Hopp til hovedinnhold

Korona-informasjon ved UiS

Regjeringen har justert gjeldende nasjonale smitteverntiltak fra og med lørdag 15. januar. Det blir økt fysisk undervisning for studentene, og økt tilstedeværelse på campus for ansatte. Slik blir de nasjonale og regionale smitteverntiltakene gjennomført ved UiS.

Publisert: Endret:
Meteren, smittevern og testing gjelder i ukene framover. Målet er imidlertid mer mingling i framtiden.
Oppdatert 15. JANUAR 2022
Regler og anbefalinger for UiS
 • UiS holder åpent med smittevernfaglig forsvarlig drift. Det innebærer at alle holder 1 meters avstand på våre campuser, bruker munnbind der de ikke kan holde meteren, og sørger for nødvendig utlufting av lokaler.  
 • Undervisningen våren 2022 gjennomføres som hovedregel fysisk på campus i samsvar med gjeldende timeplan og smittevernhensyn.  
 • UiS legger til rette for at man kan holde en meters avstand både i grupperom og i auditorier.  
 • Undervisning av mindre grupper i undervisningsrom bør begrenses til maks 30 personer. Studenter som får undervisning i auditorier skal ha faste tilviste plasser og antallet skal ikke overstige 200. Avstandsanbefalingen kan fravikes der det er nødvendig for gjennomføringen av undervisningen.  
 • Det skal ifølge Regjeringen legges opp til jevnlig testing av studenter. UiS jobber med å planlegge hvordan dette skal foregå, blant annet hvordan studenter kan få tak i tester.  
 • Hovedregelen våren 2022 er at eksamener ved UiS skal gjennomføres som digitale hjemmeeksamener. Studenter vil få beskjed i Canvas om eksamener av faglige grunner vil bli avholdt på campus.  
 • Disputaser kan gjennomføres fysisk dersom det er mulig innenfor gjeldende smitteverntiltak.  
 • UiS legger fortsatt til rette for hjemmekontor blant sine ansatte når det er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet. Tilstedeværelse på campus forutsettes for de som skal ha fysisk undervisning. Den enkelte enhet har ansvar for at det er tilstrekkelig bemanning på campus for å ivareta fysisk undervisning, eksamen, forskning og støttetjenester. 
 • Gjeldende antallsbegrensning på private arrangementer på offentlig sted: maks 30 personer (minnestund: 50) og utendørs: maks 50, mens offentlige arrangement uten faste tilviste plasser er på maks 30 personer, og med faste tilviste plasser: maks 200 personer. For arrangementer er det munnbindpåbud for publikum. ​​​​​​​
Les alle nasjonale tiltak fra 15. januar


Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av tiltaksnivået i begynnelsen av februar.


Vaksinering på campus ​​​​​​​​​​​​
 • Stavanger kommune sin vaksinebuss kommer til campus Ullandhaug onsdag 19. januar og onsdag 2. februar fra kl. 09.00 til 14.30. Dette er et tilbud både til studenter, ansatte og andre.  
 • Stavanger kommune tilbyr ellers vaksine til alle studenter. Du kan enten møte opp for drop-in eller bestille tid. 
Husk også ​​​​​​​​​​​​
 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.  
 • Treff andre utendørs når det er mulig.  
 • Vask hendene ofte. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet og vask hendene etterpå​​​​​​​ 
 • Bli hjemme hvis du er syk! Les mer om hva du skal gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer på FHI sine nettsider. 
 • Bruk av munnbind er også påbudt når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer. Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted. 
Du finner mer utfyllende informasjon i boksene under.

For studenter

Her finner du spørsmål og svar for studenter om koronasituasjonen ved UiS.

Bilde tatt ovenfra av fem studenter som sitter rundt et bord med bøker og pc og jobber/studerer..

Oppdatert 14. desember 2021

Studenttelefonen er et gratis og anonymt lavterskeltibud for alle studenter og elever som trenger noen å snakke med. Vi har god kjennskap til studentlivet, og vi har taushetsplikt.

Studentsamskipnaden i Stavanger har flere hjelpetilbud for studenter som kan være til nytte

Stavanger kommune sin vaksinebuss kommer til campus Ullandhaug onsdag 19. januar og onsdag 2. februar fra kl. 09.00 til 14.30. Dette er et tilbud både til studenter, ansatte og andre. 

Alle som studerer i Stavanger, kan få satt vaksine i Stavanger kommune. Det gjelder også studenter som kommer hit fra utlandet. Du kan enten møte opp for drop in eller bestille tid. Les om hvordan du kan få vaksine.

På FHI sine nettsider kan du lese mer om hva du skal gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer.

Dersom du tester positiv på en selvtest, anbefales det å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet.

Hvis du blir smittet av covid-19, må du gå i isolasjon. Les mer om testing, karantene og isolasjon hos HelseNorge.

Regler for karantene er avhengig av vaksinestatus og av om du er husstandsmedlem. Les mer på FHI sin side om nærkontakter og isolering. Her finner du også informasjon om hva du skal gjøre dersom du er øvrig nærkontakt.

