Økte bevilgninger i Revidert nasjonalbudsjett

I revidert nasjonalbudsjett for 2023 foreslår regjeringen å øke bevilgningene til universiteter og høgskoler med om lag 1 milliard kroner. Av dette kommer 43,5 millioner UiS til gode.

Published Endret

Økningen skal i hovedsak kompensere for en ekstraordinær høy prisvekst, som regjeringen anslår vil ligge på 5,4% for inneværende år. I tillegg gis det kompensasjon for midlertidig økt arbeidsgiveravgift på lønninger over kr 750.000.

Revidert budsjett gir UiS ca. 2% i økt pris- og lønnsjustering samt kompensjon for økt arbeidsgiveravgift tilsvarende en bevilgningsøkning på til sammen 43,5 mill. kroner. Dette gir universitetet større forutsigbarhet og bedre rammevilkår til å kunne gjennomføre planlagte aktiviteter i 2023.