemspraksis er samstemte i sine foreløpige tilbakemeldinger: DigiVis er e...

Topper Studiebarometeret for andre år på rad

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Ingen studier...

Resultatene fra Studiebarometeret 2022 er klare

Paramedisin-studentene topper listen over de mest fornøyde studentene ved Universitetet i Stavanger.

Filmatiserer fortellinger til etisk refleksjon i helsetjenesten

– Når en fortelling utspiller seg på en scene eller filmatiseres, kan det gi en ny og annen forståelse enn ved tilegnels...

Fikk lærebokstipend fra Fagbokforlaget

UiS-professor Karina Aase har fått stipend for å utvikle en ny lærebok om resiliens i helsetjenesten. Boka vil gjøre et ...

Vil etablere et nasjonalt Safer Births nettverk

I forskningsprosjektet Safer Births jobber forskere for å forbedre overvåkning og behandling av nyfødte etter fødsel og ...

Hva slags teknologisk og digital kompetanse skal sykepleiere ha?

Kompetanseområdet teknologi og digital kompetanse i sykepleierutdanningen er uklart. En felles grunnleggende forståelse ...

Tildeles 1,5 millioner kroner til prosjekt for Helsetilsynet

Sina Furnes Øyri og Inger Johanne Bergerød skal utføre et oppdragsforskningsprosjekt om Nav-kontor hvor det etter tilsyn...

Tverrfaglig simuleringsdag i sykepleielabene

Sykepleiestudenter på tredje studieår og fjerdeårsstudenter på medisinstudiet gjennomførte en tverrfaglig simuleringsdag...

Ta forskningsresultater raskere i bruk i helsetjenesten!

Prosessen med å overføre forskning til praksis tar all for lang tid. Har vi råd til å vente når helseutfordringer står i...

Trente på kommunikasjon i HelseCampus

Paramedisinstudenter på tredje studieår og sykepleiere fra kommunehelsetjenesten deltok på en felles treningsdag. Det se...

Arrangerer nordisk konferanse i Stavanger

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS skal arrangere Nordic College of Caring Science (NCCS) sin internasjonale forsk...

Forskningssamarbeid mellom kommuner og akademia

Fredag 11. november arrangerte Klyngesamarbeidet for forskning innen helse og velferd i Sør-Rogaland en samling om «Kunn...

Bidrar med ekspertise på årets Pasientsikkerhetskonferanse

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten er en sterk bidragsyter til Pasientsikkerhetskonferansen 2022 ...

Lyser ut stipendiatstilling i samarbeid mellom sjukehus og universitet

Betre tenester for kreftpasientar er målet når Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Stavanger saman lyser u...

Fikk pris for forskning på pasientsikkerhet

Professor Siri Wiig, en av pilarene i fagmiljøet innen pasientsikkerhet ved UiS, er tildelt Lyses forskningspris for 202...

Ønsker sterkere søkelys på pårørenderollen

Maja Hassel er selv pårørende og synes temaet «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?» under årets Pårørendekonfer...

Simulering bør erstatte deler av praksis i sykepleierutdanningen

– Vi står i fare for å utdanne sykepleiere som ikke har fått tilgang til kvalitetsmessige gode læresituasjoner. Dette er...

Deltar i nasjonalt arbeid for å bedre håndteringen av alvorlige hendelser i helsetjenesten

Forsker Sina Furnes Øyri ved Universitetet i Stavanger har nylig blitt medlem i to viktige nasjonale arbeidsgrupper knyt...

Delte ny pasientsikkerhetsforskning på nettverksmøte i Helse Vest

Åtte forskere tilknyttet SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten var invitert til å holde innlegg for ...

Pilotprosjekt for jordmorstudenter

Gjennom simuleringsprogrammet SimBegin lærer førsteårstudenter innen jordmorfag hvordan de kan gjennomføre studentdrevet...

Får finansiering til doktorgradsprosjekt om digital hjemmeoppfølging

Prosjektet Digital støtte til egenomsorg ved hjertesvikt får 2.379.000 kr fra Stiftelsen DAM, øremerket til finansieri...

UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Ulike tilnærminger til fremtidens helsesektor

Forskningsprosjektet Caring Futures inviterte fem ulike aktører i regionen til en panelsamtale på Sølvberget om utfordri...