Hvordan få til rettferdig og inkluderende grønn omstilling og transportpolitikk?

Søndag 22. august kl. 14:00 - Tirsdag 24. august kl. 14:30,
Norsk oljemuseum,
Yggdrasil.

UiS koordinerer en workshop og en utstilling på Norsk oljemuseum som handler om hvordan vi skal klare å gjennomføre en inkluderende grønn omstilling som er rettferdig for alle.

Published Endret

Buss i fart
Når energiomstillingen tar fart må alle få være med. Men hvordan skal vi få til det?

Universitetet i Stavanger og Norsk oljemuseum er glade for å være vertskap for en workshop og en kunstutstilling om digitalisering og energitransformasjon.

The Just Mobility Transitions Network (Justmobnet), med Siddharth Sareen i spissen, inviterer engasjerte energiantropologer og andre tverrfaglige kolleger innen geografi, vitenskap og teknologistudier og politisk økologi til et kritisk og konstruktivt forum for å diskutere digitalisering i lav-karbon-energioverganger.

Digitalisering har en sentral rolle når verden skal gå over til et lavutslippssamfunn. For å håndtere et økende energibehov, samtidig som vi skal øke energieffektiviteteten, må vi digitalisere og distribuere energi på nye, smarte måter. Hvilke krefter er i sving og hvem styrer egentlig digitaliseringen og infrastrukturen av energien? Er det mulig å forstå disse nye sammenhengene mellom digitalisering og energi? Hva vinner og taper vi når vi går fra en infrastruktur med fossilt brensel til en infrastruktur med digitaliserte hybride energier, fra kullgruvedrift til datautvinning?

Workshopen inneholder presentasjoner av 15 innledere, to hovedtalere, en paneldebatt og en rundebordskonferanse. Utstillingen viser fram to prosjekter.

Kunstutstilling – åpning 22. august

Justmobnet lanserer en utstilling i samarbeid med kunstnerkollektivet Rjukan Solarpunk Academy om hvordan grønn omstilling og mobilitet kan utvikles rettferdig og være tilgjengelig for alle. Utstillingen viser fram to prosjekter: Uro som er tilvirket av en havarert motor, og Bussbrukernes Landsforening, som utvikles i samarbeid med Justmobnet.

14:00-16:00: Exhibition launch with artists – Margrethe Brekke and Martin Andersen from the Rjukan Solarpunkt Academy.

Program 23. august

8:30-10:30: Workshop opening and Keynote I on digital energy futures – Sarah Pink and Yolande Strengers

15:30-17:00: Artist tour of the exhibition ‘Just mobility transitions: Imaginaries of the Norwegian Bus Users’ Association’ – Margrethe Brekke and Karin Coenen

19:00-20:30: Just Mobility Transitions Network Roundtable: Just mobility transitions for Norwegian cities – Espen Henriksen, Daniele Müller-Eie, Lars Coenen, Håvard Haarstad and Endre Elvestad

Program 24. august

9:00-10:30: Keynote II: Mobility justice and transitions to urban electric vehicles – Thomas Birtchnell, Theresa Harada and Gordon Waitt

13:30-14:30: Panel discussion on engaging action with the ‘Responsive Organising for Low Emission Societies’ (ROLES) project – Adrian Smith, Sonia Gantioler and Siddharth Sareen

Workshopen foregår i møterommet Yggdrasil på Oljemuseet og vil være på engelsk. Workshopen er åpen for alle interesserte. Meld deg på workshopen i denne lenken. Har du spørsmål, kontakt: siddharth.sareen@uis.no

Workshopen er arrangert av UiS for Energy Anthropology Network, som deres faste biennale.