Næringslivet frykter konsekvenser av skolepenge-forslag

Norge risikerer å miste verdifull rekruttering og konkurransekraft i årene som kommer dersom regjeringens forslag blir en realitet, mener næringslivsledere. Tekniske fag der det i dag ikke finnes nok norske studenter vil være spesielt utsatt.

Published Endret

Ung mann ved pc
Grunnen til at dyktige Izwan Ahmad valgte å studere i Norge var at det var gratis.

Direktør i IKM Ocean Design AS, Peder Hoås, er en av dem som ser med stor bekymring på forslaget. Han peker på at bedriften er helt avhengig av internasjonal arbeidskraft og at forslaget fra regjeringen vil ramme næringslivet hardt.

– Ut fra vårt behov for høy kompetanse frykter vi at vi ikke får tilgang på de rette ressursene, sier Hoås.

En av hans ansatte, Izwan Ahmad, vant nylig Rogaland Fylkeskommunes innovasjonspris for masterstudenter med masteroppgaven «Optimalisering av strømkabelkonfigurasjon for flytende havvindturbiner».

Dersom regjeringens forslag blir vedtatt, vil studenter fra land utenfor EU og EØS måtte betale cirka 150 000 i året for å studere ved UiS. I tillegg må de ha 130.000 på konto for i det hele tatt å få studietillatelse i Norge.

Regjeringen har beregnet at Norge kan miste opptil 70 prosent av internasjonale studenter i tiden som kommer dersom forslaget innføres.

Ikke nok norske ungdommer  velger fagene

Ahmad kommer opprinnelig fra Malaysia. Han sier han aldri kunne studert i Norge dersom det ble innført studieavgift. 

– Jeg hadde forskjellige andre land på listen som Singapore, Canada og Storbritannia. Grunnen til at jeg kom hit var fordi det var gratis. Hvis det blir skolepenger i tillegg til levekostnadene, blir utgiftene det dobbelte. En deltidsjobb kan ikke dekke det, sier Ahmad.

Hoås forteller at selskapet har medarbeidere fra 18 forskjellige nasjoner. Halvparten er fra land utenfor EU. De internasjonale studentene selskapet har rekruttert kommer i de fleste tilfellene fra UiS eller NTNU.

– Det er ikke nok norske ungdommer som velger tekniske fag innenfor olje og gass og marine fag. Dersom internasjonale studenter utenfor EU og EØS heller velger å studere i andre land enn Norge, vil det være med å stoppe utviklingen av firmaet vårt, sier direktøren bekymret.

Stort behov i Rogaland

NHOs kompetansebarometer viser at en av to medlemsbedrifter i NHO er på jakt etter nyansatte med ingeniørfag eller tekniske fag. I Rogaland har 40 prosent av bedriftene behov for nye masterutdannede.

Administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Harald Minge, mener regjeringens forslag trolig vil bidra til å gjøre det vanskeligere for bedrifter å skaffe seg nødvendig kompetanse.

– Vi står midt i en energitransformasjon og en rekke nye næringer bygges på skuldrene av olje- og gass-kompetansen. En av de virkelig store utfordringene for denne regionen er å skaffe nok og rett kompetanse.

Stavanger-regionen har alltid hatt en sterk andel internasjonal arbeidskraft. Dette mener Minge har vært og fortsatt er helt nødvendig.

– Næringsforeningen har et eget velkomstsenter for «expats» som bedriftene bruker, og som vi etablerte allerede i 2006. Sammen har regionen jobbet systematisk for å bidra til arbeids- og kompetanseinnvandring. Leveransene av nyutdannede utenlandsstudenter fra UiS har vært viktig, sier Minge.

Studieavgift ti ganger årslønnen i Pakistan

Omer Parvez kommer fra Pakistan og har tatt en en master i Computational Engineering ved UiS.

Nå arbeider han i Ventum Dynamics, et Stavanger-basert selskap som produserer vindturbiner. Han valgte UiS spesielt med tanke på masteren i Computational Engineering.

– Det stod mellom UiS og universitet i Tyskland. Jeg søkte på disse basert på at de var gratis.

– En gjennomsnittlig årslønn i Pakistan er på 13.000 kroner. Jeg skjønner ikke hvordan noen skal ha råd til å kunne betale dette. Jeg ville ikke ha anbefalt  noen  å studere i Norge dersom skolepenger blir innført. Da vil jeg heller anbefale dem å studere i England, Canada eller Australia hvor de i tillegg prater engelsk, sier han. 

– Komplementerer arbeidslivet

Karla Vanessa Barreto Del Manzano Trobamala kom fra Mexico for å ta en master i økonomi og administrasjon ved UiS. Valget falt på Norge fordi Finland innførte skolepenger. Hun tror forslaget vil føre til at færre studenter søker seg til Norge. Dette vil være et tap både for landet og næringslivet.

­­– Internasjonale studenter er høyt kvalifiserte, og universitetene trenger dem. Vi stjeler ikke norske jobber, vi komplementerer arbeidslivet. Vi bidrar til samfunnet og betaler skatt som alle andre.

Tekst: Kristin Horne, Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

Les også: