Kunstverk fra UiS henger på KODE i Bergen

1. april åpner KODE utstillingen «Det skeive blikket», og et av maleriene som stilles ut er Odd Nerdrums «Par», utlånt av Universitetet i Stavanger.

Published Sist oppdatert

Kunstverket Par av Odd Nerdrum

UiS sin kunstsamling teller hele 611 kunstverk, med Odd Nerdrums «Par» som ett av de mest sentrale. Maleriet, som er fra 1974, ble innkjøpt av det som den gang var Rogaland distriktshøgskole, og har dermed vært i UiS stt eie i snart 50 år.

Konservert før utlån

Maleriet har hengt i en korridor i Kjølv Egelandshus på Ullandhaug, og i forkant av utlånet til Bergen har det blitt konservert av Lise Chantrier Aasen, malerikonservator ved Arkeologisk museum, UiS.
Aasen antok at maleriet trengte lett overflaterensing, det vil si å fjerne støv og smuss fra overflaten, i tillegg til konsolidering, som betyr å feste løs maling med lim.

Men det viste seg at maleriet trengte en litt mer omfattende behandling etter mange år på veggen, sier Aasen. Hun har skrevet en tilstandsrapport om kunstverket, og blant annet markert skader som kan være bekymringsfulle. Denne rapporten har fulgt med maleriet til Bergen, for at mottakerne skulle ha best mulig utgangspunkt når det skulle henges opp.

I midten av mars ble «Par» sendt til Bergen, forsvarlig pakket og med en forsikret kunsttransport.  Via teams overså Aasen utpakking og tilstandssjekk av kunstverket da det ankom KODE, og hun var digitalt til stede da maleriet ble hengt på veggen.

Kurator via skjerm

Utstillingen «Det skeive blikket» som åpner i Bergen i april er en del av KODEs markering av Skeivt kulturår, som er en del av en landsomfattende markering for at det i 2022 er 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert i Norge.

Systematisk arbeid med kunstsamlingen

UiS har de siste årene arbeidet systematisk med å registrere og få oversikt over tilstanden til kunstverkene som eies av universitetet.

Gjennomgang av UiS sin kunstsamling

Lise Aasen, malerikonservator

Kunstsamlinga til UiS skal fram i lyset
Denne jobben er det Aasen som har hatt ansvar for, og nå har UiS svært god oversikt over sin egen kunstsamling.
- Men jeg får fortsatt vite om bortgjemte kunstverk som endelig dukker opp, forteller konservatoren.
UiS har også et eget kunstmagasin, hvor det som ikke er utstilt blir oppbevart i egnede lokaler.

Her finner du en nettside som presenterer noen av kunstverkene UiS eier.

Og dersom man lurer på hvor UiS sine mange kunstverk henger, kan man gå inn på Maze map, der noen av kunstverkene er markert.

Tekst: Ragnhild Nordahl Næss
Foto: Lise Chanterier Aasen