Sammen for et tryggere Norge

Samfunnssikkerhet og nye trusselbilder var tema da nærmere 250 deltakere var samlet på Samfunnssikkerhetskonferansen 2020 på Universitetet i Stavanger.

Published Endret

Samfunnssikkerhetskonferansen 2020 blei opna av rektor Klaus Mohn
Konferansen ble åpnet av rektor Klaus Mohn.

Første gang publisert: 10.01.2020

– I år er det 18. gangen UiS arrangerer denne konferansen, sa rektor Klaus Mohn da han åpnet konferansen.
– Jeg håper denne dagen brukes til å sette agenda og retning for arbeidet i årene som kommer, sa rektoren videre.
Han benyttet anledningen til å markere at det er 20 år siden UiS startet sitt første masterstudium i samfunnssikkerhet.

Universitetet i Stavanger har en lang historie innenfor feltet, og rektoren la vekt på det sterke fagmiljøet som har blitt bygget opp gjennom tiår med satsing på forskning på trygghet og sikkerhet i samfunnet.
Programmet for konferansen var delt inn i tre bolker, som hver tok for seg viktige og dagsaktuelle temaer innenfor samfunnssikkerhet: Totalforsvaret, cyber security og krisehåndteringen av Viking Sky-hendelsen.

Totalforsvaret
Den første bolken tok for seg totalforsvaret fra ulike perspektiver. Temaet handler om hvordan samarbeidet mellom sivile myndigheter og forsvaret kan gjøres best mulig. Med foredragsholderne generalmajor Kristin Lund, kontradmiral i JWC NATO Jan C. Kaack, Fylkesmann i Rogaland Lone Solheim og stipendiat Magnus Håkenstad fikk deltakerne belyst tematikken fra flere ulike vinkler; fra det lokale helt opp til overordnet strategisk nivå, i tillegg til et historisk blikk på hvordan totalforsvaret har vokst fram i etterkrigstiden.

Cyber security
Et av de mest aktuelle temaene innenfor samfunnssikkerhet er cyber security. Såkalte hybridangrep blir mer og mer vanlig. Da blandes konvensjonell krigføring med, for eksempel, cyberangrep. Hvordan kan vi best mulig sikre oss mot slike angrep, som i vår digitale hverdag kan lamme store deler av samfunnet?
Foredragsholderne her var Hermann S. Wiencke fra Proactima, Chris Dale fra Netsecurity, Per Brekke fra DSB, Halvor Molland fra Norsk Hydro og Erik M. Hansen fra Helse Vest IKT. Sammen belyste de hvordan enkeltpersoner, organisasjoner og hele samfunn kan, og må, sikre seg mot cyberangrep. Med aktuelle caser fra Norsk Hydro og Helse Vest ble problemstillingen ytterligere aktualisert.

Viking Sky
Den siste delen av programmet var viet en spesifikk case: Viking Sky-hendelsen. 479 personer ble evakuert med helikopter da cruiseskipet Viking Sky fikk maskinstans på Hustadvika i mars i fjor.
Pauli Marshall Løchting, innsatsleder fra Møre og Romsdal politidistrikt, Jan Morten Dale, beredskapskoordinator i Fræna kommune og Hans Vik, politimester i Sør-Vest politidistrikt delte alle sine erfaringer fra denne hendelsen, som var øyeblikk fra katastrofe.

Samfunnssikkerhetsprisen
Tradisjonen tro ble Samfunnssikkerhetsprisen delt ut til en masteroppgave som utmerker seg innenfor fagfeltet. Årets vinner var Alvhild Skjelvik, med sin oppgave «Cyber-risiko i den norske finanssektoren». I juryens begrunnelse står det:
Årets vinner har skrevet en meget relevant masteroppgave for vår tid.
Oppgaven handler om et tema som også passer godt på årets konferanse.

Vinneren har:
Gjennom en kreativ vri på problemstillingen klart å analysere problemet på en slik måte at det kan være enklere å forstå og håndtere fremtidige sikkerhetsutfordringer i sektoren.
Gjennom å betrakte sektoren som et høyteknologisk system drøftes ulike trusler og farers påvirkning på risiko
Dette gjøres gjennom å benytte teori om normale ulykker og ved å anvende prinsipper fra høy-pålitelig organisasjonsteori og det såkalte IRGC-rammeverket
Vinneren har også gjennomført en grundig og imponerende empirisk innsamling av data innenfor et tema som det ofte er meget vanskelig å få detaljert kunnskap om.


I oppgaven undersøkes cyber-risiko i finanssektoren og hvorfor cyber-risikoen har utviklet seg de siste 10 årene.

Tekst og foto: Mari Løvås