Ny dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet

Eldar Søreide er ansatt som dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger fra 5. september 2022.

Published Endret

Portrett av Eldar Søreide
Eldar Søreide. Foto: Svein Lunde, SUS

Helse og velferd er et av universitetets tre strategiske satsingsområder og ansettelsen av Eldar Søreide vil styrke UiS innenfor helsevitenskapelige- og medisinske fagområder.

Det helsevitenskapelige fakultet har ansvar for utdanning, forsking og formidling. Det er i dag ca. 250 ansatte og 1300 studenter tilknyttet fakultetet.

Som dekan vil Søreide være leder for den samlede virksomheten ved fakultetet og ha en sentral rolle i den videre utviklingen av fagmiljøene i samsvar med universitetets strategi. Han vil gå inn i universitetets ledergruppe og vil bidra til tverrfaglig samarbeid på tvers av fakultet og avdelinger, innenfor utdanning, forskning, formidling og innovasjon.

Søreide har flere års erfaring som lege og fagdirektør ved Helse Stavanger RHF, og han er i dag fagdirektør og leder av avdeling for fag, forskning og utdanning (FFU). Han er utdannet dr.med. fra Universitetet i Oslo, og han er tildelt professorkompetanse i akuttmedisin og simulering. Søreide har blant annet erfaring som professor II ved Universitetet i Stavanger og ved Universitetet i Bergen.

Styrker UiS innen helse og medisin

UiS-rektor Klaus Mohn er begeistret for ansettelsen.  

– Vi er veldig glade for at vi har fått en slik kapasitet til UiS. Dette vil styrke oss på det helse- og medisinfaglige området. Ikke minst vil vi med denne ansettelsen styrke oss mot helsetjenestene og sykehusene, påpeker Mohn.

Universitetet i Stavanger driver forskning og tilbyr utdanninger innenfor helse og medisin med høy kvalitet. UiS skal være et ledende universitet for utvikling av framtidens helse og velferdstjenester gjennom innovasjon og tverrfaglig samarbeid.