Hopp til hovedinnhold

Ledige stillinger ved UiS

Det finnes mange spennende og attraktive stillinger ved UiS, les mer om den enkelte stilling på jobbnorge.no ved å trykke på den blå pilen.

Publisert: Endret:
 • Feltarkeologer 2022  

  Organisasjonsenhet: Arkeologisk museum, Avdeling for fornminnevern

  Søknadsfrist: Løpende

 • Stipendiat i miljø og bærekraftig utvikling  

  Organisasjonsenhet: Institutt for medie- og samfunnsfag

  Søknadsfrist: 25. januar 2022

 • Stipendiat i modellering av CO2 lagring i porøse media  

  Organisasjonsenhet: Institutt for energi- og petroleumsteknologi

  Søknadsfrist: 27. januar 2022

 • Førsteamanuensis i biologisk kjemi/cellebiologi  

  Organisasjonsenhet: Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

  Søknadsfrist: 30. januar 2022

 • Førsteamanuensis i elektroteknologi (medisinsk teknologi)  

  Organisasjonsenhet: Institutt for data- og elektroteknologi

  Søknadsfrist: 30. januar 2022

 • Stipendiat i informatikk (5G kjøretøykommunikasjon)  

  Organisasjonsenhet: Institutt for data- og elektroteknologi

  Søknadsfrist: 30. januar 2022

 • Postdoktor i kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS)  

  Organisasjonsenhet: Institutt for data- og elektroteknologi

  Søknadsfrist: 30. januar 2022

 • Dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet  

  Organisasjonsenhet: Det helsevitenskapelige fakultet

  Søknadsfrist: 31. januar 2022

 • Rådgjevar innanfor utdannings- og forskingsadministrasjon  

  Organisasjonsenhet: Fakultetsadministrasjonen SV

  Søknadsfrist: 31. januar 2022

 • Stipendiat i kjemi og biovitenskap (PHARMASEA)  

  Organisasjonsenhet: Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi

  Søknadsfrist: 31. januar 2022

 • Stipendiat i samfunnsøkonomi  

  Organisasjonsenhet: Handelshøgskolen ved UiS, Avdeling for samfunnsøkonomi og finans

  Søknadsfrist: 31. januar 2022

 • Førsteamanuensis i strategi  

  Organisasjonsenhet: Handelshøgskolen ved UiS, Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring

  Søknadsfrist: 1. februar 2022

 • Stipendiat i regnskap/bedriftsøkonomi  

  Organisasjonsenhet: Handelshøgskolen ved UiS, Avdeling for regnskap og rettsvitenskap

  Søknadsfrist: 1. februar 2022

 • Stipendiat i ledelse av leveringskjeder  

  Organisasjonsenhet: Handelshøgskolen ved UiS, Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring

  Søknadsfrist: 1. februar 2022

 • Stipendiat i markedsføring  

  Organisasjonsenhet: Handelshøgskolen ved UiS, Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring

  Søknadsfrist: 1. februar 2022

 • Stipendiat i innovasjon og regionale studier  

  Organisasjonsenhet: Handelshøgskolen ved UiS, Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring

  Søknadsfrist: 1. februar 2022

 • Universitetslektor i anestesisykepleie  

  Organisasjonsenhet: Avdeling for kvalitet og helseteknologi

  Søknadsfrist: 1. februar 2022

 • Stipendiat i miljø-/innovasjonsøkonomi  

  Organisasjonsenhet: Handelshøgskolen ved UiS, Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring

  Søknadsfrist: 1. februar 2022

 • Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt  

  Organisasjonsenhet: Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

  Søknadsfrist: 1. februar 2022

 • HR-direktør  

  Organisasjonsenhet: HR-avdelingen

  Søknadsfrist: 1. februar 2022

 • Overingeniør i datateknikk  

  Organisasjonsenhet: Laboratorium IDE

  Søknadsfrist: 1. februar 2022

 • Professor/førsteamanuensis i prehospital akuttmedisin  

  Organisasjonsenhet: Avdeling for kvalitet og helseteknologi

  Søknadsfrist: 1. februar 2022

 • Førsteamanuensis/ universitetslektor i prehospital akuttmedisin  

  Organisasjonsenhet: Avdeling for kvalitet og helseteknologi

  Søknadsfrist: 1. februar 2022

 • Universitetslektor i paramedisin  

  Organisasjonsenhet: Avdeling for kvalitet og helseteknologi

  Søknadsfrist: 1. februar 2022

 • Stipendiat i offshoreteknologi (offshore fiskeoppdrett og marin fornybar energi)  

