Nytt masterprogram om teknologi og det digitale samfunn

Universitetet i Stavanger utvider studietilbudet med den internasjonale mastergraden Digital Society and Societal Transformations.

Publisert Sist oppdatert

Fargerik grafisk framstilling av jordkloden omkranset av teknologi.

Studieprogrammet skal utdanne samfunnsvitere som forstår den teknologiske utviklingen og hvordan den påvirker samfunnet.

– Både privat og offentlig sekter har stort behov for arbeidskraft som har den analytiske og kritiske kompetansen som samfunnsvitenskapene gir, samtidig som de trenger teknologiforståelse utover det tekniske, sier Helle Sjøvaag, professor ved Institutt for medie- og samfunnsfag

Hun utdyper:

– Datafisering, algoritmer, kunstig intelligens og automatisering endrer måten vi lever og jobber på. Samfunnet trenger kunnskap som kan ta oss igjennom disse endringene på en bærekraftig måte.

Skal styrke bærekraftig samarbeid med teknologer

Graden kombinerer statsvitenskap, sosiologi, mediefag og data science, noe som vil gi studentene tverrfaglig kompetanse. Programmet kobler også samfunnsfagene tett på regionen, særlig gjennom samarbeid med Stavanger Smart City og Nordic Edge.

Studiet passer for studenter som ønsker videre utdanning innen samfunnsvitenskapene og som ønsker å styrke sin kompetanse innen teknologiforståelse.

– Særlig relevant vil studiet være for studenter som er interessert i møtet mellom teknologi, samfunn og bærekraft, sier Sjøvaag.

Helle Sjøvaag
Professor Helle Sjøvaag. Foto: Line Owren.

Ett av målene med studiet er nemlig å gi studentene kompetansen til å samarbeide med teknologer på en bærekraftig måte.

– Studiet gir studentene tverrfaglig samfunnsvitenskapelig og teknologisk kompetanse, og vil dermed gi studenter en konkurransefordel i et arbeidsmarked som er i rask endring, mener Sjøvaag.

I studiets tredje semester er det lagt opp til utveksling eller praksis hos en bedrift i regionen.

– Jeg gleder meg til å samarbeide på tvers av fagtradisjoner om nye og fremvoksende problemstillinger, og til å involvere kompetansen fra våre samarbeidspartnere i privat og offentlig næringsliv, sier Sjøvaag.

Internasjonal profil

Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Turid Borgen, beskriver masterstudiet som en spennende satsning for samfunnsvitenskapen.

– Samfunnsvitere har kompetanse til å se de små og store sammenhengene i samfunnet. For å sikre en bærekraftig teknologisk utvikling er det avgjørende at vi jobber tverrfaglig. En styrke ved dette programmet er nettopp at samfunnsvitere fra ulike fagfelt samarbeider med teknologer for å gi studentene så god oversikt og kompetanse som mulig, sier hun.

Turid Borgen, dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Foto: UiS/Live Kolstad Kvalsvik.

All undervisning på det nye masterstudiet vil foregå på engelsk. Det åpner opp for at internasjonale studenter også kan søke seg til programmet.

– Studiet har en sterk internasjonal profil, både med tanke på utvekslingsmuligheter og at det er åpent for internasjonale studenter. Det åpner gjerne for erfaringsutveksling og internasjonale perspektiver som studentene kan dra nytte av, sier Borgen.

Les mer om Master in Digital Society and Societal Transformations.