Hvorfor er det lurt å velge hotell- og reiselivsstudier nå?

Vi på Norsk hotellhøgskole (NHS) får mange henvendelser som gjelder våre studier og jobbmuligheter etter endt utdanning. Mange av spørsmålene handler naturlig nok om koronasituasjonen og hvordan pandemien påvirker hverdagen til studenter og besøksnæringen. Her gir Instituttleder Morten Heide noen gode svar på det du som søker eller foresatt kan lure på.

Published Endret

Hvordan vil pandemien påvirke framtiden til hotell- og reiselivsnæringen?

Folk har reist i tusenvis av år, og det vil de fortsette med. Pandemien har absolutt skapt utfordringer for hotell- og reiselivsnæringen, men også mange nye muligheter. Framtiden som bransjen nå står overfor, gir studenter som velger å studere hotell- og reiselivsledelse, en unik mulighet til å være en del av dem som vil omdefinere og «resette» reiselivet inn i framtiden. Med tanke på alle som er avhengig av reiselivet som sitt levebrød, så har det uten tvil aldri vært viktigere å studere hotell- og reiselivsledelse enn nå.

Reiselysten og nysgjerrigheten vil neppe bli mindre når pandemien er overvunnet, snarere tvert imot. Tjenesteytende næringer vil fortsette å vokse med de muligheter som dette gir. En utdanning hos oss gir mulighet til å være med på å redefinere hvordan fremtiden vil bli. Og denne utdanningen vil fortsatt være relevant i lang tid framover. I alle næringer vil det bli behov for endringer underveis, og da er det viktig å ha den nødvendige kompetanse som kreves for å kunne foreta de riktige beslutningene.

Hvordan blir studiene som starter høsten 2021?

Det er litt usikkert om undervisningen vil være tilbake i auditoriene eller om den fremdeles vil skje over nettbaserte løsninger. Her er Norsk hotellhøgskole i samme båt som alle andre utdanningsinstitusjoner i Norge.

Uansett hvordan Covid-19 vil påvirke oss som utdanningsinstitusjon har vi sikkerheten rundt deg som student som vår høyeste prioritet. Det innebærer at vi håper å ha undervisningen på campus, men skulle ikke det være mulig vil vi kunne tilby fullverdig undervisning ved å legge opp undervisningen med ulike nettbaserte løsninger eller som en hybrid løsning – alt etter hva som vil være sikkerhetsmessig forsvarlig.

Vi forbereder oss uansett på å ønske nye og nåværende studenter velkommen til Norsk hotellhøgskole og Universitetet i Stavanger i august.

Hva er sjansene for å få jobb etter endte studier når vi ser hva som nå skjer med hotell- og reiselivsbedriftene i Norge?

Sett vekk fra pandemien, har hotell- og reiselivsnæringen hatt en enorm vekst de siste årene. Vi tror derfor at studenter som velger en slik lederutdanning vil ha meget gode muligheter til å få jobb når de er ferdig utdannet. Som nevnt er det ikke dagens næring framtidige studenter vil jobbe i, men en næring som har tilpasset seg tiden vi er inne i og som står klar til å gripe nye vekstmuligheter. Studenter som starter utdanningen sin i år, vil ikke gå ut i arbeidsmarkedet før om 3-5 år. Da har mye endret seg, og det er mye som endrer seg fort. Allerede i løpet av dette året kan over 100 millioner jobber komme tilbake i reiselivsnæringen globalt. Det forventes mye reisevirksomhet når næringene starter gjeninnhentingsprosessen (Hyperlink: rapporten fra World Travel and Tourism Council). For å svare på en annen måte kan jeg stille deg som leser dette et spørsmål i retur: Har du lyst til å reise?

De aller fleste kjenner nok på en økt lyst til å reise, og spesielt nå under pandemien er savnet etter sol og varme ekstra stort. Når vi omsider kan reise igjen kan du være sikker på at du ikke er den eneste som kommer til å gjøre det. Og da er behovet stort for ansatte med den kunnskapen og ferdighetene som en høyere utdanning i hotell- og reiselivsledelse her på Norsk hotellhøgskole gir.

Jeg har lyst til å studere hotell og reiseliv, men lurer på om det er bedre å velge noe annet slik situasjonen er i dag?


Slik verden ser ut i dag har vi forståelse for at mange tenker slik. Samtidig har et utdanningsvalg konsekvenser for hele din yrkesaktive karriere, og vi ville nok derfor også tenkt litt på hva man ønsker å jobbe med de neste 30-40 årene. I avveiningen mellom trygghet på kort sikt og det å ha en spennende jobb på lang sikt vil nok de fleste si at det langsiktige perspektivet bør veie tyngst.

Så vil jeg legge til at tjenesteytende næringer utgjør over 70 prosent av økonomien i den vestlige verden, og hotell- og reiselivsnæringene er en del av denne. I våre ledelsesstudier står tjenesteaspektet svært sentralt, noe som betyr at en utdanning hos oss vil være attraktiv for store deler av næringslivet og vil dermed åpne mange spennende dører inn i arbeidslivet etter endt utdanning. Dette er en form for sikkerhet som er lett å glemme.

Har du spørsmål om studier ved NHS, ta gjerne kontakt med oss og vi svarer villig vekk.