Hopp til hovedinnhold

Nå kan du nominere til Universitetsfondets pris for formidling og samfunnsengasjement

Prisen skal anerkjenne fremragende forskningsformidling/-kommunikasjon, kunstnerisk formidling og samfunnsengasjement.

Publisert: Endret:
Svein Erik Tuastad og Atle Simonsen
Svein Erik Tuastad (t.v.) fikk tildelt prisen for 2020 av daglig leder av Universitetsfondet Atle Simonsen.

Med forskningsformidling/-kommunikasjon og kunstnerisk formidling menes alle former for formidling fra kandidatens eget fagfelt til allmennheten og/eller til eksterne brukergrupper. Inkludert i samfunnsengasjement er også deltakelse i samfunnsdebatten, samarbeid med samfunns- og næringslivet og deltakelse i styrer og offentlige råd eller utvalg.

Prisen er en ærespris til ansatte og studenter som de siste årene, og i særlig for det kalenderåret prisen gjelder for, har utmerket seg innenfor disse områdene. Den kan tildeles en ansatt, student eller grupper av disse ved UiS.

Studenter, ansatte og organisatoriske enheter ved UiS kan nominere kandidater til prisen. Frist for nominering av kandidater til prisen er 1. mai i det påfølgende kalenderåret prisen gjelder for.

Forslag skal være begrunnet og dokumentert i form av:

  • Kandidatens formidlingsvirksomhet
  • Kandidatens samfunnsengasjement
  • Kandidatens profil i offentligheten og hos brukergrupper

Send inn din nominasjon her

Universitetsfondets pris for formidling og samfunnsengasjement blir delt ut for første gang under den offisielle semesteråpningen ved UiS 16. august 2021.

Prisen består av et stipend fra Universitetsfondet på 50 000 kroner og et diplom.

Rektor ved UiS leder juryen, som i tillegg vil bestå av prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS, en representant fra Universitetsfondet, en representant fra media, en representant fra de vitenskapelig ansatte og leder av Studentorganisasjonen.

Sekretariat for prisen er Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt. Har du spørsmål, ta kontakt med Vibecke Lykke Olsen på epost vibecke.olsen@uis.no.

At ansatte og studenter blir oppmuntret til, og belønnet for, formidlingsaktiviteter og samfunnsengasjement er helt i tråd med vårt samfunnsoppdrag og vår ambisjon om være et åpent universitet.

rektor Klaus Mohn