 • Håndhygiene: Vask hendene ofte. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.
 • Hostehygiene: Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet og vask hendene etterpå.
 • Lufting i møterom: UiS har kontinuerlig drift på ventilasjon. Hver enkelt kan sørge for å holde vinduer og dører åpne for å ventilere godt på møterom og mindre seminarrom.
 • Råd ved luftveissymptomer: Alle med symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinestatus, bør ha lav terskel for å teste seg. Råd ved nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, nedsatt almenntilstand): Hold deg hjemme. Test deg for covid-19. Dette gjelder først og fremst ungdom og voksne. Du kan enten ta hurtigtest eller en PCR-test. Hurtigtest kan du kjøpe på apotek eller butikk. Testen må være CE-merket. Hvis hurtigtesten er positiv, må du ta en PCR-test på kommunens teststasjon. Les mer om tester og smittesporing på Stavanger kommunes nettsider.  
 • Når kan man vende tilbake til skole og jobb: Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake. Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag kan man vende tilbake til jobb og skole. Ved vedvarende symptomer bør en bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og en har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør en holde seg hjemme i et par dager. Les mer på Regjeringens nettsider .
 • Når du har testet negativt for covid-19, og symptomene er milde og allmenntilstanden ikke er påvirket, behøver du ikke holde deg hjemme. Ungdom og voksne kan gå tilbake til skole/jobb når de er i bedring eller samme dag som testen tas dersom indikasjon for testing var milde og vage symptomer. Du kan gå tilbake til skole/jobb selv om du har restsymptomer som rennende nese eller lett hoste.

Alle må følge råd og anbefalinger for hvordan man skal forebygge smitte.

Har du spørsmål om smittevern som ikke er besvart her, kan du sende en e-post til beredskap@uis.no og så skal vi svare deg så raskt vi kan.

 • Undervisningen våren 2022 gjennomføres i hovedsak fysisk på campus i samsvar med gjeldende timeplan innenfor gjeldende smittevernhensyn.  
 • UiS legger til rette for at man kan holde en meters avstand både i grupperom og i auditorier.  
 • Mindre grupper som får undervisning i grupperom begrenses til maks 30. Studenter som får undervisning i auditorier skal ha fast tilviste plasser og antallet skal ikke overstige 200. Avstandsanbefalingen kan fravikes der det er nødvendig for gjennomføringen av undervisningen.  

Hovedregelen våren 2022 er at eksamener ved UiS skal gjennomføres som digitale hjemmeeksamener. Studenter vil få beskjed i Canvas om eksamener av faglige grunner vil bli avholdt på campus.  

Har du spørsmål knyttet til eksamen kontakt eksamen@uis.no 

Hvis du tester positivt i dagene etter en eksamen, oppfordrer vi deg til å gi beskjed til UiS beredskapstelefon: 417 75 566. Formålet er å varsle de som har sittet nærmest deg, som kan ha blitt utsatt for smitte. Navnet ditt vil ikke deles med andre enn eksamenskontoret, som vil finne frem til dine nærkontakter på eksamen.

UiS forholder seg til gjeldende nasjonale og regionale koronaregler og anbefalinger ved gjennomføring av eksamen. Det skal være trygt å gjennomføre eksamen på campus.

Hovedregelen ved UiS er hjemmeeksamen dette semesteret, men etter en faglig vurdering av det enkelte emne har vi har valgt at rundt 20 prosent av våre eksamener skal gjennomføres fysisk på campus. De fleste  universiteter i Norge gjennomfører enkelte eksamener med fysisk oppmøte dette semesteret, med unntak av USN, BI og Høgskolen i Volda.

 • Det er lagt til rette for minst en meters avstand mellom kandidatene.
 • UiS anbefaler å bruke munnbind når du går ut og inn av eksamenslokalet. Har du ikke med munnbind på eksamensdagen og ønsker det, vil du kunne få utdelt dette i eksamenslokalet. 
 • Eksamensvakter vil oppfordre studenter som stiller med tydelige symptomer på korona om å forlate eksamenslokalet.

Hva gjør du om du er syk eller har symptomer på eksamensdagen?

Bli hjemme hvis du er syk! Les mer om hva du skal gjøre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer på FHI sine nettsider. 

Du må søke om gyldig fravær i Digital Studentekspedisjon. Fristen er 5 hverdager etter eksamen. Du behøver ikke legeerklæring ved sykdom da ordningen med egenmelding utvides ut høstsemesteret 2021. Dersom du innvilges gyldig fravær, kan du melde deg opp til ny og utsatt eksamen (konteeksamen). Du må selv melde deg opp i StudentWeb. Frist for oppmelding er 20. januar for eksamen som ble avholdt i høstsemesteret.

Dette må du tenke på før du reiser på utveksling våren 2022.

Dette må du tenke på før du reiser på utveksling høsten 2022.Har du spørsmål du ikke finner svar på her? 

Benytt dette skjemaet for å ta kontakt i Digital studentekspedisjon

For ansatte

Samleside for ansatte om koronasituasjonen.

Mingling i foajeen

UiS intranett finner du en samleside om koronasituasjonen. Du får tilgang med Feide-pålogging.