Hopp til hovedinnhold

Ledige stillinger ved UiS

Det finnes mange spennende og attraktive stillinger ved UiS, les mer om den enkelte stilling på jobbnorge.no ved å trykke på den blå pilen.

Publisert: Endret:
 • Forsker i havbruksøkonomi og sjømatmarkeder  

  Organisasjonsenhet: Handelshøgskolen ved UiS, Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring

  Søknadsfrist: 30. juni 2022

 • Stipendiat i pedagogikk  

  Organisasjonsenhet: Institutt for kultur- og språkvitenskap

  Søknadsfrist: 6. juli 2022

 • Førsteamanuensis i idrettsvitenskap  

  Organisasjonsenhet: Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

  Søknadsfrist: 6. juli 2022

 • HR-rådgivar innanfor leiar- og kompetanseutvikling  

  Organisasjonsenhet: HR-avdelingen

  Søknadsfrist: 10. juli 2022

 • Stipendiat innen kreftmetabolisme i 3D kreftmodeller  

  Organisasjonsenhet: Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

  Søknadsfrist: 15. juli 2022

 • Postdoktor i digital tvillingmodellering av maskinlærings forsterket maskineri  

  Organisasjonsenhet: Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

  Søknadsfrist: 18. juli 2022

 • Stipendiat i samfunnsøkonomi  

  Organisasjonsenhet: Handelshøgskolen ved UiS, Avdeling for samfunnsøkonomi og finans

  Søknadsfrist: 20. juli 2022

 • Stipendiat i undergrunns-geovitenskap  

  Organisasjonsenhet: Institutt for energiressurser

  Søknadsfrist: 29. juli 2022

 • Stipendiat i informatikk (Kooperative intelligente transportsystemer C-ITS)  

  Organisasjonsenhet: Institutt for data- og elektroteknologi

  Søknadsfrist: 31. juli 2022

 • Elektroingeniør  

  Organisasjonsenhet: Laboratorium IEP

  Søknadsfrist: 31. juli 2022

 • Førsteamanuensis i by- og regionalplanlegging  

  Organisasjonsenhet: Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

  Søknadsfrist: 3. august 2022

 • Professor/førsteamanuensis i industriell økonomi  

  Organisasjonsenhet: Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

  Søknadsfrist: 3. august 2022

 • Stipendiat i distribuerte energisystemer  

  Organisasjonsenhet: Institutt for energi- og petroleumsteknologi

  Søknadsfrist: 3. august 2022

 • Postdoktor i helsevitenskap  

  Organisasjonsenhet: Avdeling for folkehelse

  Søknadsfrist: 7. august 2022

 • Forskningsadministrativ rådgivar  

  Organisasjonsenhet: Fakultetsadministrasjonen HV

  Søknadsfrist: 7. august 2022

 • Forsker i bildebehandling og maskinlæring  

  Organisasjonsenhet: Institutt for data- og elektroteknologi

  Søknadsfrist: 8. august 2022

 • Førstekonsulent innenfor internasjonal studentmobilitet  

  Organisasjonsenhet: Utdanningsavdelingen, Internasjonal seksjon

  Søknadsfrist: 10. august 2022

 • Rådgiver innenfor finansiering og oppfølging av internasjonale utdanningprosjekt  

