Hopp til hovedinnhold

Korona-informasjon ved UiS

Universitetet er åpent og vi følger de samme smittevernrådene som ellers i samfunnet.

Publisert: Endret:

Koronareglene, kort oppsummert

 • Universitetsbiblioteket og lesesaler holder åpent gjennom sommeren. Grupperom og linjeforeningsrom kan benyttes. Her finner du åpningstider for alle bibliotekene.
 • Det skal være hjemmekontor for alle som har mulighet til det, men det må være tilstrekkelig bemanning for å ivareta utdannings- og støttetjenester. Ansatte som er fullvaksinerte, eller som har fått første vaksinedose for minst tre uker siden, kan jobbe på campus når det er lavt smittetrykk uten å avklare dette med nærmeste leder. Ellers skal tilstedeværelse på campus avklares med nærmeste leder.
 • UiS legger opp til mest mulig fysisk undervisning i høstsemesteret. Inntil videre er regelen at undervisning kan gjennomføres med opptil 200 deltakere forutsatt at man kan holde 1 meter avstand i lokalet.
 • Gjeldende avstandskrav på campus er 1 meter, men med fortsatt forsterket smittevern (bruk av munnbind) der 1-meteren ikke kan overholdes.
 • Hovedregelen er at eksamen i høstsemesteret 2021 blir gjennomført som hjemmeeksamen. Studenter må følge med på Canvas for mer informasjon.
 • Arrangementer kan foregå i tråd med gjeldende nasjonale regler og anbefalinger. Ifølge koronaforskriften paragraf 13 d skal det føres oversikt over hvem som er til stede på arrangement. Se mer om fremgangsmåte under «Spørsmål og svar».
 • Møter kan gjennomføres fysisk, men det skal alltid være mulighet til å delta digitalt ved flere enn 10 deltakere.

Du finner mer utfyllende informasjon i boksene under.

For studenter

Her finner du spørsmål og svar for studenter om koronasituasjonen ved UiS. Hvis du er bekreftet smittet, oppfordrer vi deg til å ringe 417 75 566. Trinn tre i den nasjonale gjenåpningsplanen ble innført på Nord-Jæren fredag 16. juli.

Bilde tatt ovenfra av fem studenter som sitter rundt et bord med bøker og pc og jobber/studerer..

Oppdatert 20. juli 2021

Informasjon om studiestart 2021 ligger på en egen nettside. Smittevernregler som spesifikt gjelder semesteråpning, fadderfestival osv. vil du finne der.

Gå til Studiestart-siden

UiS legger opp til mest mulig fysisk undervisning i høstsemesteret. Inntil videre er regelen at undervisning kan gjennomføres med opptil 200 deltakere forutsatt at man kan holde 1 meter avstand i lokalet.

Studenter bes holde seg oppdatert i Canvas.

Munnbind 

Vi anbefaler bruk av munnbind på campus der det ikke er mulig å holde en avstand på minimum en meter.  

Lesesaler og bibliotek

Universitetsbiblioteket og lesesaler holder åpent. Grupperom og linjeforeningsrom kan benyttes. Her finner du åpningstider for alle bibliotekene

Arrangementer og møter

Arrangementer kan foregå i tråd med gjeldende nasjonale regler og anbefalinger.

Ifølge koronaforskriften paragraf 13 d skal arrangøren ha oversikt over hvem som er til stede på arrangementet for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6.  Dersom det er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger for å finne tilbake til deltakerne, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares. 

Møter kan gjennomføres fysisk, men det skal alltid være mulighet til å delta digitalt ved flere enn 10 deltakere.

Ved digital undervisning bruker du egen pc og kobler deg til nettet hjemmefra. Digital undervisning blir anvist av emneansvarlig, normalt via Canvas.

Ved problemer eller utfordringer, ta kontakt med IT-hjelp@uis.no eller IT-servicedesk-telefon: 51 83 30 00.

Hovedregelen er at eksamen våren 2021 blir gjennomført som hjemmeeksamen. Studenter må følge med på Canvas for mer informasjon.

For dem som skal ha fysisk eksamen gjelder følgende smittvernsregler.

Har du spørsmål knyttet til eksamen kontakt eksamen@uis.no 

Praksis skal gjennomføres så langt det er mulig.

Gjennomføring av praksis for studenter risikovurderes av fakultetene. Studenter får nærmere informasjon i emnet i Canvas.   

