Hopp til hovedinnhold

KÅKÅnomics: Hvordan lønne lærere og sykepleiere?

Lørdag 30. oktober 2021 kl. 17:00-18:00,
Gaffel & Karaffel, Festsalen.

KÅKÅnomics 2021

Publisert: Endret:
Tid, sted, pris

Tid: Lørdag 30. oktober, kl. 17.00–18.00 Sted: Gaffel & Karaffel, Festsalen Pris: 150 kr / 75 kr Billett: Trykk for å kjøpe billett

KÅKÅnomics 2021 inviterer en sykepleier og en lærer til selv å foreslå hvordan de kan og bør lønnes i et fremtidig, bærekraftig norsk samfunn. Innlederne er riktignok også ledere av hvert sitt forbund, Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet. De innleder til et lite panel av samfunnsøkonomer som forsker på arbeidsmarkedet.

I kjølvannet av koronakrisen, hvor sykepleierne og lærerne var blant dem som tok støyten, er det naturlig å følge opp med en generell debatt om hvordan vi som samfunn kan og bør verdsette arbeidet deres. Dessuten kan debatten nå tas med forslagene i ny regjeringsplattform på bordet.

Innledninger ved:

  • Steffen Handal, lærer og leder av Utdanningsforbundet
  • Aud Hølland Riise, sykepleier og fylkesleder i Sykepleierforbundet

Deltakere:

  • Knut Røed, seniorforsker Frisch-senteret, forsker bl.a. på arbeidsmarkedsøkonomi
  • Mari Rege, professor samfunnsøkonomi Handelshøgskolen ved UiS, forsker bl.a. på arbeids- og adferdsøkonomi
  • Ola Kvaløy, dekan og professor samfunnsøkonomi Handelshøgskolen ved UiS, forsker bl.a. på organisasjons- og adferdsøkonomi
  • Ordstyrer TBA

Du er kanskje også interessert i: