Juhu! Det er fortsatt mulig å svare på Studiebarometeret!

Svarfristen er utsatt til onsdag 23. november. Dermed kan du som er i ditt andre, tredje eller femte studieår fortsatt fortelle hvordan du opplever studiet ditt!

Published Endret

Studenter i gruppearbeid

Direkte innlogging til undersøkelsen.

Se hvor mange som har svart på hvert studieprogram.

Se hvordan UiS ligger an i forhold til resten av landet

Undersøkelsen tar 10 til 15 minutter og du har også fått lenke til undersøkelsen direkte i innboksen din.

Studiebarometeret er et viktig verktøy for UiS og andre høyere utdanningsinstitusjoner siden det gir informasjon om studentenes opplevde studiekvalitet. Nettportalen og data fra undersøkelsen brukes også av media, myndighetene og forskningsinstitusjoner.

Årets undersøkelse sendes ut til andre-, tredje- og femteårsstudenter og spør om samlede erfaringer på studieprogrammet, ikke på hvert av de ulike emnene. Alle studenter får de samme spørsmålene.

Undersøkelsens tema er primært ulike sider av opplevd studiekvalitet, men også motivasjon, tidsbruk og engasjement.

Studentenes mening er svært viktig for oss.  UiS ber derfor også alle undervisere ha fokus på undersøkelsen og oppfordre alle andre-, tredje- og femteårsstudenter om å svare. Vi anbefaler å sette av tid i undervisningen til å svare på undersøkelsen.