Hopp til hovedinnhold

Professor Mari Rege og lederne om 21 century skills

Torsdag 28. oktober 2021 kl. 16:00-17:00,
Norsk Oljemuseum.

KÅKÅnomics 2021

Publisert: Endret:

Mari Rege snakker med tre av våre mest fremgangsrike ledere i Stavanger-regionen om hva som trengs for å lykkes i det 21 århundre. Her blir du kjent med noen av bedriftene i regionen som er i størst bevegelse akkurat nå, og som ser ut til å klare og skape gull av menneskelig samhandling, ofte ved hjelp av avansert teknologi. Hvordan lykkes de med å rekruttere, motivere, støtte, utvikle og beholde kompetent arbeidskraft. Og hvordan fremmer de en kultur for læring, samarbeid, deling og innovasjon?

Det er utfordrende å være ansatt i en kunnskapsintensiv organisasjon som stadig tar i bruk ny teknologi og kunnskap. Man må være ekspert med oppdatert kunnskap på eget fagfelt, og samtidig evne å samarbeide i stadig nye teams med eksperter på andre fagområder. En skal gjerne løse oppgaver ingen har prøvd seg på før. Hvordan organiserer og leder man en slik organisasjon, der verdiene først og fremst skapes av kunnskapsrike mennesker og deres kapasitet til å samhandle?

Du møter:

Arrangementet innledes av Hege Forus, partner og kommunikasjonsrådgiver i Elleve, som er medarrangør. Elleve jobber med flere av de bedriftene i regionen som er i størst bevegelse akkurat, innenfor innovasjonsveiledning, designtjenester og kommunikasjon.

Tid, sted, pris

Sted: Norsk Oljemuseum Pris: 150 / 75 kr Arrangør: KÅKÅnomics 2021 i samarbeid med E11EVE

Om selskapene

Beyonder – Rester fra skog blir batteri

Beyonder er et ungt selskap, men med stort kompetansebehov fra dag en. For å få tak i de rette ekspertene har de måttet rekruttere fra hele verden. I dag har de 65 ansatte fra 16 ulike land. De er mangfoldige kulturelt og faglig, og skal håndtere komplekse og stadig nye arbeidsoppgaver. For at selskapet skal lykkes i sitt mål må deres indre liv fungere – fra teknologiutvikling til produksjon og salg, og midt i dette skal de ta vare på menneskene i organisasjonen. Det er utfordrende å balansere alt, og den eneste måten å kunne lykkes på er tydelig ledelse som fremmer samarbeid i grupper på tvers av avdelinger, fagdisipliner og ulike kulturer.

Tillit er nøkkelordet. Likevel er det viktig at ansatte, midt i det intense innovasjonsarbeidet, blir minnet på overordnet mål og visjon. Samtidig må lederen evne å skifte retning på skuta på kort sikt, dersom det viser seg nødvendig. Tydelig retning er grunnlaget for vellykket samhandling

Kristin Skofteland i Beyonder.
Xait – 21st century collaboration

Xait utvikler og tilbyr programvare for samskriving i salgs- og anbudsprosesser. Programvaren gir også støtte til å skrive gode søknader, prising og organisering av dokumenter. Den benyttes av kunder i hele verden. Xait ble etablert i 2000, og har hatt solid vekst de siste årene, både gjennom salg av programvare og gjennom oppkjøp av andre teknologibedrifter i Storbritannia og USA. Selskapet har hovedkontor i Stavanger og totalt 55 ansatte fordelt på selskapets lokasjoner.

Skal vi få med oss hele selskapet og styrke samhandlingen, må vi skape en felles kultur med felles verdier og felles store og hårete mål. Dette oppnår vi kun ved god og tydelig kommunikasjon, ansvarliggjøring, og ikke minst forutsigbarhet, sier Eirik Gudmundsen i Xait.

Eirik Gudmundsen i Xait.
Norsk Solar – ren energi til over 200.000 husstander

Norsk Solar utvikler, finansierer, bygger, eier og drifter solparker i fremvoksende markeder. Visjonen er å støtte økonomisk vekst og samtidig bidra til klimakampen ved å tilby strøm som er fornybar og billigere enn alternativene. Selskapet har solparker i drift i Pakistan, Ukraina og i Vietnam og produserer ren energi til over 200.000 husstander. Norsk Solar er basert i og har sin opprinnelse fra lille Stavanger, men vokser raskt: Selskapet er børsnotert med kontorer i Latin-Amerika, Afrika, Europa og Asia.

Når jeg er på jobb er det aldri på tapetet at jeg skal motivere ansatte. Dette er mennesker som er flinkere enn meg til det de gjør og vi deler alle en sterk indre motivasjon for å skape et resultat i fellesskap. Samtlige har vi et ønske om å «make an impact», og det ser vi resultatet av hver dag.

Øivind L. Vesterdal i Norsk Solar.

Du er kanskje også interessert i:

ODT Energy 21

Ons. 20.10 09:00

tor. 21.10 14:30

Stavanger forum
Stand C-3320

Economics and Finance Seminars: Zichen Deng, NHH

Ons. 20.10.2021

12:15-13:15

EOJ-276

KÅKÅnomics 2021 – Nordens første, beste og morsomste økonomifestival

Ons. 27.10 09:00

lør. 30.10 21:00

Stavanger sentrum

KÅKÅnomics-fagseminar på UiS: Misjon eller marked?

Ons. 27.10.2021

12:15-15:00

Universitetet i Stavanger

KÅKÅnomics-konferansen for økonomisk politikk 2021

Tor. 28.10.2021

09:00-14:30

Odeon Kino i Stavanger
Kinosal 1

Oljefondsjef Nicolai Tangen: Ledelse, motivasjon og prestasjon

Fre. 29.10.2021

13:00-14:00

Universitetet i Stavanger, Arne Rettedals hus
Auditorium Ø-120

KÅKÅnomics: Er økonomifaget høyrevridd?

Fre. 29.10.2021

21:00-22:00

Påfyll, Stavanger sentrum

Economics and Finance Seminars: Hans Hvide, UiB

Ons. 03.11.2021

12:15-13:15

Department of Economics and Finance

Economics and Finance Seminars: Magne Mogstad, University of Chicago

Ons. 10.11.2021

12:15-13:15

Department of Economics and Finance

Economics and Finance Seminars: Elisa Macchi, MIT

Ons. 08.12.2021

12:15-13:15

Department of Economics and Finance

Economics and Finance Seminars: Anders Akermann, UiS Business School

Ons. 15.12.2021

12:15-13:15

Department of Economics and Finance