Husk å svare på Studiebarometeret!

Ny frist! Er du 2. eller 5. årsstudent? Da må du huske å svare på Studiebarometeret innen 26. november.

Published Endret
Promoplakat fra Studiebarometeret med infromasjon om frister

Følg med på hvordan svarprosenten til UiS ligger an i svarometeret.

Glemte du å fylle ut Studiebarometeret før fristen? Da har du flaks! Fristen for å fylle ut Studiebarometeret har blitt utvidet til 26. november, og du har enda en uke på deg.

Har du lyst til å bidra til at UiS blir enda bedre? Husk å svare på Studiebarometeret fra 24. oktober! Studiebarometeret er et viktig verktøy i institusjonenes kvalitetsarbeid og det bidrar til at UiS får vite hvordan studentene opplever studiekvaliteten. I tillegg brukes data fra undersøkelsen av media, myndighetene og forskningsinstitusjoner.

Undersøkelsen spør om din samlede erfaring på studieprogrammet, og alle som svarer får de samme spørsmålene. Undersøkelsens tema er primært de ulike sidene av studiekvalitet, men spør også om motivasjon, tidsbruk og engasjement.

Alle undervisere oppfordres til å sette av tid i egen undervisning for at studentene skal får svare på undersøkelsen. Studentenes mening er viktig for oss.

Undersøkelsen tar ca 10 minutter å svare på, og fristen for å svare er 26. november. Undersøkelsen sendes ut til 2. og 5 årsstudenter, og tilgang får du enten ved å trykke på lenken i din e-post, eller ved å følge QR-koden ovenfor.