Hva lærte vi av korona-nedstengingen våren 2020?

Våren 2020 ble universiteter og høgskoler stengt ned i seks uker. Beredskapsrådet har oppsummert erfaringene ved håndteringen av den ekstraordinære situasjonen.

Publisert Sist oppdatert

Skilt sier "CLOSED" foran inngang til universitetsbiblioteket på UiS
Stengte campuser, som her på UiS, var gjeldende mesteparten av våren 2020.

- Vi håper at Koronaerfaringsoppsummeringen kan bidra til erfaringsdeling og læringspunkter, være til nytte ved evaluering av denne krisen, og føre til refleksjoner rundt krisehåndtering i universitets- og høgskolesektoren, sier Gøril Heitmann, som leder Beredskapsrådet.

Risikoen for spredning av koronaviruset medførte iverksetting av en rekke tiltak fra regjeringens side våren 2020. Universitetene og høyskolene spiller en nøkkelrolle både i samarbeidet med helsesektoren og i samfunnet generelt. Etter vedtak i Helsedirektoratet ble universitetene og høyskolene stengt fra 12. mars.

Stengt i seks uker

Beslutningen om nedstengning medførte at all undervisning der studentene var fysisk til stede skulle stanses, og studentene heller ikke skulle oppholde seg på campus. Undervisningen skulle så langt som mulig fortsette gjennom andre kanaler og ved bruk av digitale verktøy. Ansatte skulle ha hjemmekontor.

Universiteter og høyskoler ble delvis gjenåpnet 27. april. Tilgang til campus var begrenset til bestemte fag, og smitteverntiltak forutsettes. Færrest mulig skulle oppholde seg på campus, - så mange som mulig skulle fortsatt jobbe eller studere hjemme. Ytterligere åpning av universitet- og høyskoler ble besluttet fra uke 20 (11.-15. mai).

Samlet erfaringer

Mange innenfor høyere utdanning har gjort seg sine erfaringer på godt og vondt i forbindelse med denne første fasen i koronapandemien. Beredskapsrådet bestemte i slutten av april å samle inn disse erfaringene for å lage en felles oppsummering som kan gi viktige innspill, lærdom og ettertanke til sektoren.

Rådet besluttet å gjennomføre en intervjurunde blant medlemmer av rådet som har sin stilling ved et universitet eller høyskole. Resultatet fra denne kartleggingen, som ble utført av ble oppsummert i en rapport skrevet av Anita Sandberg, Marit Boyesen og Inghild Marie Mjelva. som du kan laste ned her: