Hopp til hovedinnhold

Nye eksterne medlemmer i fakultetsstyrene

Universitetsstyret har oppnevnt nye eksterne styremedlemmer til fakultetsstyrene.

Publisert: Endret:

Eksterne medlemmer til fakultetsstyrene oppnevnes av styret ved UiS etter forslag fra fakultetene. UiS-styret oppnevner også leder av fakultetsstyrene blant de eksterne medlemmene.

Fem av styrelederne er gjenoppnevnt; Ingebjørg S. Folgerø for Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Toril Nag for Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Jerker Moodysson for Handelshøgskolen ved UiS, Axel Christophersen for Arkeologisk museum og Per-Harald Nilsson for Fakultet for utøvende kunstfag.

Jørn Pedersen er ny leder i styret for Fakultet for utdanning og humaniora og nestleder i nåværende styre. Per Haarr, ny styreleder for Det helsevitenskapelige fakultet, er nestleder i inneværende periode.

Nye eksterne medlemmer i fakultetsstyrene fra 1. august 2021 til juli 2025

Det helsevitenskapelige fakultet

Per Haarr, selvstendig næringsdrivende, tidligere ass. rådmann i Stavanger kommune – leder

Anne Marie Joa, utdanningssjef ved Stavanger Universitetssjukehus (ny)

Første vara: Øyvor Sønstabø, kommunalsjef levekår, Bjerkreim kommune (ny)

Andre vara: Inger Østensjø, rådgiver/prosjektleder, Stavanger kommune (ny)

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ingebjørg Storeide Folgerø, relasjonssjef, Brødrene Kverneland - leder

Håvard Haarstad, professor og leder, Senter for klima og energiomstilling UiB (ny)

Første vara: Merete Prytz Haftorsen, fylkesdirektør, NAV Rogaland (ny)

Andre vara: Frank Lindberg, professor i markedsføring, Handelshøgskolen ved Nord universitet (ny)

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Toril Nag – konserndirektør Lyse - leder

Martin Smestad Foss, forskningsdirektør, IFE (ny)

Første vara: Anne Cathrin Østebø, administrerende direktør, Validé (ny)

Andre vara:

Handelshøgskolen ved UiS

Jerker Moodysson, dekan, Jönköping International Business School - leder

Therese Log Bergjord, CEO Skretting, COO Nutreco (ny)

Første vara: Trine Stangeland, administrerende direktør, Sandnes Sparebank (ny)

Andre vara: Kyrre Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-bank (ny)

Arkeologisk museum

Axel Christophersen, professor, Vitenskapsmuseet, NTNU

Charlotte Brysting Damm, professor UiT (ny)

John Peter Hernes, kommunestyremedlem Stavanger kommune (H)

Første vara: Hanne Windsholt, byantikvar Stavanger (ny)

Andre vara: Karl Kallhovd, ass. museumsdirektør UiO

Fakultet for utdanning og humaniora

Jørn Pedersen, skolesjef, Stavanger kommune - leder

Hilde Inntjore, dekan avdeling for lærerutdanning, UiA (ny)

Første vara: Tarjei Randal Berge, rektor Hetland videregående skole (ny)

Andre vara: Marianne Skogerbø, utdanningsdirektør, Statsforvalteren

Tredje vara: Monica Buvik Stenseth, barnehagesjef, Stavanger kommune (ny)

Fjerde vara: Åsmund Glende Jakobsen, rektor, St. Svithun videregående skole (ny)

Fakultet for utøvende kunstfag

Per-Harald Nilsson, administrerende direktør, Stavanger konserthus – leder

Birte Myhrstad, instituttleder for klassisk og musikkpedagogikk, UiA

Første vara: Morten Halle, prorektor, Norges Musikkhøyskole (ny)

Andre vara: Un-Magritt Nordseth, tidligere leder, Dansens Hus (ny)

Tredje vara: Bjørgulv Vinje Borgundvaag, samfunns- og myndighetskontakt, Den norske

Forleggerforening (ny)