Hopp til hovedinnhold

Korona-informasjon ved UiS

Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap. Slik blir universitetslivet framover!

Publisert: Endret:
UiS vender tilbake til livet nesten slik det var før koronaen.

Korona-reglene etter gjenåpningen av Norge, kort oppsummert

 • 1-meterskravet tas bort i sin helhet og arrangementer kan gå som normalt.
 • Kravet om seteregistrering og booking av lesesalsplasser gjelder ikke lenger.
 • Regler for god hygiene gjelder fortsatt. Vask hendene ofte. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet og vask hendene etterpå.
 • Bli hjemme hvis du er syk. Les mer om hva du skal gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer på FHI sine nettsider.
 • Les om hvilke tester som gjelder, hvor du får tak i dem og smittesporing på Stavanger kommunes nettsider. 
 • Stavanger kommune tilbyr vaksine til alle studenter. Du kan enten møte opp for drop in eller bestille tid.
 • Hovedregelen er at eksamen i høstsemesteret 2021 blir gjennomført som hjemmeeksamen, og denne gjelder fortsatt. Studenter må følge med på Canvas for mer informasjon.
 • For ansatte er tilstedeværelse på campus hovedregelen. Ansatte som ønsker å jobbe hjemmefra må avklare det med nærmeste leder.

Du finner mer utfyllende informasjon i boksene under.

For studenter

Her finner du spørsmål og svar for studenter om koronasituasjonen ved UiS.

Bilde tatt ovenfra av fem studenter som sitter rundt et bord med bøker og pc og jobber/studerer..

Oppdatert 29. september 2021

Alle som studerer i Stavanger, kan få satt vaksine i Stavanger kommune. Det gjelder også studenter som kommer hit fra utlandet. Du kan enten møte opp for drop in eller bestille tid. Les om hvordan du kan få vaksine.

Det anbefales test for:

 • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus.
 • Uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
 • Øvrige uvaksinerte nærkontakter

På FHI sine nettsider kan du lese mer om hva du skal gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer.

Utvidet jevnlig testing fases ut. Bruk av tidsbegrenset jevnlig testing kan vurderes i utbruddssituasjoner. Dersom det er større utbrudd, kan jevnlig testing i henhold til FHIs faglige veiledning være hensiktsmessig. Til dette formålet er selvtester anbefalt testmetode.

Dersom du tester positiv på en selvtest, anbefales det å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet.

Dersom du er smittet, eller foresatte til en som er smittet oppfordres du til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing.

Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19 skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand.

Personer som er hjemmeisolerte kan avslutte isoleringen 5 døgn etter symptomdebut og de har vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater.

Dersom den som tester positivt ikke er fullvaksinert og heller ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, teller man 5 døgn fra testdato.

Fullvaksinerte personer uten symptomer på luftveissykdom anbefales ikke testing.  Dersom de likevel skulle teste positivt, bør de holde seg isolert i 2 døgn med tanke på eventuell symptomutvikling.

 • Håndhygiene: Vask hendene ofte. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.
 • Hostehygiene: Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet og vask hendene etterpå.
 • Råd ved luftveissymptomer: Alle med symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinestatus, bør ha lav terskel for å teste seg. Råd ved nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, nedsatt almenntilstand): Hold deg hjemme. Test deg for covid-19. Dette gjelder først og fremst ungdom og voksne. Du kan enten ta hurtigtest eller en PCR-test. Hurtigtest kan du kjøpe på apotek eller butikk. Testen må være CE-merket. Hvis hurtigtesten er positiv, må du ta en PCR-test på kommunens teststasjon. Les mer om tester og smittesporing på Stavanger kommunes nettsider.  
 • Når kan man vende tilbake til skole og jobb: Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake. Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag kan man vende tilbake til jobb og skole. Ved vedvarende symptomer bør en bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og en har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør en holde seg hjemme i et par dager. Les mer på Regjeringens nettsider .
 • Når du har testet negativt for covid-19, og symptomene er milde og allmenntilstanden ikke er påvirket, behøver du ikke holde deg hjemme. Ungdom og voksne kan gå tilbake til skole/jobb når de er i bedring eller samme dag som testen tas dersom indikasjon for testing var milde og vage symptomer. Du kan gå tilbake til skole/jobb selv om du har restsymptomer som rennende nese eller lett hoste.

Alle må følge råd og anbefalinger for hvordan man skal forebygge smitte.

Har du spørsmål om smittevern som ikke er besvart her, kan du sende en e-post til beredskap@uis.no og så skal vi svare deg så raskt vi kan.

Undervisningen foregår som normalt.

Arrangementer og møter

Begrensninger på hvor mange som kan være sammen på arrangementer og møter er opphevet.

Hovedregelen er at eksamen høsten 2021 blir gjennomført som hjemmeeksamen.

Har du spørsmål knyttet til eksamen kontakt eksamen@uis.no 

Dette må du tenke på før du reiser på utveksling våren 2022.Har du spørsmål du ikke finner svar på her? 

Benytt dette skjemaet for å ta kontakt i Digital studentekspedisjon

For ansatte

Samleside for ansatte om koronasituasjonen.

Mingling i foajeen

UiS intranett finner du en samleside om koronasituasjonen. Du får tilgang med Feide-pålogging.