Museum og sentre

Sjå senter og museum tilknytta Universitetet i Stavanger.

Forskings- og kompetansesenter

Forskarane våre deltek aktivt i fleire nasjonale forskings- og kompetansesenter. Då samarbeidar dei med andre forskarar, organisasjonar og næringsliv for å finne nye løysingar og ny kunnskap innan sine forskingfelt.

Bli kjent med UiS