Lanserer ressursportal for lærerutdannere

Nå får lærerutdannere enkel tilgang til relevante ressurser fra forskning, praksis og politikk. UHR-Lærerutdanning og Kunnskapssenter for utdanning har gått sammen om å utvikle Lærerutdanningsportalen, som skal bidra til videreutvikling av forskningsbaserte lærerutdanninger.

Published Endret
Lærerutdanningsportalen

Lærerutdanningsportalen: En ressursbank for de som utdanner lærere  
Portalen består av forskningsbaserte ressurser om lærerutdanninger:  
Systematiske kunnskapsoversikter, levende kart, eksempler på forskningsbasert innovasjon og praksis, evalueringer og policy dokumenter, webinarer og podkaster.   

Lærerutdanningsportalen lanseres nå, men den vil alltid være under utvikling. (Foto: Getty Images)  

 Lærerutdanningsportalen er et initiativ fra UHR-Lærerutdanning.   

Besøk portalen her: Velkommen til Lærerutdanningsportalen 

– Kunnskapssenter for utdanning har i oppgave å sammenstille og formidle forskning for utdanningssektoren, og dermed var det enkelt å bli enige om et samarbeid, sier senterleder, Elaine Munthe.

– Vi ønsket å utvikle et nettsted som gjør det enkelt for lærerutdannere å få tak i relevant informasjon som de har bruk for i eget arbeid med utvikling av lærerutdanning, forteller initiativtakeren, Kirsti Lyngvær Engelien (UiO). Lærerutdanninger skal være forskningsbaserte, og da er det viktig at det også er enkelt å finne fram til relevant forskning, samt forskningsbaserte eksempler på praksiser i lærerutdanninger.    

Nå er portalen klar for lansering.  

– Dette er en ressursbank for lærerutdannere, som skal bidra i videreutvikling av forskningsbaserte lærerutdanninger, sier Munthe.

Lærerutdanningsportalen har et redaksjonsråd hvor UHR-Lærerutdanning, lærerstudenter og KSU er representert. KSU har det formelle redaktøransvaret og er opptatt av god dialog med lærerutdannere for å sikre at innholdet er relevant.   

– Forskningsartikler som legges ut på portalen vil primært være systematiske kunnskapsoversikter som forskere ved KSU eller ved andre institusjoner i Norge eller internasjonalt har skrevet. Men i tillegg til det, arbeider vi med å lage en database over nordisk forskning på lærerutdanninger. Vi gleder oss til å kunne lansere den, og håper den er klar i løpet av vinteren, forklarer Munthe.    

Glad for resultatet

Leder av UHR-Lærerutdanning, og dekan ved Høgskulen på Vestlandet, Asle Holthe

Leder av UHR-Lærerutdanning, og dekan ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Asle Holthe, er glad for at vedtaket som ble gjort av UHR-LU har et konkret resultat.   

– Nå er det viktig at alle lærerutdanninger bidrar til portalen, sier han.    

Lærerutdanningsportalen lanseres nå, men den vil alltid være under utvikling. Sammen med redaksjonsrådet og med god hjelp av lærerutdannere i hele landet, skal KSU videreutvikle portalen og sikre at innholdet oppdateres kontinuerlig med forskning og gode eksempler og modeller som er utviklet gjennom forsknings- og utviklingsarbeid i lærerutdanninger. Lærerutdanningsportalen vil gi et grunnlag for videreutvikling av nasjonale retningslinjer. 

– Jeg håper flest mulig tar i bruk portalen, og at vi sammen kan videreutvikle den, og dermed også utvikle lærerutdanninger gjennom deling av forskning og erfaringer, sier Holthe.   

Senterleder
51833530
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Kunnskapssenter for utdanning