Innovasjonspris til UiS-studenter

Stacia Elvaretta og Eirik Sakariassen er tildelt innovasjonsprisen for masterstudenter i Rogaland 2021.

Published Endret

Prisvinner Stacia Elvaretta og fylkesordfører Marianne Chesak.

Tekst: Rogaland fylkeskommune

Innovasjonsprisen for masterstudenter i Rogaland ble i fylkestinget 26. oktober delt ut for andre gang. Målet med prisen er å få flere studenter til å velge problemstillinger som kan resultere i innovative løsninger som bidrar til å nå FNs bærekraftsmål.

– Kan løse globale problemer

Prisen deles ut til en mastergradsstudent som gjennom sin masteroppgave har vist høy grad av innovasjon i sitt prosjekt, eller til en student som har kombinert kjente elementer på en ny og innovativ måte.

Vinnerne av Innovasjonsprisen for masterstudenter i Rogaland 2021 er Eirik Sakariassen ved Institutt for data- og elektroteknologi og Stacia Elvaretta ved Institutt for energiressurser, begge ved Universitetet i Stavanger.

– Deres masteroppgaver viser til fulle hvordan studenter kan bidra til løsninger på store globale samfunnsproblemer, sier fylkesordfører Marianne Chesak under prisutdelingen i fylkestinget.

Faktasjekker påstander

Eirik Sakariassen

 Eirik Sakariassen skrev oppgaven «Dense Retrieval for Joint Rationale Selectionand Stanse Detection» under veiledning av Vinay Jayarama Setty. Studien tar utgangspunkt i at spredning av feilinformasjon på nettet de siste årene har økt betraktelig. Dette får både sosiale, medisinske, politiske og økonomiske konsekvenser. Studenten har utviklet et rammeverk eller en metode for automatisk vitenskapelig påstandsbekreftelse der påstander automatisk blir gjenstand for faktasjekk basert på vitenskapelig litteratur. Rammeverket er basert på kunstig intelligens og vil gjennom en læreprosedyre bli utsatt for korrekt og ukorrekt informasjon, slik at det blir i stand til å vurdere hva som er korrekt, relevant informasjon.  

Informasjon om CO2-lagring

Stacia Elvaretta skrev oppgaven «Value of Information Analysis in CO2 Sequestration Projects» under veiledning av Reidar B. Bratvold og Aojie Hong. Studenten har gjennom studien utviklet en ny metode for arbeidsflyt og innhenting av informasjon knyttet til CO2-lagring. Metoden skal gi økt forståelse for finansiell og miljømessig risiko knyttet til slike prosjekter og bidra til at det blir mulig å redusere faren for lekkasje.

Innovasjonsprisen er på 30 000 kroner, og årets to prisvinnere som deler prisen får 15 000 kroner hver.

Juryens begrunnelse:

Alle de sju masteroppgavene som ble fremmet til årets pris, holder høyeste faglige standard. Juryen har lagt vekt på at årets vinnere har høy innovasjonsgrad og har utviklet verktøy som bidrar til å løse viktige og dagsaktuelle problemer i samfunnet på en nyskapende måte.  

Juryen mener at masteroppgaven til Eirik Sakariassen støtter opp under FNs bærekraftsmål om velfungerende institusjoner ved å bidra til å sikre allmenn tilgang til korrekt og kvalitetssikret informasjon.

Stacia Elvarettas oppgave bidrar til målet om å stoppe klimaendringene ved å redusere mengden CO2 i atmosfæren.

Juryen har bestått av følgende medlemmer:

  • Rune Dahl Fitjar, UiS, leder av juryen
  • Geir Kåre Resaland, HVL
  • Anna Rebecca Solevåg, VID i Rogaland
  • Ragnhild Wiik, BI Stavanger
  • Trym Talgø Olsen, Ungdommens fylkesråd
  • Lasse Fredheim, Rogaland fylkeskommune
  • Ole Jørgen Engelsvoll, Validé
  • Philip Lundberg Jamissen, studentrepresentant (UiS)