Informasjon til studenter i praksis i helseutdanninger.

Informasjon til studenter i praksis i lærerutdanninger.

Dette må du tenke på før du reiser på utveksling høsten 2021.

Det er svært viktig for UiS å vite når studenter er bekreftet smittet for å forebygge ytterligere spredning. Vi oppfordrer studenter til å ringe 417 75 566, hvis du er bekreftet smittet.

Formålet med dette er at UiS sikrer at smittevernkontoret har fått denne informasjonen og at UiS får råd for videre smittevernarbeid. Informasjonen blir behandlet i henhold til personopplysningsloven artikkel 6-1-(e)

Hvis du mistenker at du er smittet på grunn av nyoppståtte luftveissymptomer, eller dersom du har ankommet Norge fra et rødt land i løpet av de siste 10 dagene, bør du teste deg for koronavirus. Sjekk om du trenger en test på koronasjekk.noFor å avtale time for testing kan du ringe koronatelefonen på 51 91 40 30 eller ta kontakt med fastlegen din. Hvis du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19, trenger du ikke en vurdering fra fastlegen først. Det samme gjelder hvis du er nærkontakt til en bekreftet smittet person, eller etter reise i et rødt land de siste ti dagene.Du kan også bestille time elektronisk på helsenorge.no, under funksjonen timeavtaler.

I utgangspunktet gjelder vanlige regler for gyldig fravær ved obligatorisk undervisning/aktivitet og eksamen. Gyldig fravær fra obligatorisk undervisning skal dokumenteres på samme måte som ved sykdom på eksamen. Dersom du ikke klarer å skaffe en legeerklæring på forhold knyttet til koronaviruset, må du legge ved en egenmelding/ forklaring.

UiS vil så langt det er mulig legge til rette for at studenter ikke skal være skadelidende ved langvarig karantene og sykefravær grunnet koronavirus.

Dersom du ikke kan delta på obligatorisk undervisning/aktivitet eller eksamen grunnet karantene/sykdom skal du søke om gyldig fravær ved å logge deg inn på den digitale studentekspedisjonen.

 • Sett deg inn i vår smitteverninstruks for undervisningsrom og auditorier før du ankommer UiS.
 • Hold avstand og unngå kø: Alle som kommer til UiS sine campuser må vise hensyn og holde avstand til andre, og ellers følge våre smittevernregler.
 • Munnbind: Vi anbefaler bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde en avstand på minimum en meter.
 • Digital studentekspedisjon: Du kan også benytte deg av digital studentekspedisjon dersom du skal søke om tilrettelegging ved eksamen, endring av utdanningsplan m.m. 
 • Send oss en e-post. Du kan bruke følgende e-postadresser:

  *Studentekspedisjon (for spørsmål om studentbetaling/studentkort/generelle spørsmål): studeksp@uis.no

  *Studieveiledning (for spørsmål om studievalg/reglementer og grader/tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne): studieveiledning@uis.no

  *Studentweb (for spørsmål om utdanningsplaner/semesterregistrering): studentweb-hjelp@uis.no
 • *IT-hjelp (hvis problemer med å aktivere IT-bruker): it-hjelp@uis.no

Alle må følge råd og anbefalinger for hvordan man skal forebygge smitte. Les mer om avstand, karantene og isolering på Folkehelseinstituttets nettside.

UiS anbefaler alle å laste ned FHIs smittesporingsapp.

Har du spørsmål om smittevern som ikke er besvart her, kan du sende en e-post til beredskap@uis.no og så skal vi svare deg så raskt vi kan.

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) har samtaletilbud for studenter du kan benytte deg av. Vi har også en samleside med oversikt over tilbud og arrangement.

Du kan også ringe studenttelefonen. Det er et gratis, anonymt og landsdekkende lavterskeltilbud til alle studenter. Telefonen er nattåpen fra kl. 17:00-07:00 hver dag. Den er åpen både hverdager, helger og helligdager. Ring 116 123, og trykk «3».

Hvis du trenger psykiatrisk sykepleier, ring Stavanger legevakt (116 117) og avtal time

Fastlegen kan også henvise deg videre til relevante tilbud

Ved selvmordsfare kan du ringe

51 51 59 59: TIPS-telefonen, Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser, hverdager 8-15

22 40 00 40: Kirkens SOS (laveste terskel for hjelp, tilgjengelig 24 timer i døgnet)

Vi har samlet informasjon om arrangementer, kurs- og gruppetilbud med mer på denne siden. Studentsamskipnaden i Stavanger har også en egen app som introduserer deg til studentlivet.