  Organisasjonsenhet: Utdanningsavdelingen, Internasjonal seksjon

  Søknadsfrist: 10. august 2022

 • Instituttleder  

  Organisasjonsenhet: Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

  Søknadsfrist: 14. august 2022

 • Senterleder  

  Organisasjonsenhet: Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

  Søknadsfrist: 14. august 2022

 • Stipendiat i kybernetikk  

  Organisasjonsenhet: Institutt for data- og elektroteknologi

  Søknadsfrist: 15. august 2022

 • Stipendiat i offshore vindenergi  

  Organisasjonsenhet: Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

  Søknadsfrist: 15. august 2022

 • Overingeniør i maskinteknologi, marin- og offshoreteknologi  

  Organisasjonsenhet: Laboratorium IMBM

  Søknadsfrist: 15. august 2022

 • Avdelingsleder - Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring  

  Organisasjonsenhet: Handelshøgskolen ved UiS

  Søknadsfrist: 16. august 2022

 • Avdelingsleder - Avdeling for regnskap og rettsvitenskap  

  Organisasjonsenhet: Handelshøgskolen ved UiS

  Søknadsfrist: 16. august 2022

 • NCS2030 - Stipendiat i Applied Data Science  

  Organisasjonsenhet: Institutt for data- og elektroteknologi

  Søknadsfrist: 28. august 2022

 • Førsteamanuensis i Computational Engineering  

  Organisasjonsenhet: Institutt for energiressurser

  Søknadsfrist: 31. august 2022

 • NCS2030 - Stipendiat i undergrunns-geovitenskap  

  Organisasjonsenhet: Institutt for energiressurser

  Søknadsfrist: 31. august 2022

 • NCS2030 - Stipendiat i reservoarteknologi/fysikalsk kjemi  

  Organisasjonsenhet: Institutt for energiressurser

  Søknadsfrist: 31. august 2022

 • NCS2030 - Stipendiat i kalibrering av sannsynlighetsbaserte prognoser  

  Organisasjonsenhet: Institutt for energiressurser

  Søknadsfrist: 31. august 2022

 • NCS2030 - Stipendiat i reservoarteknologi/fysikalsk kjemi  

  Organisasjonsenhet: Institutt for energiressurser

  Søknadsfrist: 31. august 2022

 • NCS2030 - Stipendiat i robust reservoarstyring for trygg og effektiv anvendelse og lagring av CO2 og hydrogen  

  Organisasjonsenhet: Institutt for energiressurser

  Søknadsfrist: 31. august 2022

 • Stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid: samtidsdans  

  Organisasjonsenhet: Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon

  Søknadsfrist: 4. september 2022

 • Førsteamanuensis/universitetslektor i intensivsykepleie  

  Organisasjonsenhet: Avdeling for omsorg og etikk

  Søknadsfrist: 4. september 2022

 • Stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid: jazz og improvisert musikk  

  Organisasjonsenhet: Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon

  Søknadsfrist: 4. september 2022

Les mer om jobb ved UiS:

Læringsmiljøsenteret søker ny senterleder

Universitetet i Stavanger har ledig åremålsstilling som senterleder ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsfors...

Vil du bli UiS-ambassadør?

UiS søker etter studenter som har lyst og anledning til å være med å rekruttere nye studenter. Alle som studerer ved UiS...

Vi søker veiledere til Læringsmiljøprosjektet

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til barnehager og skoler som ønsker å forbedre og videreutvikle arbeidet med å fremm...

Ledige stillingar ved Handelshøgskolen ved UiS

Vi søker nye kollegaer til følgjande stillingar:

Innovasjonsavdelingen ved UiS søker studentassistent

Studerer du multimedieproduksjon eller andre relevante studier på UiS, og kan bidra til design og produksjon av multimed...

Stilling ledig: Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk/lesevitenskap

Lesesenteret har ledig inntil to stillinger som førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk/lesevitenskap

Jobb ved UiS: søkeprosessen

Universitetet trenger stadig nye medarbeidere som kan bidra til å styrke vår aktivitet innenfor utdanning, forskning, ku...

Karriere og videreutvikling

Et av universitetets strategiske målsettinger er å være en åpen, brukerorientert og lærende organisasjon, kjent for et g...

Ny ved UiS

Velkommen! Du har nå blitt en del av en samfunnsviktig organisasjon i spennende utvikling. På denne siden finner du nytt...

UiS som arbeidsplass

Vårt samfunnsoppdrag er høyere utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, formidling og innovasjon. Dette opp...