Samtidens musikkutdanning

Hvordan kan høyere musikkutdanning være i takt med sin samtid, påvirke sin samtid og ruste studentene til å være viktige bidragsytere til sin samtid?

Published Endret

Fakultet for utøvende kunstfag har siden 2013 engasjert seg i digitale utøvende kunstfagutdanninger. Morten Wensberg, professor og dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag, har vært pioneer i dette arbeidet og er nå aktuell under CEMPE sitt digitale nasjonale seminar 3. – 4. februar 2022. Seminaret har et allsidig program bestående av presentasjoner og samtaler som sammen forsøker å danne et bilde av musikkutdanningen som den ser ut i dag.

Morten Schjelderup Wensberg. Foto: Elisabeth Tønnessen

Digitale studentporteføljer

Wensberg har siden 2013 engasjert seg i digitale utøvende kunstutdanninger, med utgangspunkt i de digitale dirigentstudiene – hovedpunktene i utviklingen av det som nå har blitt en digital studieportefølje ved UiS; Digitale dirigentstudier, Digitale skolekorpsstudier, Digitale kordirigentstudier og ConductIT. Under CEMPE vil han ta for seg hvilke erfaringer har man gjort seg og hvilke muligheter ser vi ligger foran oss.

Wensberg sitter også i panelet fredag 4. februar under CEMPE Talks #7 for å snakke om fremtidens musikkutdanning – hvordan ser høyere utøvende musikkutdanning ut om 5, 10 og 50 år? Sammen med flere skal han diskutere blant annet hvordan utdanne til et bærekraftig musikerliv, hvordan ser fremtidens lærere ut og hvordan kan utdanningsinstitusjonene tilby kunnskaper og ferdigheter som ruster studentene til et profesjonelt musikkliv i rask endring.

DigJazz - landets første digitale jazzstudier

Spin-off studiet DigJazz vil også bli satt i søkelyset. Jazzseksjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag har utviklet landets første digitale og samlingsbaserte studium i jazz, improvisasjon og gehørbasert metodikk. Prosjektet har blitt ledet av universitetslektorene Thomas Torstrup og Simen Kiil Halvorsen i samarbeid med deres kolleger i fagmiljøet for jazz, og studiet ble utviklet i 2019 og 2020 med støtte fra DIKU.

DigJazz-studiet har som målsetting å spille en sentral rolle i kompetanseutviklingen til kulturskolelærere og bidra til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling, og strukturen på studieprogrammet gjør det mulig for en stor gruppe studenter å delta uavhengig av jobbsituasjon eller geografisk tilhørighet.

Velkommen til CEMPE seminar om samtidens musikkutdanning

Seminaret er gratis og går av stabelen 3. - 4. februar fra klokken 09:00 - 15:30, og vil foregå digitalt. Klikk her for å fullt program og påmelding.

Om CEMPE - Senter for fremragende utdanning i musikkutøving

CEMPE er en katalysator for kunnskapsutvikling om undervisning og læring i høyere musikkutdanning. Gjennom prosjekter, nettverk og innovative forsøk utforsker senteret undervisningsformer, arbeidsmåter og utdanningsinnhold for studenter som skal møte framtidens musikkliv.