  Organisasjonsenhet: Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

  Søknadsfrist: 3. februar 2022

 • Kommunikasjons- og markedsrådgiver  

  Organisasjonsenhet: Fakultetsadministrasjonen UH

  Søknadsfrist: 6. februar 2022

 • Arrangementsansvarlig  

  Organisasjonsenhet: Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

  Søknadsfrist: 7. februar 2022

 • Språkrådgjevar og arrangementsansvarleg  

  Organisasjonsenhet: Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

  Søknadsfrist: 7. februar 2022

 • Marknads- og kommunikasjonsrådgjevar  

  Organisasjonsenhet: Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

  Søknadsfrist: 7. februar 2022

 • Kommunikasjonsrådgjevar  

  Organisasjonsenhet: Fakultetsdministrasjonen HH-UiS

  Søknadsfrist: 7. februar 2022

 • Stipendiat i medisin  

  Organisasjonsenhet: Avdeling for folkehelse

  Søknadsfrist: 9. februar 2022

 • Professor i designmetodikk og innovasjonsprosesser  

  Organisasjonsenhet: Norsk hotellhøgskole

  Søknadsfrist: 9. februar 2022

 • Avdelingsleder - Avdeling for folkehelse  

  Organisasjonsenhet: Det helsevitenskapelige fakultet

  Søknadsfrist: 10. februar 2022

 • Prosjektleder for ECIU University  

  Organisasjonsenhet: Utdanningsavdelingen, Internasjonal seksjon

  Søknadsfrist: 10. februar 2022

 • Stipendiat i fysikk  

  Organisasjonsenhet: Institutt for matematikk og fysikk

  Søknadsfrist: 14. februar 2022

 • Stipendiat i arkeobotanikk/miljøhistorie  

  Organisasjonsenhet: Arkeologisk museum, Avdeling for fornminnevern

  Søknadsfrist: 28. februar 2022

 • Stipendiat innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten  

  Organisasjonsenhet: Avdeling for kvalitet og helseteknologi

  Søknadsfrist: 28. februar 2022

 • Stipendiat i utdanningsvitenskap  

  Organisasjonsenhet: Institutt for barnehagelærerutdanning

  Søknadsfrist: 28. februar 2022

 • Postdoktor pedagogikk  

  Organisasjonsenhet: Institutt for barnehagelærerutdanning

  Søknadsfrist: 28. februar 2022

 • Instituttleder ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging  

  Organisasjonsenhet: Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

  Søknadsfrist: 10. mars 2022

 • Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse (to stillinger)  

  Organisasjonsenhet: Handelshøgskolen ved UiS, Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring

  Søknadsfrist: 15. mars 2022

Les mer om jobb ved UiS:

Innovasjonsavdelingen ved UiS søker studentassistent

Studerer du multimedieproduksjon eller andre relevante studier på UiS, og kan bidra til design og produksjon av multimed...

Vil du bli UiS sin neste studentambassadør?

UiS søker etter studenter som har lyst og anledning til å være med å rekruttere nye studenter. Alle som studerer ved UiS...

Stilling ledig: Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk/lesevitenskap

Lesesenteret har ledig inntil to stillinger som førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk/lesevitenskap

Jobb ved UiS: søkeprosessen

Universitetet trenger stadig nye medarbeidere som kan bidra til å styrke vår aktivitet innenfor utdanning, forskning, ku...

Karriere og videreutvikling

Et av universitetets strategiske målsettinger er å være en åpen, brukerorientert og lærende organisasjon, kjent for et g...

Ny ved UiS

Velkommen! Du har nå blitt en del av en samfunnsviktig organisasjon i spennende utvikling. På denne siden finner du nytt...

UiS som arbeidsplass

Vårt samfunnsoppdrag er høyere utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, formidling og innovasjon. Dette opp...