Marte C.W. Solheim er ny professor i innovasjonsforsking

Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim er tildelt opprykk til professor i innovasjonsforsking på Handelshøgskolen ved UiS. Ho er ein ekspertrådgjevar for å fremme innovasjon gjennom mangfald og inkludering.

Publisert Sist oppdatert
Marte C. W. Solheim, professor. Her i T-skjorte med teksten  # Diversity Drives Innovation
Marte C.W. Solheim er ein engasjert akademikar og formidlar, og ein ekspertrådgjevar for å fremme innovasjon gjennom mangfald og inkludering.

Solheim har studert ulike typar mangfald og ulike formar for innovasjon, og samanhengen mellom desse. Særleg har ho fokusert på rolla til utanlandsfødde arbeidstakarar og innovasjon & eksport, erfaringsbasert og utdanningsmangfald og innovasjon, og mangfaldsleiing.

Forskinga kombinerer innsikt frå organisasjonsteori, innovasjonsstudium og økonomisk geografi. Spesielt er ho interessert i å forstå korleis innovasjon skjer når ulik kunnskap møtast, og faktorane som påverker dette.

Den siste tida har ho utvikla sin forskingsagenda om innovasjon og fordjupa seg i strategiar på bedriftsnivå i krisetider, inspirert av engasjement i fleire forskingsprosjekt som undersøker innovasjon under Covid-19. I tillegg har ho nyleg undersøkt entreprenørskap, med særleg fokus på entreprenørskap frå innvandrarar.

Aktiv i den offentlege debatten

Marte C. W. Solheim

Å fremme mangfald og inkludering på arbeidsplassen er ikkje berre den rette tingen å gjere , men også den smarte tingen å gjere

Solheim har flere ganger engasjert seg aktivt i den offentlege debatten om migrasjon, mangfald og innovasjonsrelaterte spørsmål i Noreg, og har vorte invitert til å tale på nasjonale mangfaldskonferanser. Ho har blitt tildelt Stavanger Næringsforenings Kompetansedelingspris for 2021.

Ho har skrive ei rekke kronikkar til regionale, nasjonale og internasjonale medium, og er fast gjesteskribent i Stavanger Aftenblad. Ho har dukka opp på nasjonale og lokale TV-kanalar, og har fleire gongar skrive for magasin og andre mediehus. Ho står også bak fleire artiklar som fokuserer på viktigheita av forskingsformidling, i blant anna London School of Economics Impact Blog, Forskerforum og Khrono.

I tillegg til å vere ny professor på Handelshøgskolen ved UiS er ho også leiar av Senter for Innovasjonsforsking, ambassadør for Regional Studies Association, og medlem av Akademiet for yngre forskere.

Professor Marte Solheim står på en scene og har presentasjon på Norway Summit foran publikum i sal
Marte C. W. Solheim på årets Norway Summit. Foto: Norway Summit

Aktuelt frå Handelshøgskolen ved UiS

Ola Kvaløy utnevnt til utvalg om sirkulær økonomi

Regjeringen setter ned en ekspertgruppe for å se på virkemidler for å redusere ressursbruken og bidra til en mer sirkulæ...

Senter for innovasjonsforskning opprettes som forskningssenter i fem nye år

Det nåværende senterets funksjonstid utløp den 31. desember 2023. Søknaden om å etablere senteret på ny ble godkjent av ...

Roald Martinussen 70 år

Vi gratulerer vår kjære kollega, dosent Magnus Roald Martinussen med 70-årsdag søndag 28. januar.

Menn og yngre har høyest lederambisjoner blant sykepleiere

Ledere som støtter, lytter og verdsetter ansatte er svært viktig for sykepleieres ambisjoner om videre karrierevalg i he...

Nytt årsstudium i økonomi og ledelse

Lyst til å teste økonomistudier? Nå kan du ta et årsstudium i økonomi og ledelse ved Universitetet i Stavanger!

Doktorgrad om hvordan elevers tankesett påvirker læringsresultater

Elin Svensen disputerte for ph.d.-graden i sosiologi, sosialt arbeid, kultur og samfunn ved Det samfunnsvitenskapelige f...

Ser verden med nye briller etter fullført Executive MBA

– Jeg kommer til å få nytte av denne graden både i jobben min i politiet og i politikken sier Mushrifa Ali Mubarak. Hun ...

Studentar konkurrerte om beste konsulentrapport

Også i år fekk studentane i kurset “Economics of Motivation” prøva seg som konsulentar i arbeidslivet for å testa ut teo...

Nordens største økonomifestival – for sjuende gang

Tradisjonen tro inntar økonomer, samfunnsdebattanter, politikere og fagfolk en rekke scener og puber i Stavanger i slutt...

Bli studentassistent ved Handelshøgskolen!

Handelshøgskolen UiS er på jakt etter dyktige og motiverte studentar som ønskjer å kombinere studiane med jobb hausten 2...

Øk barnetrygden og innfør løpende barnehageopptak for å forhindre at fattigdom går i arv

Ekspertgruppen om barn i fattige familier leverte tirsdag 17. oktober sine anbefalinger til barne- og familieminister Kj...

Møt Mona, ein av dei første masterstudentane i rettsvitskap i Stavanger

Denne hausten starta dei første studentane på det nye masterstudiet i rettsvitskap ved Universitetet i Stavanger. Om to ...

Lærer studentane å bruka AI

Det vil vera avgjerande å meistra AI-teknologi i framtida. Som student ved Handelshøgskolen ved UiS lærer du korleis du ...

Marte Solheim tildelt pris for framifrå bidrag til regionsforsking

Marte Solheim er tildelt Regional Studies Associations pris "Distinguished Service Award" for 2023. Prisen blir delt ut ...

Rune Dahl Fitjar blir ny leder for Senter for innovasjonsforskning

Fitjar er professor i innovasjonsstudier og kommer fra stillingen som prorektor for innovasjon og samfunn ved Universite...

UiS-forskere hevder seg på internasjonal ranking

Ron Boschma og Bjørn Terje Asheim, begge tilknyttet Senter for innovasjonsforskning ved UiS, er på Research.coms rangeri...

Nytt studieprogramråd for Master i økonomi og administrasjon opprettet

Rådet består eksterne interessenter fra samfunn- og næringsliv og akademia. Hensikten med rådet er å forbedre kvaliteten...

Ola Kvaløy fortsetter som dekan ved Handelshøgskolen

Dekan ved Handelshøgskolen ved UiS, Ola Kvaløy, får fornyet sitt åremål med fire nye år.

Gode søkertall til ny jusutdanning i Stavanger

Fra høsten 2023 tilbyr Universitetet i Stavanger for første gang full jusutdanning. Det har hatt effekt på søkingen til ...

Handelshøgskolen ved UiS øker forskningsproduksjonen og kvaliteten

Forskerne ved Handelshøgskolen ved UiS produserte mer forskning og publiserte flere artikler i topptidsskrifter i 2022 e...