Vi anbefaler at man enten går, sykler eller kjører bil til campus. Bruk munnbind dersom du må bruke buss, tog, båt eller taxi.

Se Folkehelseinstituttets råd til passasjerer

Ta kontakt med Studentsamskipnaden i Stavanger – SiS Bolig.

Internasjonale og lokale studenter ved UiS følger samme råd og retningslinjer. Her er lenker til mer info:

Ta kontakt med ditt fakultet for informasjon om tilrettelegging.

På Lånekassens nettsider finner du oppdatert informasjon om utbetaling av lån og stipend, samt relevante kontaktpunkter.

Følg med på hvilke ordninger som gjelder på Lånekassens nettsider.Har du spørsmål du ikke finner svar på her? 

Benytt dette skjemaet for å ta kontakt i Digital studentekspedisjon

Smitteverninstruks for opphold på campus

Universitetet følger de samme smittevernrådene som ellers i arbeidslivet. Alle som oppholder seg på campus må i tillegg sette seg inn i smitteverninstruks for UiS.

koronavirus illustrasjon

Oppdatert 20. juli 2021

Studenter og ansatte har et selvstendig ansvar for å ivareta egen helse og å følge de smitteverntiltak som gjelder til enhver tid. Alle må følge Folkehelseinstituttets sine instruksjoner for smittevern og Stavanger kommunes smittevernråd og regler. 

UiS har tilrettelagt for at alle skal kunne holde minst 1 meter avstand i de fleste undervisningssituasjoner, og følgende gjelder for undervisningsrom og auditorier:

 • Alle spriter hendene før de går inn i undervisningsrommet. Dispensere står ved inngangen, og flasker med håndsprit finnes i rommet.
 • Ingen benytter de setene som er sperret av.
 • Alle har ansvar for desinfisering av sin plass før forelesning. Servietter ligger ved inngang.
 • Hold minst 1 meters avstand når du går inn og ut av rom.

Vi anbefaler bruk av munnbind på campus der det ikke er mulig å holde en avstand på minimum 1 meter.

I undervisningssituasjoner hvor fakultetet ditt har valgt å anbefale eller kreve bruk av munnbind, vil du få munnbind utdelt.

Når du skal bruke munnbind er det viktig at du bruker det riktig. Se korrekt bruk av medisinsk munnbind og korrekt bruk av tøymunnbind.

Smittevernsinstruks for forelesere

 • Foreleser har ansvar for desinfisering av sin plass og utstyr før bruk. Servietter ligger tilgjengelig. 
 • Forelesere tar ansvar for påminnelse av gjeldende smitteverninstruks for undervisningsrom og auditorier.

Smittevernsinstruks for møteledere

 • Møteleder har ansvar for desinfisering av sin plass og utstyr før bruk. Servietter ligger tilgjengelig. 
 • Alle har ansvar for desinfisering av sin plass før møtet. Servietter ligger tilgjengelig. 

Avdeling for bygg og arealforvaltning ved renhold har ansvar for etterfylling. Ved mangler – ta kontakt på telefon 976 96 442. 

Sikresiden.no

UH-sektorens beredskapsside med informasjon om koronapandemien.

Åpningstider og transport

UiS er åpent for studenter, ansatte og gjester. Åpningstider i alle bygg er kl. 7.45 – 20.00. Her finner du mer informasjon om transport og åpningstider.

Etter stengetid trenger du adgangskort for å komme inn i bygningene.

Transport

Vi anbefaler at man enten går, sykler eller kjører bil til campus. Om kollektivtransport må benyttes, bør rushtiden unngås, og Folkehelseinstituttets råd til passasjerer må overholdes.

SiS kafé

Her finner du åpningstider til kafeene på campus.

SiS bokhandel

Åpningstider er hver ukedag mellom 08.00 og 15.30.

Bibliotek

Her finner du åpningstider for alle bibliotekene. Leseplass på biblioteket må bestilles på forhånd, opptil en uke fram i tid. Kurs og veiledning foregår hovedsakelig digitalt.

Arkeologisk museum

Se åpningstider til museet og Kafé Ask og Embla.

For ansatte

Samleside for ansatte om koronasituasjonen.

Mingling i foajeen

UiS intranett finner du en samleside om koronasituasjonen. Du får tilgang med Feide-pålogging.